Zavedení přímé volby prezidenta byla chyba, přiznali lídři politických stran Miroslav Kalousek, předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura i lídr KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.Jak se vám to líbí, občané – voliči?

Avatar
Původní autoři

Jaromír Bradávka

20.4. 2017   Rukojmí
Je to podle nich příklad ukvapené změny ústavy. Na politické debatě, kterou zorganizoval Politologický klub Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
 Komentář:
Omyl, páni lídři. Přímá volba prezidenta republiky je jeden z mála pozitivních výsledků vládnutí tzv. tradičních, dnes už ovšem dávno profláknutých a občany prokouknutých stran. Přímo zvolený prezident je totiž jedna z mála ústavních pák na vaše lumpárny, podvody a vládní i parlamentní zvůli vašich partají.
To by se vám líbilo, holenkové, zvolit si pěkně za zavřenými dveřmi panáka, který by vám všechno odkýval a nanejvýš kladl věnce u pomníků a jmenoval profesory nových věd. Nebo byste si tam odložili zestárlého a zešedivělého předsedu za zásluhy o výstavby strany a společnosti, že?

Jelikož je prezident podle Ústavy součásti moci výkonné, je třeba jeho pravomoci naopak vyvážit s vládou, a také (protože je volen přímo občany) s parlamentem (rovněž přímo voleným občany), a nastavit jejich vzájemný vztah, tak aby žádná ze složek státní moci neměla výraznou převahu nad jinou. Ovšem s tím, že v nejdůležitějších rozhodnutích státního významu má konečné slovo hlava státu.

Nově by se tedy v Ústavě mohlo postavení prezidenta vymezit např. takto:

Článek 57

(1) Prezident republiky je hlavou státu.
(2) Prezident republiky je volen v přímých volbách.
(3) Prezident republiky je z výkonu své funkce odpovědný občanům a Ústavě.

Nové znění.
Článek 59
(1) Prezidenta republiky volí všichni občané starší 18 let s volebním právem, přímo, tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.
(5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 100 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně devadesát zastupitelů z nejméně tří vyšších územně správních celků.
Nové znění. Zvýšení počtu podpisů zabrání kandidatuře „rádoby osobností“, které nemají o politice, ekonomice a řízení státu ponětí.

Článek 60

(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Sněmovny regionů a dosáhl v roce voleb věku 40 let.
(2) Nikdo nemůže být zvolen prezidentem více než dvakrát.
Prezidentem pouze dvakrát, bez rozlišení zda za sebou či s přetržkou.

Článek 65

(1) Odvolat prezidenta republiky lze referendem. Referendum se může konat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se prezident ujal úřadu. (2) Referendum vyhlašuje předseda Sněmovny regionů na základě petice občanů, kterou podepsalo nejméně 500 000 občanů. (3) Referendum se koná do 90 dnů od přijetí petice Sněmovnou regionů.
(4) Prezident je odvolán, pokud se referenda účastní nadpoloviční většina všech oprávněných voličů a nadpoloviční většina účastníků referenda vysloví s odvoláním prezidenta souhlas.
(5) Nové referendum o odvolání prezidenta na základě nové petice se může konat nejdříve za jeden rok od vyhlášení výsledků předchozího referenda.

Nový článek. Posílení demokracie.

Článek 66

Prezident republiky
a) vyhlašuje všeobecné celostátní referendum o přijetí Ústavy a Listiny svobod, práv a povinností a o jejich změnách;
b) vyhlašuje všeobecné celostátní referendum o vstupu ČR do mezinárodních organizací nebo vystoupení z nich,
c) vyhlašuje všeobecné celostátní referendum o odvolání člena vlády nebo o odvolání vlády a rozpuštění Parlamentu na základě petice občanů, d) vyhlašuje místní referendum o odvolání poslance,
e) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
f) svolává zasedání Parlamentu,
g) rozpouští Parlament,
h) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
i) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
j) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
k) má právo předložit Poslanecké sněmovně návrh zákona;
l) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon,
m) podepisuje zákony,
n) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
o) jmenuje guvernéra a členy bankovní rady České národní banky.
Nové znění.

Jak se vám to líbí, občané – voliči?