Podvod s hranicí chudoby a co to je ta střední třída

Avatar
Původní autoři

Josef Mrázek
11. 3. 2017
Kolonizátoři, kteří nás okrádají, vymysleli výpočet, podle kterého je v České republice méně chudých, než v nejbohatších státech Evropy. Je založen na definici chudého občana, to má být ten, který má menší čistý příjem, než 50% až 70% mediánu mezd po odvodech a zdanění a s přihlédnutím k tomu, zda je to pracovník nebo důchodce a podobně. Statistici došli k tomu, že nedostečný příjem má jen asi 10% Čechů, takže jsme bohatější než Rakušani, kteří jsou chudí, i když berou třikrát tolik, o Dánech a skoro všech dalších ani nemluvě.


Tento výsledek je umožněn tím, že český zaměstnanec dostává za svou práci v průměru jen tři pětiny odpovídající mzdy a úměrně tomu je menší i medián mezd. Měnové ztráty špatnými kurzy do toho nepletu. Výkonu ekonomiky odpovídající medián mezd by tedy měl být o 67% vyšší, a v této výši by měl být použit při posuzování dostatečnosti příjmu. Potom by vyšlo, že podle uvedené metodiky je nedostatečností příjmu v ČR ohrožena více než polovina obyvatel a rázem bychom se jevili jako nejhorší, nevíce okrádaní. To už vypadá mnohem věrohodněji.

A když jsme u vysvětlování, dovolte ještě pár slov o střední třídě. Zmiňuje se o ní kde kdo, také premiér, a tváří se, že mu máme rozumět. Tak jsem si k tomu udělal výklad.

Rozdělil jsem občany do tří tříd. Ta první jsou lidé, kteří produkují málo, nebo nic a jsou odkázáni na pomoc. Ta třetí, vyšší třída, jsou majitelé všeho možného, jako hmotných a duševních statků, peněz, držitelé smluv, funkcí a moci a produkovat nemusí nic užitečného, jsou to naši páni. A  zbývá ta střední třída. Ta je moc důležitá pro obě zbývající třídy, protože ona produkuje to, co udržuje tu první třídu při životě a hlavně to, čeho se zmocňuje ta vyšší třída. Proto se každý člen vyšší třídy zajímá o zdraví střední třídy a občas ji i hýčká, tak jako se naši předkové starali o dobrou dojnici.