ČSSD: Sjezd skončil, zapomeňte. Část I.

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
13. 3. 2017  blog autora

Hlavním problémem současné ČSSD (a tím, co ji bude hodně a hodně stát, co ji srazí na pokraj přežití) je to, že nedokáže pojmenovat příčiny současných problémů (globálních a jejich průmětů do našich podmínek).

Ve skutečnosti je to ještě horší. Současná širší reprezentace ČSSD nejen nedokáže příčiny současných problémů pojmenovat, ale ona to ani nechce, ona se tomu přímo programově vyhýbá. A to nejen současné vedení ČSSD, ale i opozice vůči tomuto vedení. Ta si dokonce naprosto zásadní význam pojmenování příčin současných problémů ani neuvědomuje. Domnívá se patrně (i když se mně tomu skoro nechce věřit), že k obrodě ČSSD může dojít bez toho, aby příčiny současných problémů, příčiny toho, proč narůstají a proč se nám nedaří zvrátit nepříznivé tendence vývoje, byly odhaleny, pojmenovány, ukázána cesta jejich řešení. To činí současnou ČSSD zcela nedůvěryhodnou a může ji to přivést až na pokraj přežití.

Dal jsem si práci a prostudoval velkou část materiálů, které souvisejí se sjezdem ČSSD, a nenašel jsem tam ani náznak náznaku pojmenování současných problémů. (Doložím v dalším pokračování.) A tak se ptám: Je to jen náhoda (slepota, pokud jde o nevidění současných problémů a jejich příčin), nebo jasné sdělení veřejnosti, že ČSSD pod vedením současné širší reprezentace této strany se spolupodílí jak na vytváření současných problémů, tak i na jejich kamuflování? A to přímo a programově.

Pokusím se o laický pohled na současné problémy a jejich příčiny, tj. podívat se očima toho, jak je vidí, či někdy jen cítí občan. Tak, jak mohly být a měly být pojmenovány na sjezdu. Abych dokázal, že jde skutečně o záměrné se vyhýbání tomu, co by mělo být povinností každé politické strany a co v současné době žádná politická strana nedělá.

Ještě než se k tomu dostanu, připomínám, že komplexní program založený na identifikování příčin současných problémů dal náš tým působící při VŠFS ve třech navazujících odborných monografiích, které jsou plně dostupné ke stažení a komentovány zde:

http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Neděste se, všechny tři monografie jsou psány srozumitelně, samotné příčiny současných problémů jsou ve třetí monografii, v části 2.2. nazvané “Výchozí teze a rozbor poznatků získaných při jejich rozpracování” formulovány na pouhých dvou a půl stránkách. Ono to jde, když se chce. Mimo jiné – uvedené tři monografie jsou součástí čtveřice, která je od roku 2014 postupně vytvářena v přímé vazbě na říjnové volby jako opora pro programy politických stran. První vyšla v roce 2014 a každý rok pak další. V té, která sérii zakončí, bude shrnuta i zkušenost z toho, jak se jednotlivé politické strany chovaly k tomu, s čím přišla teorie.

Nyní již laické (očima běžného občana) vidění současných problémů:

1. Co je příčinou stále častějších korupčních afér na úrovni krajů, jejichž aktéry jsou i vysoce postavení členové ČSSD? Jak to, že program ČSSD nemá dostatečný étos, který by je odvrátil od nezákonného jednání? Jak to, že nedochází k dostatečnému vyvození odpovědnosti a krajské struktury, v lůně kterých vyrostli a působili ti, kteří se zapojili do nezákonné činnosti, působí dále? Jak to, že se sjezd ČSSD touto problematikou vůbec nezabýval? Kdo vlastně ovládá ČSSD? Není současná reprezentace (případně její část či ti, kteří ovlivňují její chování) vydírána minulými selháními a nucena k dalšímu porušování obecně přijatých zásad?

2. Proč se nedaří včas připravovat projekty k čerpávání peněz z evropských fondů? Je tomu tak proto, že v ČR není dost kvalifikovaných lidí, kteří by to uměli, nebo je to jen z důvodu toho, že přístup ke zpracování a předložení projektů je záměrně omezován, tak aby náhodou peníze z evropských projektů neskončily v “nesprávných rukou” (tedy těch, kteří nejsou napojeni na stranická lobby rozdělující peníze)?

3. Jak to, že se neustále stupňují “války policajtů”, přesněji boje v nejvyšších patrech orgánů činných v trestním řízení zaměřených na boj proti organizovanému zločinu? Je to jen příliš velká horlivost jednotlivců, nebo začíná selhávat institucionální systém v této klíčové oblasti? Jak mohla ČSSD dopustit, že závěry vyšetřovací komise ke kauze Šlachtova týmu směřovaly do ztracena a že i z toho, co musela komise uznat jako vybočující z mezí přípustnosti, se nevyvodily adekvátní záměry?

4. Jak je možné, že vedení EU nám vyhrožuje omezením dotací z evropských fondů, když na ně nejen řádně přispíváme, ale ročně odvádíme jen na dividendách 300 miliard korun vlastníkům či spoluvlastníkům převážně z vyspělejších zemí EU a přibližně stejnou částku odvádíme i formou marže z našich reexportů přes Německo? Kam se poděla skutečná solidarity v rámci zemí EU? Proč nám současná reprezentace EU neomaleně vnucuje model, který nutně a neodvratně vede ke vzniku a expanzi NO-GO-zón, jak si každý může ověřit na vlastní oči (nedejbůh na vlastní kůži) při návštěvě zemí, které se definují jako “vícerychlejší”? Jak to, že se sjezd ČSSD nezabýval protihrou proti tomu, čemu jsme vystaveni a s čím se budeme ve stále drsnější podobě v nejbližších létech střetat?

5. Co je příčinou současné války indiskrecemi v USA? Války ze které vyplývá, jak systematicky byly a jsou reprezentace všech zemí špiclovány, vydírány a přes vydíratelné osoby dosazovány další vydíratelné osoby. Jak je možné, že systém globální moci zdegeneroval do podoby, kterou nyní v přímém přenosu pozorujeme v USA? Jak se bránit před průměty takto působící zdegenerované globální moci do našich podmínek? Jak čelit tomu, abychom byli vtahováni do vyvolávání a vyhrocování konfliktů ve světě a stále blížeji k naší zemi, které mají překrýt systematické selhávání institucionálních struktur v EU a u nás? Proč dokonce ČSSD spolupracuje na přijetí zákonů, které napomáhají tomu, abychom mohli (jako země) být snadněji vtaženi do účasti na vyvolávání válečného konfliktu? Jak to, že se sjezd ČSSD nezabýval otázkou, jak minimalizovat rizika vyplývající pro naši zemi v takovéto vývoje? Jak neuvíznout v pasti jednostranné orientace na ty, jejichž institucionální systém selhal?

K tomu:
Vím, mohu si dovolit pojmenovat problémy a jejich příčiny trochu ostřeji, než nějaký delegát na sjezdu ČSSD a tím spíš ten, kdo chce být součástí vyšší politiky či dokonce třeba naši zemi reprezentovat na mezinárodním fóru. Ale druhým a nezdravým extrémem je, když se někdo tváří, že tyto problémy neexistují, že se nic neděje, a co hůř, že je normální to, co normální není. Takto ze z člověka stává to, co nazývám slouha slouhů současné globální moci. Takto se rozšiřuje akční rádius zla. Takto zlo proniká až ke každému z nás, ohrožuje naši budoucnost a koneckonců i naše životy. Takto se nám někdo snaží vnutit model “menšího zla”, který má jen jednu malou vadu, totiž tu, že slepci vedou slepce. Kam?

Pokračování

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4339-cssd-sjezd-skoncil-zapomente-cast-i.html