Jak ještě dlouho budeme hřát zmiji na prsou?

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
29. 6. 2017
Pane ministře Hermane.
Parlamentní Listy.cz s Vámi uskutečnily rozhovor, díky čemuž máme možnost znovu se přesvědčit, jaké politiky nám polistopadová Havlovská demokracie vyplavila. Dovolím si Vám připomenout, že jste nejen členem, ale dokonce místopředsedou KDU-ČSL. Strany, který byla v době komunistického režimu součástí Národní fronty, v níž vůdčí slovo měla KSČ. O tom však pokrytecky mlčíte. Přesto dnes neustále na komunisty dštíte oheň a síru.

V rozhovoru jste se mj. vyjádřil, že cituji: „ … vynaložím veškeré své politické síly na to, aby komunisté nezískali ani o milimetr víc vlivu, než jim na základě demokratického hlasování bude přisouzeno!“  K tomu jste ještě  velkohubě poznamenal, že pokládáte za hanbu české politiky, že komunisté ještě stále sedí v českém parlamentu. Ptám se Vás, zda víte, kolik sedí nebo ještě do nedávna sedělo  v německém bundestagu lidí s nacistickou minulostí?  V našem případě to ovšem podle Vás ukazuje na „neúroveň politické kultury“, že po tom všem, co v minulosti u nás spáchali a co i dnes ještě páchají v zemích, kde jsou u moci, jsou stále lidé, kteří je volí. Zde musím podotknout, že stejný názor mám i já, jen se to týká KDU-ČSL a Vás osobně.

    Pane Hermane. Jakkoli se snažíte mluvit jako kniha, tj. plynule, spisovně, vzletně a coby „študovaný“ inteligent i slušně, přesto se dopouštíte nechutných morálních a etických netaktností, když urážíte české občany, kteří svobodně a demokraticky volí komunisty. Není od věci Vám připomenout, že ačkoliv občané České republiky jsou z převážné většiny ateisté, nikdy se ke svým věřícím spoluobčanům nevyjadřují zůsobem, že by je pro jejich víru a náboženství nějakým způsobem odsuzovali, či dokonce je považovali za lidi s „neúrovní“ politické kultury, když volí KDU-ČSL. Mohou je sice poněkud nechápat či odszuzovat pro jejich víru v neexistujícího Boha, ale takto je veřejně ostouzet si nikdy nikdo nedovolí.

    Vaše slova, že cituji: „  Pokud by mě komunisté chválili, ptal bych se, kde jsem udělal chybu“ je známý slogan k jinému tématu, nicméně jste na velkém omylu, pokud si myslíte, že by Vás snad a to ani náhodou, komunisté chválili. Dále také konstatujete, že  „… komunistická rétorika, komunistická ideologie je založena na třídním boji, na revoluci, na násilí.“ Nechci ze široka polemizovat o tom, zda máte či nemáte pravdu (objektivně však přiznávám, že částečnou pravdu máte), ale sám zcela pokrytecky a zbaběle odmítáte pravdu, že stejných hrůzných zločinů, násilí a neřestí se dopouštěla a v jiných aspektech dopouští i samotná církev dodnes, o Německu nemluvě. Jste až zákeřně prolhaný, pokrytecký a politicky slizký element, který se snaží získavat politické body svými lživými proklamacemi, urážkami, ostouzením a konec konců i  vlastizrádným jednáním.

     Nechápu, jak můžete událost, kdy dvaadvacetiletého amerického studenta, kterého Severní Korea, tedy komunisté věznili, dávat jako příklad hrůzné praxe  v přímém přenosu, co je komunismus. Neříkám, že je mi tato událost lhostejná, ale vzhledem k tomu, pane Hermane, kolik je na světě jiného bezpráví, násilí, vražd, pogromů a politických procesů, dokonce i ve Vámi tolik obdivovaných USA, přijde mi tento případ jako naprostá banalita. Ovšem Vám se hodí vše, hlavně, že tím sice virtuálně, nicméně i tak napadáte dnešní komunisty z jejich praktik. Jakých ovšem nespecifikujete, přece stačí, když  je jen tak z nekalostí nařknete, že? Apropó,  Vám a Vašim spolustraníkům velice vadí konání „korejských komunistů“, ale už vůbec Vám a Vašim pobožným spolustraníkům nevadí výše zmíněné současné zločiny a tragedie ve světě. Mlčíte, což je vrchol pokrytectví, pane ministře!

     Nemohu se rovněž nezmínit o Vašem vyjádření, že „ Oni (komunisté) mají jako folklór šíření nenávisti, rozdělování lidí, oživují jakési kostlivce z minulosti. My se díváme do budoucnosti, Německo je demokratickou zemí, kde demokratizační proces a vyrovnání se s minulostí proběhl velmi radikálně!“ To jste řekl velice pěkně, pane ministře, protože jste tím jasně prokázal, jak strašně moc Vám záleží na dobrých vztazích s německým Landsmanšaftem a už méně, či lépe vůbec na českých národních zájmech, národní identitě, vlastenectví.

     Znovu a znovu se navážíte do KSČM, znovu o nich trestuhodně lžete, osočujete je, obviňujete, pomlouváte, aniž k tomu máte jediný konkrétní a relevantní důkaz. Jak tedy chcete zdůvodnit své tvrzení, že „ mají jako folklór šíření nenávisti, rozdělování lidí, oživují jakési kostlivce z minulosti“? Připomenu Vám Vaše slova, kterými se tak rád a často oháníte:Kde nejsou argumenty, používají se urážky, lži a nepravosti. To je dnes Váš případ. Také zmiňujete, že  „Německo je demokratickou zemí, kde demokratizační proces a vyrovnání se s minulostí proběhl velmi radikálně! l denacifikační proces byl velmi úspěšně završen!Tak na to jste Vy jako Čech (o Vašem češství však značně pochybuji) opravdu hrdý, že?  Objektivně říkám zaplať pánbůh za to, jak v něj nevěřím, vyrovnali,  i když bubny s Landsmanšaftu s Vaší pomocí jsou slyšet i nadále.

     Na druhé straně, což  třeba objektivně a čestně přiznat, pane  předsedo pražské pobočky (německé) SAG, že i dnešní komunisté již absolvovali (i když podle Vás jistě ne dostatečně) vyrovnání se z temnou minulostí? Nebo chcete tvrdit, že i nadále páchají ty hrůzné zločiny známé z minulého režimu? Soudí snad nějaký novodobý soudce Vaš nějakou Miladu Horákovou? Nebo snad pronásledují, stíhají, zavírají a mučí nějaké nepřátele „demokratického“ režimu? Brání snad komunisté někomu ve svobodném cestování, svobodě slova? Střílí se na hranicích? Tak proč lžete, Hermane?  Je směšné a ubohé současně když tvrdíte, že komunisté bojují proti Německu třicátých let. Apropó, proti čemu a za čí peníze vlastně bojujete Vy? Vím, je to zbytečná otázka, ale pokládám ji jen pro připomenutí.

     Na Vaše idiotské  doporučení komunistům, aby se vyrovnali spíš s vlastní minulostí, než aby se vlamovali do dávno otevřených dveří mohu i já Vám také doporučit, abyste se nevlamoval do legální, demokratické existence KSČM, zdržel se nejen výpadů proti komunistům, ale hlavně, zpytoval své zaprodané, vlastizrádné svědomí, zrevidoval své vztahy a kontakty s Landsmanšaftem a v neposlední řadě přestal také napadat prezidenta Miloše Zemana, který na rozdíl od Vás je člověk, který ctí vlastenectví, hájí  vlast a národní i občanské zájmy. Víte vůbec, co to je?

    Jsem přesvědčen, že v podzimních  volbách do parlamentu  kočkopes KDU-ČSL a STAN neuspějí a Vás, jako vlastizrádný,  klerorevanšistický a nacionalistický element, páchájicího kromě jiného i vlastizrádného jednání a nepravosti konečně odstaví, když už premiér Sobotka nebyl či není schopen Vás z vlády vyobcovat!  
V osobní neúctě k Vám, pane ministře,                   

Jiří Baťa, důchodce