Dolejš o “programu” KSČM/2 – ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY – 2.část

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
10. 5. 2017  blog autora

Na úvod tohoto článku stručná poznámka: Článek vychází z toho, co jsem napsal před několika dny. To, co prezentuje Dolejš není program, ale soubor priorit. Od programové strany se čeká víc. Na oslavách Prvního máje jsem o tomto problému hovořil s řadou osob. Většina z nich můj kritický názor sdílela. Část rozhovorů jsem měl přímo v době, kdy Jirka Dolejš měl projev. Nelíbil se. 


Druhá část:

Jako další příklad programové prázdnoty všech současných mainstreamových politických stran současného establišmentu uveřejňuji rozhovor s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem pro Haló noviny vedený Jaroslavem Kojzarem, viz:

http://www.halonoviny.cz/articles/view/45388258

Okomentuji ho obdobným způsobem jako před pár dny projev Petra Fialy na programové konferenci ODS, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4481-fiala-z-ods-skvela-ilustrace-zkazenosti-stran-1.html

(a dalších pět pokračování).

I tentokrát jsem si dělal průběžně poznámky k jednotlivým pasážím, i tentokrát mě zajímalo, zda a jakou formou se v  obsáhlém rozhovoru objeví to, co je v současné době tím nejdůležitějším:

Identifikování, pojmenování a případná analýza příčin současných (rychle narůstajících) problémů, na základě toho pak navržení cesty jejich řešení.

Bez toho se nemůže obejít program žádné politické strany, která nechce posloužit jen jako fíkový list kamuflování příčin současných problémů a tudíž i jako nástroj matení veřejnosti.

Pár technických poznámek k následujícímu textu:

1. Zveřejním ho celý včetně otázek, které J. Dolejšovi byly položeny.
2. Důležité, jak v projevu J. Dolejše, tak ve svých poznámkách, zvýrazňuji tučně.
3. Vystoupení J. Dolejše je uvozeno iniciálami J.D. tmavomodře, mé poznámky jsou uváděny průběžně, vždy k příslušné pasáži, uvozeny iniciálami R.V. červeně. (viz úprava NR)

4. Snažím se důsledně používat stejný metr k poukázání na programovou prázdnotu všech politických stran.

Nyní již druhá část textu rozhovoru J. Dolejše s mými poznámkami.

* Je nějaký posun v poměru KSČM k NATO?

 J.D.: Zajištění bezpečnosti ČR prostřednictvím NATO nepovažujeme za odpovídající dlouhodobým zájmům ČR. Už při samotném jednání o vstupu do této organizace jsme jako alternativu viděli širší systém kolektivní bezpečnosti a požadovali jsme dát občanům možnost rozhodnout o našem členství v NATO referendem. To se bohužel nestalo.

Následně jsme měli v programech opakovaně dlouhodobý cíl rozpuštění NATO jako reliktu studené války zneužívaného pro zájmy USA. Postupovým cílem bylo vystoupení ČR z vojenské složky NATO a v politických složkách prosazovat revizi agresivní strategie z roku 1999. Nyní zejm. po amerických prezidentských volbách sílí tlak na zdvojnásobení našich výdajů na NATO. V našem programu je jasný požadavek na prosazení závazného celostátního referenda o vystoupení z NATO. Návrh ústavního zákona v této věci jsme předložili v Poslanecké sněmovně už loni po IX. sjezdu KSČM.

* A jak se vyvíjí pohled KSČM na evropskou integraci a přístup ke krizi v Evropské unii?

Evropská otázka je poněkud v jiné poloze. Zde KSČM ideu evropské integrace podporuje jako z dlouhodobého hlediska objektivní trend, ovšem na rovnoprávných a demokratičtějších základech. Před vstupem do EU jsme požadovali aktivnější přístupová jednání či přechodná období zajištující rovná práva občanům ČR. Požadované referendum nakonec proběhlo, a i když KSČM nedoporučila občanům hlasovat pro souhlas, respektovala jeho výsledky. Ponechala si však silně kritický přístup k fungování EU.

R.V.: Trvalka vyrostlá na půdě KSČM – nesouhlasR.V. červeně s členstvím v NATO. Kdyby aspoň tento nesouhlas byl založen na identifikování příčin, proč se současné NATO zpronevěřilo svým vlastním závazným dokumentům, co se vlastně ve světě stalo a jak tomu čelit. Takto je to jen plácnutí do vody a vytváření si image “alternativní” strany.)

J.D.: Požadovala snížení byrokracie, posílení rovných šancí pro občany i členské státy a větší emancipaci vůči USA. Mezitím na EU dopadla jak finanční krize v roce 2009, tak migrační krize od roku 2015 a Británie letos potvrdila rozhodnutí o exitu z evropské osmadvacítky. Nestojíme o kolaps Evropy, ani se k ní nechceme otáčet zády. Potřeba odmítnutí jakéhokoliv diktátu Bruselu a požadavek na zásadní transformaci dosavadní integrace je ale nyní akutní. Předpokládá to větší vliv členských států a posílení volených orgánů (národních parlamentů i Evropského parlamentu). Bez podstatných změn se může krize integrace ještě prohloubit.

R.V.: I tady byla obrovská příležitost identifikovat procesy jdoucí dvěma protichůdnými směry: Na jedné ztráta integrity a funkčnosti EU, na druhé straně snaha o silové, administrativní, na vydírání založeném prosazování řešení ze strany silných vůči slabším. Jak k tomu mohlo dojít? Co se vlastně s EU stalo? Proč se KSČM nesnaží popsat příčiny toho, čeho jsme dnes svědky? Neumí to, nebo se její reprezentaci již podařilo tuto stranu plně podřídit mainstreamové funkci politických stran establišmentu – kamuflovat příčiny současných problémů?!

* Vím, že před zasedáním vašeho ústředního výboru nelze odkrýt všechny karty, ale neprozradil byste našim čtenářům alespoň něco?

 J.D.: Jistě nebude překvapením, že požadujeme například minimální mzdu na 50 procentech průměrné mzdy, to by dnes znamenalo 14,5 tisíce Kč s proplácením prvních tří dnů nemocenské. Dál jsme například za rozšíření jízdného ve veřejné dopravě zdarma či za zrušení zpoplatnění školních družin či klubů. Požadujeme zvýšit podíl na financování vědy a výzkumu ze všech zdrojů až na 3 % HDP. Podíl financování kultury ze státního rozpočtu pak ve výši nejméně jednoho procenta HDP.R.V. červeně

R.V.: Chvályhodné. Standardní vymezení přání toho, jak by to mělo být.

J.D.: Jsou samozřejmě i témata nová. Přichází v úvahu zahájení celospolečenské diskuse na téma zdokonalení Ústavy z roku 1993. Nebo na téma zkracování pracovní doby a zdanění robotů v souvislostech s příchodem průmyslové revoluce 4.0. Konkrétní naplnění hesla informační demokracie vyžaduje boj s informačními monopoly a za reálnou vyváženost veřejnoprávních médií. Ale třeba i tzv. pirátská témata jako svobodný internet, rozšíření možnosti volně stahovatelného softwaru a tzv. open-source.

R.V.: Fantasmagorie “zdanění robotů”… Chápání 4. průmyslové revoluce jen jako technické změny, přitom procházíme skutečnou revolucí obdobnou, jakou byla průmyslová revoluce jako taková, kdy se těžiště ekonomiky přesouvá do nově vznikajícího odvětví produktivních služeb. Zkracování pracování doby? Ne, řešení zásadního problému odcizení práce, kdy se ruší rozdíl mezi tím, kdy je člověk “doma” a kdy je v “práci”… Ale to je trochu stranou od hlavního problému – absence identifikování příčin současných problémů. Kdo by měl zájem vědět, jak je to s tou 4. průmyslovou revolucí, tak si může dohledat třeba zde:

http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Relevantní ke 4. průmyslové revoluci je zejména druhá monografie.


* A co otázka tzv. znárodňování?

J.D.: KSČM byla vždy pro strategickou roli veřejného sektoru v ekonomice, zejm. v infrastruktuře, energetice a surovinách. Posílení výkonu vlastnických práv a zastavení další privatizace rozhodně není o nařizování nějakého všeobjímajícího monopolu státu. U podniků strategického významu je tu možnost výkupu majetkových podílů. Vláda i samospráva také mohou zakládat nové podniky. Požadujeme zejm. vrácení vodních zdrojů a zásobování pitnou vodou do rukou obcí a krajů. Kromě toho podporujeme rozvoj družstevních a komunálních podniků a spoluúčast zaměstnanců.

R.V.: Bez znalosti příčin současných problémů se na otázku vývoje vlastnických vztahů těžko odpovídá. A pro mainstreamové strany současného establišmentu je příznačné, že tunelování společnosti “shora”, tj., z pozice státu, tj. okrádání občanů ve velkém á la Juncker jaksi nevidí a nechtějí vidět. Pro stranu, která vidí postátnění jako všelék pak vznikají dost velké problémy.

* Nevíte, jestli se některé vaše priority neobjeví u dalších stran? Nebojíte se konkurence?

J.D.: Naopak, vůči konkurenci je nezbytné se vymezit, a to i v případech, kdy zmiňuje podobná témata. KSČM nabízí důslednou změnu, a ne její iluzi a pouhá šidítka. Například náš návrh majetkového přiznání by byl plošně účinný na rozdíl od bezzubého řešení, se kterým se smířila současná vláda. Také náš návrh valorizace minimálních mezd a důchodů by daleko razantněji snížil tento sociální handicap občanů ČR. Důslednost se týká i skutečného řešení neziskových nemocnic, situace mladých rodin či osvobození od chomoutu soukromých exekutorských mafií a parazitismu lichvářů. Vždyť dnes již každý devátý občan má zkušenost s exekucí. Rozhodně nebudeme kličkovat jako jiní kolem solidárního zdanění, tedy nižších daní u nízkopříjmových a větších odvodech u bohatých.

R.V.: Užitečné cíle. Docela by mě však zajímalo, zda se do říjnových voleb najde některá strana, která by zvedla prapor identifikování a pojmenování příčin současných problémů. Ono by stačilo tak málo. Třeba kdyby J. Kojzar na toto téma udělal rozhovor buď s J. Dolejšem a trochu ho “přitlačil”, nebo dal prostor někomu jinému. Takto KSČM ujíždí vlak dominantní opozice. Ale třeba to její současné reprezentaci vyhovuje…

* Program bude definitivně schválen na červnovém zasedání ústředního výboru, pak se s ním veřejnost seznámí. Jen jedno prozraďte, bude v něm místo pro místní, tedy krajové »speciality«?

J.D.: Pochopitelně, že situace v jednotlivých volebních krajích není stejná. Komunikace s voliči a finalizace základních propagandistických materiálů na to musí myslet. Vedle témat, která jsou celostátně společná, je pak třeba akcentovat témata, která jsou pro region specifická. Někde je to zemědělství či život na venkově, někde nabídka bydlení a veřejná integrovaná doprava, někde těžba surovin či vysoké školství.

R.V.: Tak trochu rozplizlý závěr rozhovoru, ale to není podstatné.

Tak si na závěr vypůjčím myšlenky z jiného textu, o kterém jsem právě včera a dnes psal:

Protistrana, profitující establishment a jeho pomahači, nejeví žádné známky pochopení příčin krize, jen je trápí některé povrchní jevy. Bude proto pokračovat ve své bezohledné politice a nasírat stále větší počet lidí, včetně zatím lhostejných lidí a také včetně svých příznivců. Jejich konkurenční, závistivé myšlení totiž logicky neustále staví proti sobě další, stále sobě bližší osoby tak, jak postupně poráží, likviduje odpůrce a vzdálenější sympatizanty, méně dravé řiťolezce, obětní vazaly.

Naprosto nejdůležitější je v současné době “naučit spoluobčany poznávat rizika, chápat problémy až do jejich příčin a naučit je samotné je napravovat”.

Celé viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4510-moudry-komentar-v-nove-republice-kdo-je-autor.html

http://radimvalencik.pise.cz/4512-moudry-komentar-v-nove-republice-dokonceni.html

Jak prosté! Nedokážu pochopit, jak to někdo nedokáže pochopit.

(Pokračování dalším tématem)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4528-volby2017-093-dolejs-o-programu-kscm-2.html