Vyhlásenie Márii Zacharovej na pravidelnom týždennom brífingu k výskytu falošných stránok ruských diplomatických misií, a to aj Veľvyslanectiev Ruskej federácie na Slovensku a v Česku, v sociálnej sieti Facebook

Avatar
Původní autoři

23. 4. 2017     zdroj
Nadväzne na informačnú agresiu proti našej krajine sa postupne posúvame k ešte zložitejšiemu problému. V poslednom období sú častejšie prípady zriadenia „fake“ webových stránok ruských diplomatických misií v sociálnych sieťach, konkrétne vo Facebook. Tento druh falošných stránok sa týka našich zastupiteľských úradov v Českej republike aj na Slovensku. Na týchto stránkach sa šíria materiály provokatívne, zavádzajúce užívateľov sociálnych sietí. 


Sú venované témam, ktoré sa dostávajú do centra pozornosti užívateľov. Treba si všimnúť vysokú profesijnú úroveň týchto podvádzajúcich akauntov. To je len začiatok prípadu. Najzaujímavejšie má prísť.

Namiesto toho, aby po náležitom upozornení zablokovali falošné stránky, správca a moderátori urobili pravý opak: sociálna sieť Facebook zablokovala oficiálnu stránku ruského veľvyslanectva na Slovensku pri zachovaní podvrhnutého akauntu, tvorcom ktorého sú nezistení počítačoví hackeri.

Považujeme tieto postupy za ďalší krok informačného útoku na našu krajinu. To je k otázke o hackeroch, vplyvu, o informačnej agresivite a informačných vojnách, provokáciách atď. Výskyt takýchto fakových stránok hodnotíme v kontexte nového kola informačnej agresie najmä zo strany Západu. Odporúčame užívateľom, aby boli ostražití a to nielen v súvislosti s informáciami, ktoré sú šírené cez akaunty ruských veľvyslanectiev a vládnych agentúr, ale aby boli veľmi pozorní všeobecne, pretože vaše osobné akaunty a akaunty va&scaro n;ich spoločností môžu byť zdvojované a užívatelia môžu byť uvedení do omylu. Taký osud môže postihnúť viacerých užívateľov.

Vzhľadom na to, že v Rusku nie je zastúpenie Facebooku, ministerstvo zahraničných vecí Ruska podalo všetky materiály o uvedených skutočnostiach do Roskomnadzor´u (Federálna služba pre dohľad v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masovej komunikácie). Samozrejme, že logika nám napovedala aj napovedá, že žiadosti tohto druhu treba adresovať americkému úradu spoločnosti Facebook.