Absurdní požadavek z EU

Václav Marek
4. 4. 2017
7.4.2017 uplyne rok, co jsme založili spolek Maloodběratelé elektrické energie z.s. Přes ignorování ze strany médií a většiny veřejných institucí se nám podařilo připravit podklady pro návrh na zrušení některých částí právních předpisů a definovat příčinu současného stavu.
Základní příčinou absurdit a diskriminačních praktik v regulované části platby za elektrickou energii je absurdní požadavek, aby se postupně převážná část této platby platila nezávisle na množství odebrané elektrické energie. 
Tento požadavek zaznívá z Evropské unie a jeho průkopníkem v EU je podle úředníků ERÚ Nizozemsko. V České republice má horlivé zastánce mezi úředníky MPO, ERÚ, manažery energetiky a velkoodběrateli.

Ano čtete správně. Elektrická energie se stala v ČR od 1.7.2001 prvním a jediným druhem zboží, u kterého se v části regulované platby neplatí za náklady spojené s dodávkou určitého množství elektrické energie, ale za přikázaný příkon nebo-li velikost jističe před elektroměrem. Tento požadavek není jen absurdní, ale je z jiného pohledu rafinovaně prohnaný. Veřejně a současně skrytě pro občany, kteří nechápou princip výroby a dodávky elektrické energie, toleruje porušování zákonů ČR a vytváří absurdní situace, které úředníci ERÚ hodnotí jako pozitivní.

Změna v roce 2001 proběhla ještě opatrně, aby příliš nepobouřila maloodběratele, na které jako jediné měla negativní dopad. V roce 2015 už ale novely zákonů č.458/2000 Sb. a č.165/2012 Sb., ukazují absurdnost tohoto požadavku v plné síle a před absurdním návrhem nové tarifní soustavy, rovněž vytvořeným na základě tohoto požadavku, nás zachránil šestý smysl Ing. Aleny Vitáskové.

Zákazník, který má svoji domácnost rozdělenou na tři odběrná místa platí po novelizaci Energetického zákona č.458/2000 Sb., na činnost ERÚ za stejné náklady třikrát tolik, než zákazník, který má svoji domácnost se stejnými náklady na jedno odběrné místo a třikrát tolik než majitel železáren s jedním odběrným místem!!!!!!!!!!

Zákazník, kterému při několika rozsvíceních elektroměr neukázal ani jednu kWh/rok, to znamená, nespotřeboval ani jednu kWh elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Tak tento zákazník by měl podle novelizovaného zákona č.165/2012 Sb., zaplatit na obnovitelné zdroje dle vyúčtování ze dne 10.1.2017 16 625,99 Kč, to je přibližně za 1108 kWh z obnovitelných zdrojů, které spotřeboval někdo jiný!!!!!!!!!!