Neobvyklá jasnozřivost s kardinální otázkou

Avatar
Původní autoři


Luděk Prokop
3. 5. 2017
Tak mne po ránu přepadla záhadná jasnozřivost typu jasnozřivosti švédské policie, která dle titulku na fc – TN CZ k požáru – kdy vyhořela mešita, jasnozřivě sděluje, že požár je nejspíš dílem žháře.
Komplikované přirovnání úvodem uvádím, pro porovnání jasnozřivých vizí, kdy jasnozřivost nemusí nevyhnutelně znamenat nějaký zázrak, či cokoli nadpřirozeného. Podstata zmiňovaných jevů jasnozřivosti: založení požáru – jasně, to bude nejspíš dílo žháře.


Demise vlády podávaná bez vědomí vlády předsedou Sobotkou – jasně, ještě podána nebyla a jejímu podání může ještě zabránit škála tisíců různě vážných důvodů. Nemocí Sobotky počínajíc, jednak takové, která mu zabrání v cestě s demisí k prezidentovi, nebo jinak také objasnění nemoci spočívající v náhlém duševním pohnutí, v záchvatu, kdy člověk vysloví něco, co se vymyká zdravému rozumu a co samozřejmě nelze brát rozumným okolím v Česku vážně. Takže je jasné, že slova o podání demise byla vyřčena ve stavu, kdy nemohou být platná.

Další z důvodů lze tipovat na to, že po odeznění záchvatu duševního pohnutí i po reakcích vlády, která hodlá v zájmu lidu této země dosloužit volební období ku prospěchu tohoto lidu, přišlo zdravé procitnutí s vědomím povinnosti obětovat se pro blaho lidu. Procitnutí velící – žádnou demisi nepodávej a koukej dosloužit volební období. Může být, že v souladu se zmíněným procitnutím z poruchy duševního stavu, budou, ve stejném významu onoho procitnutí – žádnou demisi nepodávej a koukej dosloužit volební období pro blaho lidu, že budou na Sobotku působit jak jeho věrní (pokud mu ještě nějací vydrželi), tak mnozí další, kteří v destabilizaci a ohrožení svých koryt a korýtek, spatřují destabilizaci a ohrožení blaha celé společnosti.

Takže otázka kardinální, kterou nikdo nezvažuje je – jak a co bude, když premiér demisi z těžkotonážních důvodů, tu demisi přeci jen, vůbec nepodá.