Seminář Nové republiky “Jihlava 2017”

Avatar
Původní autoři

22. 2. 2017

Přihláška na seminář “Jihlava 2017”

Přihláška je nutná v případě, že máte zájem o zajištění oběda v místě konání semináře
Je možné se přihlásit buď elektronicky zde
nebo pošlete jako přílohu mailu zkopírovaný a vyplněný text dole
Přihláška na Seminář Nové republiky „Jihlava 2017“
Měnící se svět 2017 a „Projekt pro 10 miliónů“
8. dubna 2017, 10.00 – 17.00, Dělnický dům, Žižkova 1696/15, Jihlava
Přihlášku (objednávku oběda) je třeba poslat do 31. 3. 2017
Přihláška slouží k přibližnému zjištění počtu účastníků a k závaznému objednání oběda v ceně 100.- Kč
Občerstvení bude možné zakoupit na místě.
Mailové kontakty na zájemce o další spolupráci bude možno poskytnout na místě.
Vstupné je dobrovolné.
Jméno

Příjmení

Tituly 

Objednávám závazně oběd
Ano

Ne

Platbu za oběd 100.- Kč pošlete do 31. 3. 2017 na účet č.: 2701174985 / 2010 (FIO banka)
Specifický symbol (rodné číslo, za účelem identifikace platby)

Poznámka k účtu (za účelem identifikace platby)

Mailové spojení  nrjihlava2017@centrum.cz
Dotazy na tel. č. : 724 152 606