Zločinné evropské hodnoty

Avatar
Původní autoři

Martin Koller
27. 2. 2017
Když se podíváme na evropskou historii v posledních sto i více letech, vidíme nepřehlédnutelnou tendenci k pronásledování především Slovanů a Židů. V současnosti se rozšiřuje na všechny bílé, křesťanské a civilizované Evropany. Germánská rozpínavost se po staletí snažila zotročovat, případně vyhlazovat slovanské národy ve střední a východní Evropě. Snaha o zotročení a zničení národů Polska, Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Ukrajiny, Slovinska a Srbska pokračovala až do roku 1918, většinou ve formě německé či rakouské, případně maďarské okupace. Nelze se zbavit dojmu, že současná agresivní, multirasistická, islamizační a koloniální politika Německa a EU je pouze pokračováním této tendence, ovšem pod obzvláště odpornou pokryteckou maskou humanity a lidských práv.


Základem kolonizace a otrokářství je dlouhodobá propaganda a řízení politického vývoje. Je třeba zlikvidovat vlastenecké osobnosti a místo nich dosadit do vedení duševně průměrné, zkorumpované a zbabělé omezence, zbavit národ hrdosti a vazby na slavné předky, vytvořit novou protinárodní historii zdůrazňující na objednávku EU slovanskou zaostalost, hloupost, špatnost a malost. Paralelně probíhá destrukce školství a rodiny, včetně preference všeho co snižuje počet dětí. Ochuzování naší země a dlouhodobě stabilní nestabilita v oblasti zaměstnanosti vede k poklesu porodnosti a zároveň k tomu, že každý desátý absolvent základní školy v Plzeňském kraji nastupuje do cizácké robotárny, či montovny, místo aby získával odbornější znalosti v učilišti, nebo na střední škole. Něco takového jsme neviděli ani před listopadem 1989. Propaganda EU připomíná neslavnou čínskou kulturní revoluci, kde zhlouplá mládež bojovala proti starému myšlení, staré kultuře, starým mravům a starým zvykům, tedy historií osvědčeným civilizačním hodnotám. Mnozí vysokoškolští studenti z toho období byli na úrovni prvního stupně střední školy a neuměli víc, než omílat politická hesla, stejně jako někteří naši neziskovkáři. Čínská armáda je nakonec poslala na venkov pěstovat rýži a prasata, protože se k ničemu jinému nehodili a v ráji socialistických vepřů mohli deklamovat revoluční hesla od rána do večera. Inspirativní příklad pro české neziskovkáře, jak být aspoň trochu užitečný. Pokud má někdo z nich jako milovník islámu odpor k vepřům, může to zkusit s kozami. Party současných poblbaných puberťáků a puberťaček bojujících za úchylné evropské hodnoty typu multikulturalismu, či společné záchody si ani neuvědomují, že je řídí placení organizátoři v jejich řadách, vedení dávno profláklými politickými strukturami, které škodí národu desítky let a mají jako svoje jeviště protinárodní ČT 24. Pokud se stane německým kancléřem arogantní, agresivní, omezený a nevzdělaný, dokonce ani nevyučený, socialistický aparátek a alkoholik Schultz, situace se ještě zhorší. Vydatnější podporu získají multirasisté z ČSSD, Zelení i uskupení islamokřesťanských politických zájmových skupin a jejich protinárodní politické neziskové organizace.

Pomineme-li antisemitské pogromy, první moderní genocida evropských národů, a to nacistická byla jen pokračováním germánského tažení Drang nach Osten. Cílem se stalo opět zotročení, případně vyhubení větší části Slovanů, i když jako první a hlavní cíl likvidace byli určeni Židé. Po holocaustu židovském se měl konat slovanský. Když se podíváme na počet obětí Sovětského svazu, Polska, Jugoslávie a Československa a porovnáme je se ztrátami obyvatelstva západní Evropy v boji proti německým nacistům a italským a dalším fašistům, jednalo se doslova o genocidu Slovanů. Je pochopitelné, že Poláci nenávidí Rusy, kteří je dlouhodobě primitivně utlačovali a nakonec povraždili několik tisíc Poláků v Katyni a na dalších místech. Nicméně likvidaci Poláků jako národa prováděli němečtí nacisté, a to především s pomocí ukrajinských nacionalistů. Přes veškeré lumpárny jsou Rusové ve srovnání s germánskou rasistickou politikou a počtem jejích mrtvých v Polsku ubozí amatéři. Nacisté ovšem přišli se zásadní novinkou, a to ideou sjednocené Evropy, samozřejmě německé. Příslušníci ostatních národů a ras, pokud by jim bylo umožněno přežít, měli sloužit německým zájmům jako bezprávné levné pracovní síly. Podobnost s východní politikou současné EU jistě čistě náhodná.

Jako druhou evropskou proti genocidu lze označit občanské války na Balkáně od počátku devadesátých let minulého století. Vyprovokovali je globalisté v tažení za zničení silného státu na Balkáně přátelskému k Rusku. S pomocí muslimů v Bosně a Kosovu se podařilo vyvolat rozsáhlé vraždění, jehož výsledkem byly především etnické čistky a vraždění Srbů. Přitom jugoslávská vláda se pouze pokoušela prosadit dodržování zákonů a udržet proti zájmům globalistů a jejich islámských přátel jednotný stát. Jugoslávská armáda a policie nedělala nic jiného, než bránila stát před islámskými teroristy, stejně jako československá koncem třicátých let v boji proti sudeťáckým teroristům. Výsledkem tažení na Balkáně byla nakonec spolupráce bombardovacího letectva států NATO a islámských teroristů z Al Kajdy v Bosně a Kosovu. Dále kosovský podvod s většinou vymyšlenými muslimskými oběťmi údajného masakru v Srebrenici (kolem 300 místo oficiálních 8 000) a výrobou důkazů a nakonec obchod s lidskými orgány zajatých a unesených srbských občanů provozovaný kosovskými islámskými narkomafiány, kteří se stali s pomocí obhájců lidských práv z EU, především Německa a NATO evropskými demokratickými politiky bojujícími za svobodu a lidská práva. Vše završila podivná smrt srbského prezidenta Miloševiče ve vazbě v Haagu před jeho obhajobou před mezinárodním soudem. Muslimové vydatně posloužili při vyvražďování Slovanů, stejně jako v dobách tureckých tažení do Evropy, stejně jako za druhé světové války v žoldu německých nacistů v Jugoslávii. Kromě etnické čistky slovanských Srbů máme dodnes destabilizovaný Balkán, živořící muslimskou Bosnu, kde se nenávidí Chorvati, Srbové a takzvaní islámští Bosňáci, a především zločinecký stát Kosovo, který vydělává na obchodu s drogami a lidskými orgány pod ochranou dvou amerických vojenských základen a existuje pouze s pomocí miliardových dotací z EU.

Třetí genocida začala v EU paralelně s druhou. Jedná se o kolonizaci zemí východní Evropy, konkrétně Polska, Československa, Sovětského svazu. V Rusku se podařilo tento vražedný trend zastavit prezidentu Putinovi. Do kolonizace spadli i Maďaři a obyvatelé Balkánu. Výsledkem kolonizace je fakt, že občané uvedených zemí jsou občany EU druhé kategorie, levnými pracovními silami-moderními otroky pracujícími za zlomek mezd ve srovnání s Německem, ale při téměř stejných životních nákladech. Konzumenti nekvalitních potravin a neméně nekvalitní průmyslové produkce. Můžeme se dočkat situace, kdy v demokratické EU s jejími lidskými právy bude ne 10%, ale 90% našich obyvatel dřít za žebrácké mzdy v cizáckých robotárnách a poté někde živořit jako polozvířata na ubytovnách. Otroci se stále pravděpodobně vyplatí ve srovnání s robotizovanými provozy čtvrté generace. Byrokrati z EU se starají o velikost okurek, název rumu a solární zlodějinu, ale otrokářství jim nevadí. Kombinace ožebračování národa cestou rozprodeje státu cizákům a tím zhoršením fiskální politiky státu, privatizace státu, který má chránit občanskou většinu, dále bezbřehé korupce, deformovaného práva, obchodu s drogami, likvidace rodiny jako základu státu, dlouhodobé mediální protinárodní propagandy, rozkladu školství s výukou zrůdné ideologie multikulturalismu, ve skutečnosti protibělošského rasismu, bezbřehé podpory parazitujících protinárodních neziskovek, preference všemožných menšin a jejich parazitování místo podpory domácí rodiny, to vše vede k úbytku civilizovaných obyvatel. Část občanů, především řada důchodců si již na chudobu, živoření a nespravedlnost zvykla a rezignovala na svoje práva a budoucnost. Nechodí ani k volbám, případě nemyslí na to, koho volí, čímž podporují ničivý vývoj. Kdo na to má, odchází do zahraničí. Vzorem budoucí východní EU je vývoj na Ukrajině. Domácí obyvatelstvo má být v budoucnu v celé Evropě nahrazeno cizáky slepě ovládanými ideologickým islámem a míšenci se sníženou inteligencí. Je to sice likvidace pomalá pomalá, ale fungující. Přitom stačí volit odchod z EU, která nás vysává jako upír. Z ničeho nemají nadutí eurokomisaři a socialističtí, zelení, případně islamokřesťanští multirasisté a kolonialisté větší hrůzu. Kdyby ztratili levné otroky a suroviny, případně produkty ze slovanských zemí, propadla by se jejich životní úroveň minimálně o třetinu. Proto není třeba se ustrašeně a podlézavě klanět směrem k jakémusi vyspělému a vzorovému západu zbabělých mužen, byrokratů a korupčníků a mektat o jakýchsi evropských hodnotách. Oni mohou ztratit podstatně víc, než my a jsou strachy bez sebe! Lze se jim úspěšně postavit! Náš stát musí vést do budoucna vlastenecké osobnosti, nikoli letitou praxí odhalení amorální, hrabiví, zbabělí a prodejní zrádci a šašci podporovaní cizáky. To by si měl každý uvědomit před volbami a nenechat se ohlupovat komediemi stále stejných figurek! Každý by měl k volbám jít! Každý by měl volit svoje zájmy a zájmy občanské většiny!

Čtvrtou genocidu EU vidíme v současné Sýrii, ale promítá se i do Evropy. K tomu můžeme připočítat Libyi a Palestinu. Nejedná o Slovany ale o Židy a civilizované muslimy a arabské křesťany. Nejpodivuhodnější je ze strany EU podpora palestinských teroristických organizací a jejich sponzorů z Íránu, které usilují o genocidu židovského národa. Nejodpornější je z tohoto hlediska podpora protiizraelské, ne-li antisemitské politiky EU některými nestoudnými zrádnými Židy, kteří se připojili ke globalistům bez ohledu na svoji historickou vlast, prodávají svůj národ a spřátelené národy a kašlou na památku svých mučedníků v nacistických v koncentračních táborech i padlé v Izraeli při obraně vlasti. V Sýrii stále nekončí snaha o likvidaci nejcivilizovanějšího muslimského státu blízkého a středního východu obývaného také křesťany a jeho nahrazení turecko-saúdským útvarem ovládaným saláfistickými islámskými fanatiky a teroristy podporovanými z EU, Turecka, Saúdské Arábie a globalisty USA. Neochota jakkoli zasáhnout proti Saúdské Arábii, která je základnou současného islámského terorismu ze strany EU a USA je doslova šokující. Vyvražďování obyvatelstva Sýrie islámskými teroristy je zároveň vydáváno za důvod islámské invaze do Evropy. Má tedy svůj podíl i na tažení za likvidaci evropského obyvatelstva.

Pátá genocida EU probíhá v současné době na Ukrajině, kde došlo k rozkradení a privatizaci státu oligarchy, nejschopnější obyvatelé odešli do zahraničí a zbytek ožebračený na africkou úroveň má posloužit jako kanónenfutr ve válce proti Rusku. Majdan byl původně protestem lidí proti chudobě a bezpráví, nikoli počátkem globalistického tažení proti Rusku. Jenže bylo třeba odvést pozornost lidí od zlodějin a korupce, které přivedly stát na mizinu. (podobná situace se ostatně vyhrocuje i v EU, možná i proto zuřivé válečné štvaní proti Rusku) Obětí jsou Ukrajinci a Rusové, v obou případech slovanské národy. Celý problém začal tím, že zfašizovaná ukrajinská vláda zakázala používat ruštinu jako oficiální jednací jazyk, přestože ji používaly miliony obyvatel Ukrajiny a takové rozhodnutí je v rozporu se zákony EU. Zároveň začala s podporou EU posilovat fašizující tendence ve společnosti a ozbrojených silách. Jedná se především o takzvané dobrovolnické prapory, například Azov, včetně nabírání ruských žoldáků rekrutujících se z ruských fašistických organizací (takzvaní Pravoseki) vystupujících proti prezidentu Putinovi. Ukrajinci a Rusové se mají vraždit navzájem a tak ušetřit zločincům z EU náklady na válku i morální ostudu. Vražděni jsou především ruští a ukrajinští obyvatelé doněcké a luhanské oblasti na východě Ukrajiny, tedy v obou případech Slované. V současné době jsou bez zájmu humanistů z EU vedeny ukrajinskou armádou dělostřelecké útoky na civilní osady v uvedené oblasti. Cílem je zničení staveb a vyhnání obyvatel, tedy etnická čistka, neboli válečný zločin. Naopak ukrajinské osady pod palbou separatistů nejsou, protože ti v souladu s dohodami z Minska většinu svojí výzbroje stáhli. Ukrajinská armáda porušuje dohody z Minska, v jejichž rámci byly vyznačeny zóny bez těžkých zbraní, přisouvá do nich dělostřelectvo a používá k palbě na civilní vesnice a města dokonce taktické rakety Točka U. Ukrajinské vedení, stejně jako mírotvorní politici z EU, kteří spolek oligarchů udržují při životě za naše peníze, nejsou dlouhodobě ochotni ani prosadit vytvoření demilitarizovaného pásma kolem separatistických oblastí. To by umožnilo zjistit, kdo zahajuje dělostřeleckou palbu a jasně ukázat na viníky a válečné zločince. Ukrajinské vedení udržuje ozbrojené střety za každou cenu, protože to stále odvádí pozornost obyvatelstva od katastrofální hospodářské situace a těch, kteří ji způsobili. Kdo brání opatřením na ochranu civilního obyvatelstva ve válce, je sám válečný zločinec a podílí se na vyvražďování slovanských obyvatel Ukrajiny.

Šestá genocida je řízená islamizace Evropy navazující na tažení samozvaných a pokryteckých humanistů a mírotvorců za lidská práva v Sýrii, Libyi a Palestině. Jestliže někdo dlouhodobě zhoršuje životní úroveň obyvatel celých zemí, dělá z nich ožebračené kolonie a brání občanům, aby mohli vychovávat děti na civilizované úrovni, je zločinec. A je zcela lhostejné, pod jakou humanistickou záminkou či ideologií zločin pokrytecky páchá. Tažení se však přesouvá i do západní Evropy, kde má být obyvatelstvo postupně nahrazeno migranty z Afriky a islamizovanými míšenci. Celá akce je podporována jednak z EU, jednak z OSN, ale především z Německa a Francie. Přímá americká podpora multirasismu pravděpodobně dočasně poklesne díky novému prezidentovi. Islamizace probíhala v malém rozsahu plíživě již mnoho let. Ve Francii se o ni zasloužil především prezident Pompidou, který rozšířil výrazně možnosti migrace z Afriky do Francie, kde vznikly paralelní muslimské komunity nasáklé agresivní rasovou nenávistí a vedené saláfisty, nepřátelské k hostitelské zemi jako základna islámského terorismu. Jejich hospodářský přínos je zanedbatelný a navíc zatěžují sociální systém, do nějž nepřispívají. Mladší generace jsou horší, než předešlé. Mnozí současní migranti přinášejí různé choroby již v civilizované Evropě vymýcené, přicházejí psychopati a osoby se sníženou inteligencí, mnohdy výrazně, danou sňatky mezi příbuznými v řadě generací muslimských rodin. Typickým příkladem byla například rodina Saddáma Huseina, kde byly sňatky mezi bratranci a sestřenicemi běžné. To vše logicky povede k zhoršování zdravotní situace v Evropě, růstu nákladů na zdravotnictví a bezpečnost a růstu počtu dětí se sníženou inteligencí a poškozeným genofondem, prakticky nepoužitelných ve prospěch společnosti. Obzvláštní zásluhu na tažení za islamizaci Francie a Evropy má bývalý francouzský prezident Sarkozy, nejhorlivější tvůrce evropského programu EuroMed. Ten má na základě lisabonské smlouvy s podporou vedení EU přivést do Evropy kolem 150 milionů muslimů. O zločinném působení Merkelové, která je symbolem protiněmeckého islamizačního tažení není třeba se rozepisovat, stejně jako o vývoji v případě nástupu Schultze. Pro reprezentanty pseudolevicové a zelené politiky ve Švédsku a dalších zemích platí totéž. Realizují likvidaci bílých a křesťanských Evropanů a jejich nahrazení lépe ovladatelnou muslimskou otrockou rasou míšenců. Ovšem dosavadní vývoj vypadá tak, že migranti Evropu spíše vybydlí, nebo vojensky dobudou, místo aby radostně nastoupili do robotáren, což multirasisté ve své pseudokřesťansko-socialisticko-zelené blbosti pravděpodobně nečekali.

Sedmou genocidou proti evropským národům má být jaderná válka v Evropě mezi EU/NATO a Ruskem, která navazuje na vyhlazovací občanskou válku na Ukrajině. Opět zde vidíme extrémní pokrytectví ve formě tvrzení, že přisouváním vojáků NATO k ruským hranicím se zajistí mír. Po celou známou historii válek je realita právě opačná. Armády stojící proti sobě dlouhodobě na dostřel pistole jsou zárukou zvýšené pravděpodobnosti vypuknutí konfliktu. Jednou z forem získání taktické výhody je pro útočníka pořádání vojenských cvičení u hranic země, která má být napadena. Přesně tento vývoj vidíme kolem západní hranice Ruska.

Rozdmýchávání válečnické propagandy, vyvolávání střetů a soustřeďování vojáků NATO a EU kolem ruských hranic má za cíl, mimo jiné, omezení zásadního ruského podílu na boji proti islámskému terorismu v Sýrii. Organizátoři bojů kolem Luhanska a Doněcka doufali, že Rusko stáhne svoje vojáky ze Sýrie, aby posílilo obranu hranic, a umožní tak vítězství islámského státu a jeho takzvaných umírněných teroristických spojenců. Nepočítali s tím, že Rusko by bylo ochotno použít při obraně jaderné zbraně. Pravděpodobně proto bylo umožněno vítězství realistickému prezidentu Trumpovi, před Clintonovou, která byla schopna válku zahájit. Ještě není dosažena dostatečná převaha pro úspěšný útok, nebo připravena komedie pro média, která by umožnila vytvořit legendu o ruském útoku na mírumilovné vojáky NATO kolem hranic.

Zájmem globalistů je další válka vedená cizími vojáky, nejlépe slovanskými za jejich zájmy. Prapor válečnické propagandy a globalismu převzala v posledním roce reprezentace EU a Německa, obzvláště po vítězství realistického amerického prezidenta Donalda Trumpa. Největší ztráty by logicky přinesla EU, ale především Ukrajinci, Rusové a Poláci, případně vojáci z dalších zemí východní Evropy nahnaní na frontu. Kde bude asi víc mrtvých? V křesťanské bělošské Varšavě, nebo islámské africké Paříži? Zde můžeme poděkovat všem, kteří hlasovali pro intervenční změnu české ústavy. Výsledkem je dohoda podepsaná ministrem obrany s německou kolegyní o tom, že polovina našich pozemních sil se bude připravovat do války jako součást Bundeswehru. Z toho vyplývá i nasazení v rámci Bundeswehru, jehož nejvyšším velitelem je německý prezident. Je třeba zdůraznit, že tato dohoda nespadá do rámce spolupráce armád v rámci NATO. Současná protinárodní vláda tak může poslat naše občany do bratrovražedné války s Ruskem pro cizácké zájmy, aniž by se ohlížela na sněmovnu a senát, natož na názor občanů. Ministr obrany, vojenský a bezpečnostní analfabet a herec Stropnický, jeho zelený syn i manželka chtivá multirasového obohacení nedělají dojem českých vlastenců, kteří by chtěli bránit válce a vyhlazování našich obyvatel. Padlí a zemřelí na následky radiace budou m, multikulturně nahrazeni migranty z Afriky.

Zde si musíme uvědomit ještě jeden důležitý fakt. Cílem nenávistné protiruské propagandy a sankcí nemusí být za všech okolností válka. Stačí zlikvidovat veškerou ekonomickou spolupráci Ruska se zeměmi především východní Evropy. Ty budou poté ekonomicky zcela závislými koloniemi Německa. Občané slovanských zemí budou dřít jako bezprávní otroci na blahobyt německého panstva a jeho rasové a ekologické experimenty. Můžeme to označit za evropské hodnoty té údajně nové Evropy propagované nový eurofýrerem Schultzem. A letos máme volby. Budeme volit svoje zájmy, vlast, národ, evropskou křesťanskou civilizovanou rodinu a strany podporující odchod z nepřátelské EU, nebo jako tupí otroci cizácké evropské zločiny proti národům, pardon, takzvané evropské hodnoty?