Zajíc je na odstřel, škodná ale běhá dál.

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa

8. 5. 2017    
Veřejnost je několik posledních dnů zahlcována informacemi o řešení vládního, resp. celopolitického problému Lex Babiš. To je ze strany premiéra B. Sobotky řešeno odstoupením-neodstoupením, demisí-nedemisí, odvoláním-neodvoláním a je tedy nejen poněkud nestandardní, ale hlavně neseriozní, zbabělé a značně pokrytecké, protože se tím snaží potlačit či ututlat věci a záležitosti, které jsou svým významem, dopadem a škodlivostí pro společnost mnohem závažnější, než údajné nepřiznání daní či jiné nesovnalosti ( např. Čapí hnízdo) a jiné problémy, kterých se měl dopustit ministr financí Andrej Babiš. 

Apropó, Andrej Babiš není ani zdaleka jediným, který má problémy s přiznání a placením daní, či jiné „závažné“ problémy, ale svým významem je A. Babiš přece jenom „případ“, který se premiérovi Sobotkovi velmi hodí do krámu. Pan premiér Sobotka vyvolal tuto delší dobu trvající a stále nevyřešenou kauzu nikoliv z důvodů faktických a věcně prokázaných a doložených skutečností, ale jen na základě „štěkání opozice“ která, aby se A. Babiše zbavila, vyrazila na scénu s nikoli fakty a důkazy, ale pouhým podezřením, že pan ministr Babiš porušuje zákony a tím prý ohrožuje demokracii ve státě. Takže žádný respekt tzv. „prezumpce neviny“, ale přímý odstřel podezřelého. Připočteme-li k tomu ještě trapnou scénu na hradě Pražském, pak počínání premiéra Sobotky je beznaděj sama

Premiér Sobotka se těmito, možno říct zoufalými kroky, za nepřímé podpory koaličního partnera KDU-ČSL, se snaží zbavit sice koaličního, přesto velmi vážného a nepříjemného politického rivala a současně vyhovět volání opozice. Tím také zametá stopy a fakta ke skutkům, kterých se sám jak v minulosti jako ministr financí, tak i v době svého šéfování vlády, dopustil. K těmto záležitostem se však pan premiér jako chlap nehlásí a  „čestně, vstřícně a férově“ se k nim otáčí zády protože ví, že toho másla, již notně páchnoucího, má na hlavě mnohem víc, než diskriminovaný Andrej Babiš. Pro připomenutí:

– Bohuslav Sobotka, ještě jako bývalý ministr financí, má nemalý podíl na pro stát naprosto nevýhodné a prodělečné privatizaci OKD, kdy v nepřímé (?) součinnosti s „podnikatelem“ panem Bakalou byla státu způsobena škoda v řádech několika desítek miliard korun.

– Kauza Lidový dům, kdy jako předseda ČSSD má „zásluhu“ na úmyslném zadržování a nevyplacení soudem určených několika stovek milionů korun právníkovi Altnerovi.

– V neposlední řadě jsou to také kauza jako např. souhlas (údajně celé vlády) se soukromými politickými aktivitami ministra Hermana v souvislosti se SL, v plném znění Sudetoněmeckým landsmanšaftem a jeho účastí na 67. Sudetoněmeckém sjezdu, kde se D. Herman dopustil doslova provokativního oslovení účastníků sjezdu slovy: „Milí krajané“,

– Sobotkovo, resp. celé vlády přehlížení skutečnosti, že je pan Herman předsedou v pražské pobočce SAG, která je součástí německé SAG, v plném znění „Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde“ (Sociální dílo Ackermann-Gemeinde) se sídlem v Mnichově, SRN. Pražské Sdružení Ackermann-Gemeinde, z. s. V čele s D. Hermanem úzce spolupracuje s Českou katolickou charitou se sídlem v Praze, která je svým zaměřením identická se „Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde“ (a naopak).

– O účelnosti údajné vládou odsouhlasené účasti ministra Hermana na tomto sjezdu lze nejen seriozně pochybovat, ale jej přímo odsoudit, neboť účastí na sjezdu a jeho vystoupením jakoby pro Sudetoněmecký landsmanšaft vyplynulo, že česká vláda již zpochybnila Benešovy dekrety, odmítla a odsoudila princip kolektivní viny, který byl uplatněn při poválečném odsunu německé menšiny z Československa. Souhlas vlády s jeho účastí Hermana na sjezdu byla od české vlády k Sudetoněmeckému landsmanšaftu nadbytečná a pro budoucnost státu i nebezpečná, neboť takové kroky lze považovat za kroky vlastizrádného, tedy trestně právního charakteru.

– Premiérův negativistický (spíše provokačně souhlasný) postoj ve zcela nekorektní, neseriozní kauze ministra Hermana versus prezident Zeman, vyvolaná v souvislosti s návštěvou a přijetím dalajlámy a následného nevyznamenání Hermanova strýce J. Bradyho atd., znaky Sobotkovy osobní pomstychtivosti vůči prezidentu republiky.

– Vezmeme-li v úvahu, že Sobotkova účast v  kauze OKD (včetně bytů) způsobila státu co do rozsahu a cca 40ti tisícům poškozených, dosud uspokojivě nevyřešených nároků uživatelů v bytech OKD mnohem větší, než škoda na celé kauze A. Babiše. Z toho také vyplývá, že pan premiér Bohuslav Sobotka je mnohem větší „škůdce“, než za jakého on vydává odvolávaného Andreje Babiše.

– V neposlední řadě neférovým (ne)jednáním v  rámci předvolebních agitací a slibů o revizi zákona o církevních restitucích, zapracování do programového prohlášení ČSSD jako vítězné politické strany ve volbách, se B. Sobotka jako předseda strany nejen nesnažil, ale úmyslně vyhýbal řešení toho slibu, který ČSSD dala svým voličům a díky kterému snad také volby do senátu vyhráli.

Je tedy otázka, zda jak vyplývá z lidového přísloví, sám zloděj nekřičí, chyťte zloděje! V případě Sobotkova výkonu předsedy vlády, ale i z titulu funkce bývalého ministra financí je totiž celá řada evidentních případů a skutků, které by za jiných okolností , tedy za existence skutečně právního a demokratického státu, musely být trestně stíhány a soudně řešeny. Že tomu tak zdaleka není je i zásluha předsedy ČSSD, premiéra vlády ČR pana Bohuslava Sobotky a pravicově orientované politické scény. Bohužel!

Ať je to jak chce, Andrej Babiš na tom je, v souhrnu všech kauz a všech dosud ne(vy)řešených „superprůserů“, pořád lepší, než všichni ostatní, počínaje Václavem Flaškou Hajvlem a  Sobotkou konče!

Jiří B a ť a , 8. května 2017