Čulík se nám zase jednou pořádně odkopal.

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
9. 3. 2017
To, co píše v Anglii „zapadlý vlastenec“ Čulík, to se ani nedá číst, ale už z principu se to číst musí! Tolik zhovadilostí, co vypotil či zplodil tento poťouchlý „intelektuál“, se tak často nevidí. Věhlasný šéfredaktor Britských listů usedl k počítači, sepsal blog, či spíše „blivance“, ve kterých se prý snažil (zřejmě zaostalému) Západu vysvětlit, kde se v Češích, Moravanech a Slezanech bere ta nenávist vůči uprchlíkům a muslimům zvláště. Věřte nevěřte, tady jsou důvody: začalo to prý už v roce 1620 po bitvě na Bílé hoře, kde došlo k porážce českých šlechticů a zdejší obyvatelé získali pocit, že moc nad nimi převzaly cizí šlechtické rody.


Od té doby mají Češi strach, že je zase ovládne někdo cizí. Tím chce pan Čulík zdůvodnit odpor a nesouhlas s přijímáním uprchlíků a migrantů, protože to jsou z pohledu Čulíka, lidé jinak hovořící.

Copak českému člověku vadí člověk, který mluví jinou řečí? Ovšem něco jiného je mluvit jinou řečí a jiné je mluvit jiným jazykem. Např. pan Čulík, byť mluví českým jazykem, mluví cizí řečí, tedy blbou řečí, která je nám cizí a kterou opravdu, ale opravdu nemusíme a ani nehodláme poslouchat.

Apropó, jistě není potřeba panu Čulíkovi připomínat, že v r. 1968 k nám nakráčelo několik desítek tisíc cizích lidí, vojáků Varšavské smlouvy, potažmo Rudé armády a po více jak dvacet let pak byli mezi námi tito cizí „vetřelci“ s cizím jazykem, ale kupodivu se jich nikdo nebál v  tom smyslu, jak nám pan Čulík avizuje strach z cizinců, mluvících jiným, než českým jazykem. Že je dr. Čulík mimo potvrzuje i další jeho konstatování, že se v Česku hledí skrz prsty na každého, kdo nemluví pořádně česky. Ví pan Čulík, kolik u nás žije např. Vietnamců, kteří nemluví pořádně česky? Nebo kolik žije Rusů v Karlových Varech, kteří také nemluví zrovna akurátně? Kolik u nás žije a pracuje dalších cizinců, např. Ukrajinců, Poláků, Slováků, kteří češtinu ovládají tak, že jsou „schopni“ se s námi domluvit?

Další nesmysl a bohapustý blábol je když Čulík tvrdí, že prý prezident Zeman vyhrál v roce 2013 prezidentské volby právě proto, že sliboval občanům České republiky ochranu před vnějším ohrožením. A upřesnil to slovy: před Němci, před migranty a před muslimy, kterých (prý) u nás žije asi 11 tisíc. Toto číslo je opravdu pozoruhodné už proto, kde k němu dr. Čulík přišel, protože např. podle jisté paní J. Hovorkové u nás migranti (muslimové) nikdy nebyli, nejsou a nebudou! Podle Čulíka se tak Zeman postupně vyprofiloval do role „hlavního katalyzátoru“ české nenávisti vůči uprchlíkům. „Od počátku uprchlické krize se prezident Zeman stal symbolem antimuslimské, antiuprchlické, rasistické a xenofobní rétoriky,“ píše doslova Čulík na blogu Europe Now Journal.com.

Nevím, zda pan Čulík je vzhledem k svému vzdělání (!) také schopen vnímat postavení, roli a hlavně poslání prezidenta republiky, ale všechno nasvědčuje, že o tom ví tzv. kulové! Jinak by musel pochopit nesmysl toho, co něm píše, protože prezident, který svým jednáním chrání nejen jemu do rukou vložené státní teritorium, tj. Českou republiku, čímž ale současně chrání i její občany před něčím, co do našeho prostředí, do naší společnosti a především naší kultury, historie a dějin nepatří. Migranti alias uprchlíci v situaci, ve které se když ne zrovna k nám, ale do Evropy hrnou bez toho, že jsou pro nás zcela neidentifikovatelnou lidskou masou, tvoří cizí element. Ten kromě jiného ještě vytváří vážné nebezpečí jak z latentního terorismu, tak z nelidského prosazování praktik islámského náboženství (Korán, Šaría aj.). Je si pan doktor Čulík vědom tohoto nebezpečí, nebo je mu to u zádele, protože sám žije ve Velké Británii? Apropó, jak dlouho ještě, než ho také Mayová vyžene? Je jen dobře, když se prezident stal „hlavním katalyzátorem“, ale nikoli české nenávisti vůči uprchlíkům, ale proti možnému nebezpečí, které nám z jejich možné přítomnosti u nás reálně hrozí.

Nicméně, pan Čulík se rozhodl potvrdit svou averzi vůči prezidentu Zemanovi, proti kterému používá známé „Kdo chce psa bít, vždycky se hůl najde“! Pan Čulík místo hole používá sprosté a falešné nařčení, že je prezident Zeman symbolem „antimuslimské, antiuprchlické, rasistické a xenofobní rétoriky“. Zato pan Čulík je příkladem ctnosti, lidskosti a šlechetnosti. To všechno dává na odiv když se, žijící ve Velké Británii, tak upřímně, lidsky a hlavně vlastenecky vyjadřuje k morálním vlastnostem Čechů, Moravanů a Slezanů! To je fakt hnus, velebnosti.