Avatar
Původní autoři
22.3.2017 Ne základnám
 
Vážení přátelé,
níže je přiloženo sdělení AČR. 
Jaká jsou fakta k průjezdu U.S. army přes naše území:

– přesun kolony se neplánuje ze dne na den

– sdělení AČR je z 20.3.2017, přičemž vlastní přesun  proběhne 25.-26.3.2017 

– z 125 vozidel vojenské techniky nejsou sděleny jednotlivé typy, složení kolony

 – GŠ AČR neuvádí, odkud kolona vyjíždí, kam míří

– víme, že se nejedná o cvičení, jde o plnění čehosi, co je v  rámci koaličních opatření – alianční Posílené předsunuté přítomnosti (EFP – Enhanced Forward Presence)

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/armadni-konvoj-presun-pres-cesko-brezen-2017-fjb-/domaci.aspx?c=A170320_114932_domaci_hro

– podle dohledaných informací, nebyl tento průjezd s pobytem  projednán na jednání vlády. Vláda přijala usnesení bez specifikace jednotlivých průjezdů a přeletů, zrušila svojí pravomoc a předala ji do rukou Stropnického.
 
Parlament ČR zcela rezignoval na svojí kontrolní a rozhodovací činnost, co se děje na území ČR ho nezajímá
 
– bez vědomí Vlády a Sněmovny ztratila AČR vlastní rozhodovací schopnost, řídí se pokyny vojenského velení NATO v Evropě, rozhodnutím Pentagonu, a nechala se zatáhnout do přípravy válečného konfliktu.
 Jaká je pravomoc MO, když se pohybuje v oblasti trestního práva § 406:
 
,,Příprava útočné války – Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebezpečí války, bude potrestán na dvanáct až 20 let, nebo výjimečným trestem” 
Závěr:
Přesto že si občané republiky platí zákonodárnou, výkonnou složku moci, platí si armádu, jsou jí informace poskytovány doložitelně jen omezené a pokud možno na poslední chvíli, aby nemohla reagovat. Jediný důvod takového jednání je zatajit skutečné důvody prováděných operací, přesunů a pobytů cizí armády  v ČR (kontrola počtu a druhu vozidel, zda ,,neuvízlo” z  toho něco v ČR?  Co zde bylo ,,zapomenuto”? V předešlém průjezdu AČR odmítla přidělit projíždějící vojenské technice SPZ, což jí ukládal zákon).
Komu vlastně patří dálnice a silnice, kdo si platí jejich údržbu? 
 
Má právo ten,
kdo si platí Parlament, Vládu, AČR, dálnice a silnice  rozhodnout, nebo alespoň sdělit, že s jednáním – odevzdáním suverenity státu do rukou jiné mocnosti – nesouhlasí?
 
Odmítáme tvrzení, že žijeme v demokratickém státě.

za Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí