Všechno na Horáčka?…

Marek Řezanka
21. 3. 2017    Literárky (zasláno k publikci autorem)
Miloš Zeman oznámil, že hodlá znovu kandidovat na prezidenta České republiky. Nato se hned ozval další z kandidátů, Michal Horáček s tím, že je prý třeba M. Zemanovi vystavit účet: „Za všechny ty virózy, urážky a lži, kterými poškozoval všechny občany včetně svých někdejších voličů. V této volbě se proti němu a všemu, co představuje, postavím s hlubokou vírou, že máme na víc“ (Viz ).


Michal Horáček nejprve prohlašoval, že se bude snažit přesvědčit potenciální voliče M. Zemana, že i pro ně může být alternativou. Také proto se patrně nehlásil k tzv. Kroměřížské výzvě, která hledala „antizemana“, a v jejíž anketě patří panu Horáčkovi přední příčka. Od cílení na možné Zemanovy voliče ale již pan Horáček zjevně upustil.

Vystavuje účet – a sám již pije na sekyru?
Celkově lze říci, že stačil udělat ve své kampani již několik hrubých chyb.
Za první lze považovat přepálený start. Pomyslné kalhoty stahoval, když po nějakém brodu nebyly ani památky. Teď teprve se začne rýsovat, kdo skutečně bude o Hrad usilovat – a s čí podporou (ne)bude moci počítat.
Za druhé si zjevně nevyjasnil, koho hodlá vlastně oslovit – a tak se stává nedůvěryhodným pro různé skupiny voličů (podle všeho nepřesvědčí ani příznivce M. Zemana, ale ani K. Schwarzenberga, že on by byl vhodnějším kandidátem).
Za třetí stačil urazit jak M. Zemana, tak K. Schwarzenberga.

Michal „já já já“ Horáček

Michal Horáček se ve své dosavadní kampani ani tak neprezentuje nějakými nosnými idejemi, jako propagací sebe sama. Víme již například, že má doma knih, jako mnich, co nevěděl, co je v nich. Ve stejném duchu se pak vymezil vůči panu Schwarzenbergovi: „Umím jazyky, mám vzdělání a mám za sebou nějaké v Česku dobře známé dílo. Nic z toho Karel Schwarzenberg za sebou nemá“
(Viz).

Všimněme si Horáčkovy rétoriky, která se nesoustředí na ideový střet, ale na údajné vlastní přednosti.
To samé Horáček předvedl, když kritizoval M. Zemana: „Co paměť sahá, Miloš Zeman nikdy skutečně nepracoval. On nemá s normálním člověkem vůbec nic společného. To je kariérní politik, který si nechal všechno platit a jehož ekonomická doktrína se dá shrnout do jediné věty: Však on to někdo zaplatí“ (Viz).
Budeme-li se držet faktů, vidíme, že Miloš Zeman pracoval v účtárně závodu Tatra Kolín. V letech 1971 až 1984 působil v tělovýchovném podniku Sportpropag a do roku 1989 byl zaměstnán v podniku Agrodat. Co na tato fakta říká paměť Michala Horáčka? Neměl by se M. Zemanovi omluvit, nebo snad považuje lež za správnou, když je namířena proti současné hlavě státu?

Pan Horáček už přitom některá svá slova odvolává. Ta na adresu pana Schwarzenberga. Je ale otázkou, za co se vlastně omlouvá: „Spáchal jsem nepříjemnou věc, která mě mrzí víc než kohokoliv jiného. Řekl jsem něco úplně neuváženého, hloupého, o Karlovi Schwarzenbergovi. Omluvil jsem se mu“ (viz). Skutečností je, že pan Schwarzenberg vysokoškolské vzdělání nemá. K diskusi je, zda právě za to měl být kritizován panem Horáčkem a zda se tento muž cítí být arbitrem přes vzdělání.

Účet pro Horáčka

V roce 2005 zahajuje Michal Horáček magisterské studium obecné antropologie na Fakultě humanitních studií UK, kde v roce 2011 studium dokončil. Asistentem na Fakultě humanitních studií UK je pak jeho syn, Filip Horáček, a to od roku 2004. Toto jednoduše nepůsobí dobře, protože se ve vzduchu mohou vznášet jisté pochybnosti a určité otazníky.

Každopádně se od M. Horáčka neslušelo, aby kritizoval něčí úroveň vzdělanosti. Možná mu toto se zpožděním došlo. Ale třeba jenom lituje, že v nesprávný čas vytáhl nesprávnou kartu. Nechceme ale prezidenta, který nebude co chvíli opravovat své názory?

Mottem pana Horáčka je věta: „Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč“. Osobně mě děsí představa, že by prezidentem republiky byl někdo, kdo se hazardní hře věnoval aktivně a kdo ve své filosofii vyznává krédo hazardního hráče. Jsem přesvědčen, že my, občané, bychom neměli být rukojmími v jeho hře.

Jak bylo výše uvedeno, M. Horáček trousí výroky, které vůbec nemusí být podloženy fakty – viz poznámka, že „M. Zeman nikdy skutečně nepracoval“. O to směšněji působí, když pan Horáček hodlá vystavit účet M. Zemanovi za „všechny ty urážky a lži, kterými poškozoval všechny občany.“

Bude nyní mimořádně zajímavé sledovat, zda lidovci spolu se starosty spojí svou budoucnost právě s kandidaturou tohoto člověka. Domnívám se, že pokud se tak stane, riziko, že se jako jeden subjekt nedostanou do Sněmovny, poroste.

Publikováno rovněž na fb-stránkách autora.