Proč musejí Srbové nenávidět politiku Evropské unie NATO a USA? – Názor z Česka

Avatar
Původní autoři

Rajko Doleček
22. 3. 2017

Srbové, věrní spojenci Západu, Anglie, Francie a USA, během dvou světových válek (1914-18 a 1941-45), byli do 90tých let 20. století pokládáni za věrný, svobodymilovný, statečný a poctivý národ. A najednou se stali nepřáteli toho stejného Západu, který teď představují EU, NATO a USA, jakož i Itálie a Německo. Srbové se stali, na základě neuvěřitelných lží vlád a koupených medií genocidním národem, nepřáteli svobody, mezinárodními kriminálníky.

Oficiální propaganda EU, NATO a USA „překřičela“ všechny, kteří ji kritizovali pro dezinformace, protože jejich propaganda měla mnohem víc peněz, za ní stálo mnohem víc zbraní a víc gangsterských postupů. 

Při tom ti, kteří byli pro Západ hlavními nepřáteli, kteří do poslední chvíle v 1945 bojovali na straně nacistů a fašistů, tj.Chorvati z ustašovského, fašistického Nezávislého Chorvatska (NDH), část bosensko-hercegovských muslimů a Albánci z Kosova, se náhle stali vzornými demokraty, pro které nutno bojovat a kvůli nim trestat Srby jako národ. Zdalipak to není pokračování údajného plánu Zbigniewa Bržežinského, kterému se na konec podařilo rozbít SSSR a kdyby nebyl včas nastoupil Putin, rozdrobil by i Rusko na řadu impotentních státečků.

Dnešní vláda Srbska, ve své snaze co nejdříve se dostat do EU a NATO, poškozuje zájmy Srbska a hanobí srbský národ, když se snaží udělat z oficiálních EU, NATO a USA přátele Srbska, kteří se mu prý snaží jen pomoct. Srbové musejí být svorní a jednotní v tom, kdo jim škodí, kdo je uráží, kdo je zabíjí.

SRBOVÉ BY NIKDY NEMĚLI ZAPOMENOUT, že to byl oficiální Západ (EU, NATO, USA), který pomáhal, aby se na škodu Srbů, rozbila Jugoslávie, kterou na intenzivní žádost Dalmatinců, Chorvatů, Slovinců a Srbů z Rakousko-Uherska utvořilo vítězné Srbsko (1918), nejdříve jako Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (SHS). Propagandě Západu a jeho sluhů v zemi se podařilo nebývale zvýšit mezietnickou a mezináboženskou nenávist v někdejší Jugoslávii a přispěla tak k vzniku a dlouhému trvání krvavé občansko-etnicko-náboženské války (1991-1999), ve které pak nikdo nebyl zcela bez viny.

EU+NATO+USA bez schválení Radou bezpečnosti OSN, na základě plánovaných výmyslů, vykonaly v roce 1999 zločineckou agresi proti Svazové republice Jugoslávii. Během této letadla NATO po dobu 78 dnů a nocí mrzačila, vraždila a ničila, hlavně v Srbsku (včetně Kosova a Metohije), i za použití ochuzeného uranu a kazetových pum. Agresoři (EU+NATO+USA) napáchali škody za více než 50 miliard US dolarů – a nic za to nezaplatili, neomluvili se.

NATO letadla (ti „hodní lidé, plní demokracie“, z EU, NATO i USA, kteří stále kritizují Srbsko) mezi mnoha dalšími dětmi zabili 17.dubna 1999 v Bežanii i tříletou Milicu Rakić, a 30.dubna 16ti letou Sanju Milenković ve Varvarinu. Proč vůbec letadla Anglie, Francie, Holandska (které velmi hloupě a stále kritizuje Srbsko), Itálie, Německa, USA, atd. zabíjela srbské a albánské děti?

Agresoři zničili úspěšné hospodářství Srbska, způsobili těžké ekologické škody. Stát musel použít finanční zdroje, místo na zvelebení svého hospodářství, na opravu obrovských škod, které bomby NATO udělaly na mostech, cestách, továrnách, teplárnách, nemocnicích, školách, obytných čtvrtích… Obrovské škody udělala v té době i dost vynucená a nezodpovědná privatizace. Kolik jen lidí zkorumpovala ta zlá část Západu v Srbsku, která jim platila za jejich špinavou práci proti vlastnímu národu v různých velvyslanectvích, v nevládních organizacích a nadacích, jejichž cílem bylo poškodit vlastní zem.

Copak může někdo z poctivých Srbů teď milovat ten oficiální Západ (EU+NATO+USA, jakož i jeho sluhy v Srbsku a v jeho okolí), který nechal srbský národ oloupit a barbarsky mu odebrat historické centrum jeho státnosti, kultury, pravoslaví – Kosovo a Metohiji. Západ, který zplodil pseudostát Kosovo, vedený lidmi s přebohatou kriminální minulostí (v to počítaje i přečetné surové vraždy). A ten Západ ty zločince urputně chrání. Co by asi řekly USA, kdyby Čína nebo Rusko násilím umožnily zločinci jako Al Capone, aby se stal premiérem (guvernérem) některého ze států, který by byl odtržen od USA? Jaká špína padá na celé Česko, které proti vůli většiny Čechů ten pseudostát uznalo.

Proč Mezinárodní trestní tribunál z Haagu dovolil (umožnil), zničení bohaté dokumentace o vraždách zajatých Srbů a Romů, kteří byli vražděni proto, aby jim byly odebrány a pak prodány některé orgány pro transplantace, po okupaci Kosova a Metohiji armádami NATO? Je nutné si vzpomenout i na použití ochuzeného uranu proti Republice Srbské v Bosně (1995) po provokaci Markale II (28.srpna 1995) a na jeho už nyní zhoubné působení na zdraví lidu.

Jak neuvést kriminální postupy německých a amerických členů KFOR a EULEXu na severu Kosova, když střelbou ostrými náboji zranili v září 2011 vícero srbských civilů, bránících barikády, když proti rezoluci Rady bezpečnosti 1244 dovezli albánské policisty na pohraniční přechody, a při tom veliká většina OSN, ani Srbsko lžistát Kosovo neuznává. Kdo to bossům Západu dovolil?

Dále je nutno vzpomenout, jak EU+NATO+USA nic nepodnikly po jimi organizovaném a podporovaném oloupení, masakrování a vyhnání 250 000 Srbů chorvatskou armádou ze Západní Slavonie a Krajiny, za operací „Záblesk“ a „Bouře“ (1995). Chorvatsko se za ten zločin Srbům neomluvilo. Zřejmě vědělo, že se i bez toho dostane do EU. To vše je nezbytné znát, když někdo do nebe chválí EU+NATO+USA. Při tom je na Západě nemálo poctivých lidí, kteří se nebojí říci a napsat pravdu. Bohužel, ale ty, co lžou a co očerňují Srby a chovají se jako gangsteři, je zatím na Západě mnohem víc slyšet.

KDO BY PAK MĚL Z POCTIVÝCH SRBŮ MÍT RÁD OFICIÁLNÍ EU+NATO+USA, ANIŽ BY SI VZPOMNĚL NA JEJICH LŽI A ZLOČINY?

V Česku víme, jak ten Západ (Anglie+Francie) zradil Československo v Mnichově (září 1938) hitlerovskému Německu. Sám jsem jako gymnazista v Bělehradě viděl, jak se masy Srbů hlásily jako dobrovolníci pro naši armádu. Tisíce manifestovali v Bělehradě „Budeme bránit Čechy!“,“Ať žije Beneš!“

Prof. DR. Rajko Doleček, DrSc.
 
– – –