Co se to děje s Vratimovským odborným seminářem?

Avatar
Původní autoři

Karel Klimša
22. 4. 2017
V minulých dnech byla umístěna na stránkách KSČM a následně cestou ÚV rozeslána pozvánka na „Vratimovský odborný seminář“. Mnozí vycítili, že s ním něco není v pořádku a začali se dotazovat. Abychom dál neodpovídali jednotlivě, píšu toto docela stručné vysvětlení. Nejdříve kratičce připomenu, jak vznikal. V roce 1990, když se mnozí v té hysterii báli i komunisticky mlčet, založili jsme tento seminář.


Objel jsem tehdy celý okres, všechny kulturní domy a střediska, ale nikdo mě s touto akcí nechtěl. Znali jsme se, viděl jsem, že je to mrzí, ale bojí se a chápal jsem je. Přístřeší mi (nám) poskytli jen ve vratimovském Kulturním domě.

Zájem časem rostl, a tak jsme se několikrát stěhovali do větších a větších prostor, což bylo samo o sobě nevídané, neslýchané. Stěhovali jsme se, ale z úcty jsem ponechal název „Vratimovský…“ ( což mnozí nechápali).

Odpočátku účast velkých levicových intelektuálů pomáhala straně emancipovat se, zvednout hlavu, uvědomit si, že nejsme sami, že zdravý rozum ještě žije! Postupně získávat zpět zcela otřesené sebevědomí.

Postupně se Vratimovské odborné semináře staly obecně respektovaným pojmem a nezpochybnitelnou hodnotou. Přicházely tam ta nejzvučnější jména. Namátkou jich několik připomenu: prof. A. Červinka, L. Vacek, J. Kojzar, generálové Havala a Marek, V. Jumr, V. Samek, J. Ungerman, prof. Keller, prof. Krejčí, doc. Švihlíková, doc. Čuba, doc. Hurta, doc. Eichler, doc. Žantovský, doc. Grebeníček, V. Věrtelář, M. Ransdorf, M. Opálka, MUDr. I. David, Zd. Zbořil, T. Spencerová, L. Procházková, M. Obrtel, J. Skála, L. Blaha, B. Ondruš, prof. Staněk, doc. Chmelár, doc. Dinuš, arm.gen. M.Vacek, prof. Doleček…..

Přednášeli i hosté z Německa, Polska, Ukrajiny, Ruska, Řecka, Kuby, mezi nimi třeba legendární velitel 1. Čs.partyzánské brigády J. Žižky D. B. Murzin a gen.tajemnice KKE A.Papariga. Mnozí další napsali exkluzivně pro Vratimovský seminář skvělé texty, mj. L. Štrougal, Fr. Nevařil či prof. Choma. Pro případný následující tradiční Vratimovský odborný seminář jsme zvažovali oslovit k účasti a požádat o vystoupení další „názorové autority“, například doc. Valenčíka, J. Schneidera, M. Kollera, J. Baštu, Vl. Vondrušku, doc. Škvrndu či J. Banáše.

Budovali jsme Vratimovský seminář jako ryze odbornou záležitost. Bylo našim cílem společně s těmi nejuznávanějšími osobnostmi přemýšlet o tom, KDE JSME, PROČ TAM JSME A JAK Z TOHO VEN. Hledat a formulovat levicová východiska z problémů, které nás obklopují – doma i ve světě. Pomáhat oživovat levicovou, marxistickou teorii. Ukázalo, že právě tím jsme straně prospěli nejvíce.

Okolo Vratimovských seminářů se vytvořila jakási neformální síť levicových intelektuálů, kteří spolu debatují, vyměňují si argumenty, informace a názory, a vztahy v této „partě“ fungují.

Časem ale Vratimovské semináře začaly vadit!

Vždyť oni ti levicoví intelektuálové jsou mnohdy levicovější, radikálnější, jasnější, odvážnější a srozumitelnější, než někteří představitelé našeho vedení.

Takový stav se nerad vidí, natož trpí!

A začal se hledat způsob, jak tomu udělat přítrž, jak dostat seminář pod „svoji“ kontrolu. Nejsnadněji to jde ekonomickou cestou.

Zpočátku byla akce financována třetinovým dílem – OV, KV a ÚV. Pak, za předsedování V. Filipa skončilo financování podílu ÚV. Pomohli europoslanci, nejdříve J. Maštálka, pak K. Konečná. Ta však dala najevo, že bude mluvit do obsazení přednášejících, jinými slovy… „kdo by tam měl a kdo neměl být“. To jsme neakceptovali a peníze nebyly. Najednou jsme s překvapením registrovali, že někdo jiný, kdo se seminářem neměl v jeho historii nikdy nic společného, začíná za našimi zády vyjednávat o semináři a kontaktovat možné hosty – referenty. Předseda V. Filip pak na setkání komunisty a sympatizanty 6. 3. v Ostravě na dotaz, proč v roce 2016 nebyl Vratimovský seminář, odpověděl. Asi proto, že ho organizátoři nezorganizovali. My ho ale podporujeme a už jsme se domluvili se Sváťou Recmanem ( bývalý poslanec a dvě období náměstek hejtmana), že ho zorganizujeme a to ve prospěch programu k volbám. Cudně pomlčel, že organizátory drželi v šachu penězmi. Ty jsou třeba všude, ale Vratimovský odborný seminář – několik posledních let už s téměř 500 účastníky (naposledy 494) – je příliš velká a nákladná akce, kterou nelze udělat na koleně s minimálními náklady.

Uvidíme, snad se „ukončit dějiny“ skutečných Vratimovských odborných seminářů, této výkladní skříně KSČM – jednou provždy – nakonec nepodaří a umíráček mu zvoní jen zdánlivě, jaksi pro výstrahu. A také jako výpověď o poměrech ve straně.

Ale i kdyby, tak tu Vratimovské semináře mají své následovníky, potomky, pokračovatele – Litoměřice, Jihlava, Brno a dlouhá léta tu je Pražská teoreticko-politická konference .

Nepíšu toto sdělení s nějakým potěšením. Doporučovali jsme, nazvěte si to jinak, nepoužívejte tu osvědčenou značku. Chápu, že jim to nedalo. Počítají s tím a spoléhají na to, že jim zavedený název přiláká část tradičních účastníků, kteří přijížděli z celé republiky i ze Slovenska, ale i lidi z akademické obce a studenty vysokých škol.

Píšu to v reakci na dotazy, aby – kdo chce – věděl, že nejede na tradiční Vratimovský odborný seminář, který poprvé neorganizují jeho tradiční organizátoři, kteří mu dali vzniknout a celá léta se ho snažili vylepšovat. A ti, co na tento alternativní seminář přijedou, budou srovnávat s tím skutečným. Účast, atmosféru, organizaci i obsahovou kvalitu. Tolik na vysvětlenou a je na každém, aby si udělal svůj vlastní názor! Je nejvyšší čas si už začít na všechno, co se děje ve straně, dělat vlastní názor. Signálů, že není vše v pořádku, přibývá! A nese to i své důsledky. Ten poslední, výsledek krajských voleb, byl až alarmující!