USA doporučují, aby Pobaltí na přechodnou dobu “zklidnilo” Rusy

Avatar
Původní autoři

Jevgenij Osipov
3. 3. 2017     zdroj
A musí to udělat ne proto, že rusky mluvící jsou “také lidé”.
Velký rozruch vyvolala v médiích publikace studie “Hybridní válka v Pobaltí: hrozby a potenciální odpovědi”, kterou zpracovalo centrum RAND pro americkou armádu. Dokument hlavně uvádí, že v zájmu posílení odolnosti vůči “hybridním útokům” a “ruské propagandě” mají Lotyšsko a Estonsko rozšířit politická práva rusky mluvících, zejména v záležitostech, které se týkají občanství a oficiálního uznání ruského jazyka:


“Rozsáhlejší uznání ruského jazyka, zvýšené financování vzdělání v ruském jazyce a občanství migrantů sovětské éry by výrazně snížilo vliv Moskvy a rozložilo tvrzení, že rusky mluvící v Pobaltí nejsou vítáni”, uvádí studie.

Američtí experti se také obávají, že bez efektivního poselství ze strany NATO mohou rusky mluvící menšiny v pobaltských státech uvěřit poselství Kremlu ohledně plánů aliance v těchto republikách. A aby se tomu zabránilo, je potřeba urychleně vytvářet “správná” média v ruštině a předběžně prostudovat, jaké sociálně-ekonomické a politické obavy konkrétně vládnout v rusky mluvícím prostředí.

V zásadě se jedná o studii, která není ničím významná, je plná poselství, přiživujících protiruské fobie. Asi jediný rozdíl od obdobných dokumentů, vypracovaných v různých “analytických” centrech USA, spočívá v náhlém projevu dojemné “péče” o práva Rusů. To nemohlo nevyvolat u některých lotyšských expertů záchvat “trampofobie” a podezření z vměšování se všudypřítomných “ruských hackerů”.

Například u jednoho známého nacionálně orientovaného novináře Otto Ozolse vyvolala některá místa ve zprávě pocit, že původní studie byla napsána na ministerstvu zahraničí RF. A opravdu, nemohli přece vysoce kvalifikovaní američtí experti dát vlastnoručně na papír takový nesmysl, že prý proruské organizace v Pobaltí “převážně bojovaly za právo používat rodný jazyk a zabývaly se protifašistickou rétorikou”.

V rusky mluvícím prostředí se přece našli ti, kteří se naopak stihli zaradovat blahodárnému vlivu “životodárného Trumpa”, který nutil “převlékat kabát” všechny, kteří jsou proti dlouho očekávanému a nevyhnutelnému “restartu”.

Chci uklidnit ty, kteří mají obavy o zachování národní dominance a rozladit ty, kteří zachytili “vítr změn” – nic nového se nestalo, a výbuch emocí a rozruch kolem studie je pouze výsledek nepozornosti. Za prvé, Trump s tím nemá absolutně nic společného už jen proto, že studie byla zpracována v roce 2015. A prováděla ji soucitná organizace na ochranu lidských práv, která se stará o osud ohrožených kmenů v Jižní Americe, nebo o práva zvířat, a struktura, otevřeně působící v zájmu národní bezpečnosti USA a za peníze státu. A za druhé, co se týká otázky rozšíření práv rusky mluvících obyvatel, je obtížné si představit ještě cyničtější postoj k této problematice ze strany našich “západních partnerů”. V dokumentu je černé na bílém uvedeno, že všichni Rusové v Lotyšsku a Estonsku jsou potenciální nepřátelé a aby se alespoň nějak snížilo riziko, je nutné je uklidnit, dočasně a částečně jim dát to, co jim bylo bezohledně odebráno před 25 lety. A zároveň prostřednictvím speciálně vytvořených “správných” médií zcela zbrousit všechna existující témata k protestům.

Závěr je jednoduchý: je nutné to udělat ne proto, že rusky mluvící v Pobaltí “jsou také lidé”, ale proto, že jsou nebezpeční a je nutné je proměnit v loajální masu, kdy se dokonce “proruské organizace” přestanou “zabývat protifašistickou rétorikou”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová