Kusturica: Rusové zachránili svět před fašismem a Putin zachraňuje svět nyní

Avatar
Původní autoři

11. 5. 2017    zdroj
Srbský režisér Emir Kusturica ZDE blahopřál Vladimíru Putinovi u příležitosti Dne vítězství. Režisér napsal dopis prezidentovi Ruska, v němž konstatoval, že ve svém boji za záchranu světa Rusko pokračuje i dnes. “Blahopřeji vám, pane prezidente. Jste lídr národa, jehož zásluhou jsme všichni svobodní…” “Připadá mi směšné, když zejména USA mektají o své úloze v této válce. Kdyby nejprve nezahynulo 20 milionů Rusů a skutečně nezničilo nepřítele, vylodění v Normandii by nikdy nenastalo…”


“Kdyby nebylo odvahy a odhodlání ruského národa, z něhož velká část položila své životy ve druhé světové válce, je velká otázka, jak by svět vypadal dnes a kdo by jej řídil, píše Kusturica.

Podle režiséra přehodnocení výsledků bojů, na němž trvá Západ, je ve skutečnosti špatná politická hra, jejímž cílem je přiblížení se k hrdinství velkého národa, byť jen letmo.

“Připadá mi směšné, když zejména USA mektají o své úloze v této válce. Kdyby nejprve nezahynulo 20 milionů Rusů a skutečně nezničilo nepřítele, vylodění v Normandii by nikdy nenastalo. Nedávalo by to žádný smysl. Ale byla by to i hrůza”, je přesvědčen Kusturica.

“Neokolonialismus a fašismus dnes tu a tam vznikají. Mají různou podobu a příznivce, ale podstata zůstává stejná. A jen Rusko, stejně jako dříve, navzdory všemu, zůstává věrné správné věci. Věci ochrany míru, konstatuje režisér.

Na konci dopisu Kusturica vyjádřil přesvědčení, že Moskva určitě nepřipustí revizi výsledků války a že Srbsko mu v tom pomůže.

“Blahopřeji vám, pane prezidente. Jste lídr národa, jehož zásluhou jsme všichni svobodní. Rusko je nyní obrovská síla v boji proti revizi historie. Jsem přesvědčen o tom, že Rusové, ale i jiné bratrské národy, to prostě nepřipustí”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová