Tisíce let budované základy morálky mediální prostor, zahlcovaný antimorálkou, rozmetává na padrť a totálně demoluje

Luděk Prokop
10. 5. 2017
Prezident v ČT vyjmenuje řadu faktů, týkajících se vzniku vládní krize. Jasných a nezpochybnitelných. Okamžitě na to nastoupí „rozhovor“ moderátorky a mudrce přes ústavu a legislativu, (slovo právo v souvislosti se slovem legislativa bývá v naší praxi v příkrém antagonismu příliš často). Zmíněný rozhovor vedený v jednotném duchu, se ani náhodou nedotkne faktů uváděných prezidentem, což lze v dnešních mediálních poměrech pochopit, neboť fakta uvedená prezidentem, byla a jsou potvrzena před miliony posluchačů, v přímém přenosu ČT. 

Takže rozhovor je soustředěn výhradně na to, co všechno dělá a koná prezident špatně a v rozporu s ústavou. Pravda, ústava neobsahuje konkrétní specifika pro postup ve sporných případech a je formulována v obecné rovině, protože by byla hrozně, hrozně moc obsáhlá. Se zmíněnou obecnou rovinou lze si pohrávat jako s pingpongovým míčkem. Tak, aby čeládka různých šmejdů s pomocí mediálních smrští, prosadila „vyšší“ záměry, bez ohledu na logiku věci, bez ohledu na zájmy občanů, při razantním potlačení všech morálních aspektů. Až to působí dojmem, že ústavu máme vyrobenu proto, aby různí šmejdi, potěšení pozváním do čt, měli prostor pro obhajobu evidentních křiváren. Dokladovat to může fakt, že po každém záznamu vystoupení prezidenta v ČT, nastoupí moderátorka s některým ze zmíněných šmejdů k „žádoucímu“ objasňování a připomínání vyfabulovaných chyb prezidenta a k totálnímu překrytí faktů, vyřčených prezidentem.

Takže o co nyní jde. Jde o odvolání ministra Babiše poté, co premiér se tomuto odvolání usilovně bránil, nikoli pro porušení koaliční smlouvy, (jako v případě Herman) ale z toho důvodu, že v pomatení mysli nechtěl z Babiše dělat mučedníka. Po řadě jiných kotrmelců se znenadání rozhodl, že z Babiše toho mučedníka přeci jen udělá. Bez ohledu na koaliční smlouvu, která mu zabránila odvolat ministra Hermana. A bez ohledu na cokoli. Bez ohledu na předchozí přemety provázené veřejným lhaním, bez ohledu na elementární aspekty morálky. O vyšších principech morálních nemůže být ani vzdech.

Nyní k jádru pudla. Prezident v souvislosti s premiérovými přemety i v souvislosti s překážkou k odvolání ministra Hermana, vyslovil jednoduchý prostinký požadavek, požadavek na oficiální zrušení koaliční smlouvy. Požadavek jsoucí v souladu alespoň nějakého zdání, že by měla platit nějaká pravidla a zvyklosti pro každého, nikoli pouze pro někoho, podle toho jak se kdy někomu líbí a hodí. A sice, požadavek na zrušení koaliční smlouvy. Chceme-li se přidržet alespoň nějakých pravidel ze základů slušnosti a poctivosti, nemůžeme se ohánět překrucováním výkladu ústavních zvyklostí, nebo ohánět se zdůvodněním, že ústava je vyšší právní normou než koaliční smlouva, abychom tak překryli amorální podlosti gumující jakékoli morální aspekty. To je povoleno pouze darebákům a pletichářům.

Zpět k věci. Prezident vyslovil jednoduchý prostinký požadavek na oficiální zrušení koaliční smlouvy, neoficiálně již zrušené požadavkem premiéra na odvolání mučedníka Babiše. Prostinký požadavek jsoucí v souladu s realitou, slušností a poctivým přístupem, s pravidly platnými pro každého, ať se to komu hodí nebo nehodí. Připomeňme dobu našich předků, kdy stačila k dodržení platnosti ústní dohoda a podání ruky.

Porovnejme to se skutečností dnešní doby, kdy nejen na obhajobu porušení psané koaliční smlouvy, nezbytné pro sestavení jakékoli koaliční vlády – ALE DOKONCE na pouhý požadavek poctivého oficiálního vypovězení již radikálně porušené sepsané koaliční smlouvy, se strhne mediální lavina všemožných dehonestací, respektive přímo mediální tsunami obhajující normu, že koaliční smlouva nezbytná pro sestavení jakékoli koaliční vlády, je pouhým cárem papíru a nemá cenu ani papíru toaletního. A prezident, který na tento princip nehodlá přistoupit, je vláčen, napadán a ostouzen každým médiem a každým pokryteckým hajzlem, jsoucím ve vleku nejvyšších loutkářů, hodlajících rozdrtit zbytečky morálky tvořené po tisíce let a vštípené nám našimi předky a převzaté od jejich předků. Mají v moci vlády, média a budou mít i nás všechny, pokud se nepostavíme po bok našeho prezidenta a na jeho podporu. 

Po neuvěřitelné, nekonečné a nekonečně podlé záplavě reakcí politických slouhů a médií jsoucích pod vedením zmíněných loutkářů – na jednoduchý, zřetelný a morálně oprávněný požadavek prezidenta – oficiální zrušení neoficiálně a jednoznačně již porušené smlouvy – nastává nejvyšší čas postavit se sami za sebe a tím i za našeho prezidenta. Konec konců, jde jen o masivní zkoušku, co všechno můžeme spolknout a co všechno na nás mohou ještě zkusit.