Zaorálek – skvělá ilustrace úpadku současné moci

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčik
15. 2. 2017        radimvalencikpise
Cenný pohled na příčiny selhání současných elit přinesl pořad Události, komentáře na ČT 24. Vystupoval zde H. Kmoníček a L. Zaorálek. K otázce národních zájmů. Doporučuji se povídat na celou část pořadu Události, komentáře, která je této otázce věnována. Zde je odkaz: ceskatelevize.0370214

 

Z toho, co říkal L. Zaorálek, jsem si vypsal několik formulací. Reprezentativně.
Zde je výběr z první část toho, co řekl:
“Co brání realizaci našeho národního zájmu. Proto jde o osud Evropy.
Ohrožuje nás krize uvnitř Evropy.
Důležitá je, aby byla příznivá situace v Evropě.       
Masaryk se obával, zda Češi dokážou překonat svoji nechuť k institucím. To je český problém.
Důležité je (Masarykovo) respektovat instituce. Parlament, politické strany.
Nemáme smysl pro instituce a jejich kvalitu.
Respektovat instituce jako něco, bez čeho se nedá stát vybudovat.”
K tomu moje poznámka:
Problém přece dnes není na straně občana, ale na straně institucí. Jak eurounijních, tak i těch “našich”. Došlo k erozi a destrukci institucionálního systému. K plnému podřízení euroinstitucí (včetně “našich”) globální moci (z euroreprezentace i z  “naší” reprezentace se stali “slouhové slouhů”). Té moci, která vyrostla z propojení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a struktur založených na investování do společenské pozice, té moci, která zdegenerovala, rozpadá se a kope kolem sebe, viz (nutno neustále připomínat):
A toto si L. Zaorálek nejen neuvědomuje, ale ani nechce vidět. Svědčí o tom mj. i další část toho, co uvedl.
Zde je výběr z druhé části toho, co řekl:
Co můžeme dělat? Všichni globální chaos pociťujeme. Příčina – nové vlny technologií. Dopady u nás jsou nízké náklady práce, 300 miliard dividend, které se vyvážejí do zahraničí.
Můžeme něco dělat? Můžeme. A Evropa taky.
Nejsme součástí proudu, kterému se máme jen přizpůsobit.
K tomu moje poznámka:
Ta vidíte, kdo za všechno může – “nové vlny technologií”. Tady jsme u podstaty problémy. Politické reprezentace stran u nás (těch, které podle L Zaorálka máme respektovat) nevidí příčinu současných problémů Nevidí ji, protože ji nechtějí vidět. Protože se staly fíkovým listem sloužícím ke krytí příčin současných problémů. L. Zaorálek to v pořadu předvedl naprosto skvěle. Znovu tvrdím a budu tvrdit, že volit “fíkový list zastírání problémů”, volit subjekt, jehož úlohou je dezorientovat veřejnost a sloužit zdegenerované globální moci, je nejen hloupost, ale je to přímo trestuhodné. Do voleb je ještě hodně daleko a snad lze v tomto směru něco změnit. Ostatně dnes večer o tom bude řeč:
Panelová diskuse15. února: “Jak dopadnou volby v říjnu 2017?”
Je veřejně přístupná, koná se v rámci pravidelného “Teoretického semináře Ekonomie produktivní spotřeby” ve středu od 17.30 v místnosti 230 E (budova VŠFS, Estonská 500 – vchod z Kodaňské).
V panelu bude:Michal Blahout (doktorand za studenty VŠFS), Jan Campbell (univerzální politický analytik), Bohumír Štědroň (prognostik), Zdeněk Zbořil (politolog), Ladislav Žák (nezávislý komentátor a glosátor), Petr Žantovský (mediální analytik).
Jinak H. Kmoníček i L. Zaorálek se shodli na tom, že se musíme více začlenit do Západu Evropy:
Kmoníček:Náš cíl – být jasným Západem.
Zaorálek:Ve fragmentující Evropě se nevyhneme tomu, že jsme apendixem Německa. Pro nás je nebezpečné, aby se v Evropě vytvořily póly, protože pak jsme ohroženi válkou.
Mám na to trochu jiných názor. Západ Evropy (Západ EU) je v hluboké krizi, uvízl a v ní a nebude pro něj tak jednoduché se z této krize dostat. Dnes je prvořadým úkolem emancipovat se jako součást Střední Evropy v austrijských tradicích. Ale to by byla jiná diskuse.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4260-zaoralek-skvela-ilustrace-upadku-soucasne-moci.html