…ale ona neví, že přijde měsíc Máj – tip kulturního referenta NR ke Dni Vítězství

Avatar
Původní autoři
Julia Paršuta – Měsíc Máj

8. 5. 2017, Petr Ďoubalík – píseň “Měsíc Máj”, zpívá Julia Paršuta, hudba a text Vasilij Paršuta, video – text – překlad

Dost silná píseň. Já vím, jak pro koho. Zdejším trollům mnoho radosti nepřinese. Je určena vám, drazí přátelé, kterým ještě srdce neokoralo.

Napadlo vás někdy, že lidé, kteří padli ve válce, umírali a nevěděli, jak válka dopadne? Když třeba v bitvě o Moskvu obránci donutili nepřítele k ústupu, ještě nemohli vědět, že to bude zásadní zvrat ve válce a na jejím konci bude vítězství. Myslím, že hlavně o tom je písnička.

Sama interpretka o písni říká:
“Měsíc Máj” je víc, než jen píseň. Je to dluh, je to daň úcty, je to hluboká poklona Hrdinům války, jejich statečnosti, čestnosti a odvaze! Je to výzva navěky ctít jejich hrdinské činy a pamatovat, co znamená tragédie války!

Tuto píseň napsal můj tatínek Vasilij Konstantinovič Paršut o jeho matce, mé babičce Naděždě Averjanovně Kovacenkové, která sloužila na frontě jako řidička náklaďáku AA GAZ. A v tom příběhu jednoho člověka – děvčete, frontové řidičky – je vyprávěn příběh celého národa a jeho hrdinského boje.

Jsem šťastná a hrdá, že tato píseň byla napsána v mé rodině. Jsem hrdá, že ctíme hrdinství a mužnost toho pokolení. Jsem hrdá, že jsme vděční. Jsem hrdá, že v nás hoří ta paměť. A ona nesmí uhasínat v našem čase!” – říká Julia Paršuta.

Юля Паршута – Месяц Май
Julia Paršuta – Měsíc Máj 
(překlad pro NR: Ďouba, v detailech bude aktualizován později)

Здесь быть не может, робких и слабых.
А сильные наперечёт.
Борется, вьётся, в дорожных ухабах.
Маленький грузовичок.
Словно по кругу, привычная гонка.
Так бесконечна война.
Сидит за баранкой, машины девчонка.
Только не знает она.

Tady nemohou být bojácní a slabí. Jen silní bez výjimky.
Bojuje, kličkuje mezi výmoly na silnici. Maličký náklaďáček.
Jakoby dokola, obvyklá honička. Tak nekonečná válka.
Sedí za volantem auta dívenka. Jen ona neví…

Что будет месяц май.
И будет путь домой.
И на крылечке мать.
Вот-вот сплеснёт рукой.
И защемит, в груди.
И в горле встанет ком.
Радость в глазах, слезит.
Здравствуй, ну здравствуй дом.

…že přijde měsíc Máj. A bude cesta domů. A na zápraží máma.
Už už mávne rukou. A zabolí v hrudi. A v krku se udělá knedlík.
Radost v očích, slzy. Vítej, tak vítej domove.

Знаки дорожные, улиц упруженных.
Тверь-Кишенев-Бухарест.
А над калиною, кружится-кружится.
Чёрный дюралевый крест.
Под этим крестом, как под тем кругом ада.
Теряя друзей и подруг.
Ходила и ездила, не за наградами.
А чтоб разорвать этот круг.

Dopravní značky, ulic ???. Tver – Kišiněv – Bukurešť.
A nad kalinou, točí se točí. Černý duralový kříž.
Pod tím křížem, jak pod kruhem pekelným. Ztráceje přátele a přítelkyně.
Chodila a jezdila, ne pro vyznamenání. Ale aby rozervala ten kruh.

И чтоб был месяц май.
И чтоб был путь домой.
И на крылечке мать.
Вот-вот сплеснёт рукой.
И защемит, в груди.
И в горле встанет ком.
Радость в глазах, слезит.
Здравствуй, ну здравствуй дом.

Aby byl měsíc máj. Aby byla cesta domů. A na zápraží máma.
Už už mávne rukou. A zabolí v hrudi. A v krku se udělá knedlík.
Radost v očích, slzy. Vítej, tak vítej domove.

Два верных салюта, осветлённые лица.
По детски восторженный взор.
И к этой победе, смогла ты пробиться.
Девчонка – военный шофер.

Dva skutečné ohňostroje, rozzářené tváře. Dětsky nadšený pohled.
I k tomuto vítězství se mohla probojovat. Dívenka – vojenská řidička.

И будет месяц май.
И будет путь домой.
И на крылечке мать.
Вот-вот сплеснёт рукой.
И защемит, в груди.
И в горле встанет ком.
Радость в глазах, слезит.
Здравствуй, ну здравствуй дом.(2х)

A bude měsíc Máj. A bude cesta domů. A na zápraží maminka.
Už už mávne rukou. A zabolí v hrudi. A v krku se udělá knedlík.
Radost v očích, slzy. Vítej, tak vítej domů.

Video je též v kvalitě obrazu 1080p, 1440p a 2160p:

Náhradní odkaz zde