Připomenutí před parametními volbami – Aliance národních sil (ANS) – program

Avatar
Původní autoři

9. 5. 2017  Aliance národních sil
Tento dokument byl uveřejněn v březnu letošního roku:

Vážení představitelé politických stran a hnutí, občanských spolků, vážení přátelé!

Dovolujeme si Vám navrhnout jednání o připojení k (zatím neformálnímu) volebnímu projektu ALIANCE národních sil. Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná, a proto je systémová změna pravidel fungování ČR nejen životně nutná, ale i možná!

ANS je samostatný projekt malých vlasteneckých politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců do parlamentních voleb roku 2017. Směr veškerého našeho konání a směřování určuje jediná otázka: “Je to dobré pro naši zemi?”

​Naším společným programem jsou TŘI PLUSY a TŘI MÍNUSY:

1. ANO míru! Prosazovat mírovou mezinárodní politiku ČR – nedopustit, abychom byli zataženi do války!

2. ANO vystoupení z EU a z NATO.

3. ANO zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, zrušení církevních restitucí.

1. NE ilegální imigraci – zákaz činnosti neziskových organizací, financovaných ze zahraničí.

2. NE exekucím, které devastují lidské životy, a novodobému otrokářství nadnárodních firem.

3. NE zrušení dekretů prezidenta Beneše.

​ANS prosazuje společné jednání vlasteneckých sil napříč politickým spektrem – nehledě na tzv. levici a tzv. pravici. Za hlavní dělící linii současné politické scény (české i evropské) považuje rozdílný vztah jednotlivých subjektů k následujícímu: vlastenectví versus multikulturní globalismus.

​Naše filosofie je následující: spolupracovat s jakoukoliv politickou silou a hnutím, s jakoukoliv politickou frakcí, s každým spolkem, občanskou iniciativou a jednotlivci, pokud jsou jejich názory v souladu s principy soužití, prosperity a míru v naší zemi.

​Předmětem našeho snažení je sjednocení úsilí (ne sloučení!) neparlamentních menších politických stran, hnutí, spolků a jednotlivců pro jednotnou kandidátku do příštích parlamentních a senátních voleb. Jsme společenství volně spolupracujících skupin. Nejedná se o volební koalici, při které je nutné získat ve volbách 20 % hlasů (například při čtyřech politických subjektech). Jedná se o model jedné zastřešující politické strany, na jejíž kandidátce však budou členové všech zúčastněných subjektů a názvy těchto subjektů budou uvedeny u jmen kandidátů. Tímto způsobem nikdo neztratí svoji identitu. Spravedlivý algoritmus obsazení kandidátky je zpracován. Společný etický kodex a pravidla komunikace rovněž.

​Princip sjednocení počítá s naprostým zachováním statutu jednotlivých stran a hnutí, včetně jejich programů a to bez jakýchkoliv změn. Mějme odlišné představy, ale společný cíl

Námi navrhovaná změna spočívá v tom, že by se do parlamentu dostala také občanská hnutí, stavovské spolky, profesní komory, občanské iniciativy apod. Všichni zástupci by jasně hájili svoje zájmy, a proto budeme také požadovat snížení kvóra pro vstup do PSP ČR. Zamezilo by se tak hlasování po stranických blocích. V tom by spočívala diverzita smýšlení parlamentu. Dnes v podstatě stačí, když se v parlamentu většiny hlasování zúčastní pouze předsedové stran nebo předsedové klubů.

​Čím dál tím více se projevuje snaha světových vládnoucích kruhů po pravo-levém bipolárním politickém uspořádání parlamentů všech evropských zemí. V rámci tzv. demokratických voleb pak tyto kruhy přehazují výhybku mezi dvěma hlavními stranami – t.j. zleva doprava a zase zpět, podle momentální hospodářské situace a nálady voličů. Přitom obě hlavní strany jsou ovládány stejnými nadnárodními kruhy se stejným cílem. Takto je organizována celá západní Evropa i Amerika. Soudobá česká (a nejen česká) politika je ideově vyprázdněná a nepřináší většině obyvatel žádný užitek. Národní cítění a zájmy jsou programově potlačovány a často i kriminalizovány s cílem odnárodnění a unitarizace evropské populace. Z Parlamentu se stal pouhý prestižní diskusní klub nominantů stran, zkorumpovaných dosavadním politickým a hlavně volebním systémem této republiky. Současný stav a trend na celém světě je etablovat do parlamentu dvě strany.

Na základě dlouhodobé analýzy výsledků dosavadních parlamentních voleb a popsané situace, Vás oslovujeme s cílem, navázat úzkou spolupráci v dalším postupu při změně výše popsaného politického systému naší země.

Všechny podrobnosti tohoto projektu s Vámi rádi projednáme.

​Ing. Karel Janko

​Ing. Marie Paukejová

​Ing. Jaroslav Tichý

​PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.