Výstava plakátů z Občanské války ve Španělsku v Národním archivu: Svědkové vzepětí a tragedie

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
8. 4. 2017
Za ctihodnou instituci veřejné služby České republiky považuji ve své profesi Národní archiv a Ústav soudobých dějin; nikoliv ideologický a umělý Ústav pro studium totalitních režimů. Pozvání na zbrusu novou výstavu plakátů ze Španělské občanské války jsem přijal s nesmírnou úctou a důstojným pozdravením k moderním dějinám.


Koná se v hale pražského Národního archivu a již zasvěcený úvod předsedy Sdružení interbrigadistů dr. Richarda Falbra (jeho otec bojoval v řadách interbrigadistů) byl velkým zážitkem, stručný, výmluvný, znalý historické tématiky.

V občanské válce ve Španělsku v letech 1936 – 1939 bojovaly na straně Španělské republiky mezinárodní brigády z 52 zemí, mezi nim i 2171 československých občanů, asi 800 Čechů, 400 Slováků, československých Němců, Rusínů. Tvořili nejpočetnější skupinu zejména v baterii K. Liebknechta. Bojovali v tankových jednotkách, letectvu, v partyzánských oddílech. Již v roce 1936 vytvořili četu Klementa Gottwalda, v roce 1937 kulometnou rotu Jana Žižky. Z ČSR byla do Španělska vyslána polní nemocnice J.A. Komenského, kde působili skvělí čeští lékaři, mezi nimi i bratr E.E. Kische , MUDr. Bedřich Kisch, MUDr. František Kriegel.

Po porážce povstání a po vypuknutí druhé světové války interbrigadisté bojovali za svobodu národa.

Do osvobozeného Československa se se vraceli ze západní i východní fronty jako příslušníci československé zahraniční armády, z  koncentračních táborů a sami se podíleli na repatriaci československých občanů. Po návratu do vlasti vytvořili Sdružení československých občanů dobrovolníků ze Španělska . Byli v něm Josef Pavevel, Adolf Vodička, Osvald Závodský a desítky dalších. V souvislosti s represemi v 50.letech 20.století, jejichž obětí se stala většina interbrigadistů, veškerá činnost ustala. Mimo těch, které umučili nacisté. Za oběť represí padli i  příslušnici protiletadlové baterie Klementa Gottwalda. 

Již v roce 2015 byla v Senátu Parlamentu ČR představena výstava bohaté sbírky plakátů z občanské války ve Španělské válce, uložená v Národním archivu. Ta představuje 215 plakátů španělské provenience vytištěných v letech 1936 – 1938. Do sbírek NA byly převedeny z bývalého Ústavu marxismu – leninismu ÚV KSČ. Pro svou vysokou historickou a grafickou hodnotu náleží k nejcenějším sbírkám. Oceňovaným doma i v zahraničí. Zatím nevzpomenutých na Slovensku.

Výstava plakátů trvá od 7.dubna do 7.června 2017 v pražském Národním archivu. Jde o mimořádnou historickou a uměleckou událost.