Pane vicepremiére, předsedo KDU-ČSL, Pavle Bělobrádku,

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
7. 6. 2017
tento dopis nepíši jen svým jménem, ale i jménem tisíců vlastenecky uvědomělých občanů, resp. občanské veřejnosti České republiky, kteří tímto chceme projevit jednoznačný nesouhlas a velmi důrazný protest proti Vašemu na výsost proradnému, podlézavému, vlastenecky nemorálnímu a hlavně vlastizrádnému jednání v souvislosti s Vaší návštěvou v rámci sudetoněmeckém sjezdu v Bavorském Augsburgu.

Pokud by šlo (jako že nejde) o klasickou přátelskou  společenskou návštěvu na základě pozvání od známých či blízkých přátel, bylo by snad možné ji pochopit. Vaše návštěva však měla daleko k takto pojaté návštěvě. Měla totiž mnohem větší strategicky politický, ale i pro Vás osobně zcela jiný význam a cíl, který však ani zdaleka není v souladu s míněním a názory velké většiny vlastenecky smýšlejících občanů České republiky.

     Podle fotografie, pořízené ČTK, jste se na sjezdu SL cítil více spokojeněji, než ve vládní funkci vicepremiéra vlády ČR. Váš úsměv na tváři po boku vyžraného  Bernda Posselta vyjadřuje maximální spokojenost, pohodu a snad i pocit skoro domácího prostředí, ve kterém jste tak říkajíc  „mezi svými“. Jak by ne, když jste sklidil tolik slov uznání za Váš projev, který nelze chápat jinak, než bezprostřední vlastizradu a potlačení českých zájmů. Ve svém proslovu jste mj. řekl, že jste se nepřijel ani omlouvat, ani usmiřovat, ale přijel jste na návštěvu k sousedům. Máme tomu snad rozumět tak, že jste si přijel připít a „pokecat“ se známými občany sousedního státu jen tak, ze slušnosti, na základě nějakého pozvání? Nebýt Vašeho plamenného, srdečného a více než přátelského propjevu bylo by možné takové  návštěvě věřit. Avšak s ohledem na obsah Vašeho  projevu tomu mohou věřit jen úplní hlupáci. Máte snad české občany za úplné hlupáky, pane
vicepremiére?

     Při svém vystoupení jste také  znovu použil provokativní oslovení přítomných členů Landsmanšaftu, které užil už Váš stranický kolega a ministr kultury stejně bezcharakterní vlastizrádný Daniel Herman a sice slovy „ Milí krajané!“ K tomu jste pak ještě dodatečně hrdě dodal, cituji:  „ Ano krajané, protože význam slova krajané není pouze ve smyslu etnického původu, nýbrž ve smyslu lidí, kteří sdílejí lásku ke stejné zemi, její kultuře, k její historii“. Lépe by tp neuměl říct ani Gethe. Nejen za tato  slova jste také sklidil zasloužený aplaus cca 2000 přihlížejících. Dále jste s velkým sebevědomím také řekl:  „Už nikdy se nesmějí vyhánět lidí ze svých domovů jen proto, že jsou nějaké národnosti, náboženství nebo rasového původu!“  Vůbec nepochybuji o tom, že jste tím neměl na mysli české občany, kteří při řádění sudetoněmeckých ordnerů v r. 1938 donutili tisíce českých občanů k opuštění domovů a útěku do vnitrozemí, kteří odcházeli s majetkem složeným na dvoukoláku nebo jen s tím, co mohli pobrat do svých rukou. Šli do neznáma, bez prostředků, bez vědomí, zda budou mít nějakou střechu nad hlavou. Aby toho nebylo málo, při této strastiplné cestě byli častování útoky a výsměchy sudetských fanatiků. Vy jste totiž, vzhledem k subjektu a účelu své návštěvy, měl naopak na mysli  především tolik odsuzované údajné „vyhnání“ sudetských Němců, kteří prý byli českými občany nelidsky vyhnáni ze svých domovů. 

     Také nechápu pane vicepremiére a předsedo KDU-ČSL Vaši drzost když prohlašujete, že všichni občané České republiky, které na sjezdu neoficiálně, nicméně jako politický představitel ČR  zastupujete,  sdílí lásku ke stejné, tedy německé zemi, k její kultuře a historii. Je jasné, že pro takové pocity tluče Vaše srdce, že je sdílíte Vy a Vaši přední straničtí soukmenovci, ale vůbec si nejsem jistý, spíše o tom silně pochybuji, zda si to myslí a jsou o tom přesvědčeni také všichni bratři a sestry ve Vaší KDU-ČSL.

     I Vaše další slova, které jste přednesl v emotivním proslovu s  vlastizrádnými  názory, stojí rovněž za připomenutí, pane vicepremiére. Ocenil jste mj. také odvážný a důležitý „krok“ sudetských Němců, kteří „prý“ přestali usilovat o majetek, o nějž v Československu přišli po skončení II. světové války. Poněkud jste opomněl fakt, že tento „krok“ byl krátce po tomto prohlášení samotnými sudetskými Němci napaden a posléze anulován, neboť většina sudetských Němců se s tímto „krokem“ neztotožnila! Také jste velmi sugestivně připomněl, že Evropská unie je pro nás šance, jak žít v míru a bezpečí, ale hlavně „spolu a nikoli vedle sebe“. Nejen za sebe, ale i za své spoluobčany mohu prohlásit, že spíše než žít spolu by bylo naopak  prospěšnější jen žít a spolupracovat vedle sebe. K tomu je totiž více reálných předpokladů, než  Němcům, alias „milým krajanům“  podlézat a paktovat se s nimi. Podobné snahy a tendence tady totiž už jednou byly a také víme, jak dopadly!

     Pane vicepremiére a předsedo strany Lidové. Nevím, nakolik si uvědomujete, že jste sice vysokým představitele politické moci v ČR, nicméně jste pořád jen řadovým zástupcem občanů, kteří Vás zvolili. Není od věci poznamenat, že jich zas nebylo tolik, abyste mohl mluvil nejen jejich jménem, ale dokonce  jménem všech občanů ČR. Pokud máte potřebu vyjádřit své pocity své myšlenky a názory pane Bělohlávku, vyjádřete je prosím pouze a jen svým jménem a nezneužívejte k tomu postavení politika, který k takovým prohlášením nemá a nikdy neměl od občanů souhlas.  Vy a další politici si totiž často činíte drzý nárok mluvit jménem všech občanů, aniž byste měli jejich souhlas a  povědomí o tom, jaké názory občané sdílí a preferují.

     Vaše návštěva a vystoupení na sjezdu SL,  pane vicepremiére Bělobrádku, je spolu s nedávným vystoupením D. Hermana a některými projevy  představitelů KDU-ČSL, případně stejně smýšlejících politiků TOP 09, ODS a dalších,  důkazem o nemorální, podlézavé, vlastizrádné a kolaborantské politice. Svými kroky, svým jednáním, názory a vstřícností vědomě uvolňujete cestu naprosto neoprávněným požadavkům představitelů sudetoněmeckého landsmanšaftu. Na druhé straně  pokrytecky a záměrně neprojevujete nejmenší zájem či snahu  o spravedlivé vypořádání válečných reparací, které německá strana vytrvale a systematicky oddaluje a to přesto, že bylo poraženému  Německu  na konferenci v Paříži v prosinci  roku 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Po boku pánů Posselta a Seehofera  s úsměvem na tváři mluvíte vzletnými slovy o lásce a  o tom, co prý máme my Češi a sudetští Němci společného, ale připomenout resp. požadovat od nich plnit také jejich závazky a povinnosti ve věci válečných  reparací vůči ČR a vyrovnat se tak i s těmito letitými, pro naši republiku poválečnými  křivdami, tomu se vyhýbáte nebo bojíte jako čert kříže.

     Pane vicepremiére Bělohlávku. Historie dokazuje, jak křivácky a podrazácky se Lidovci vždy chovali a jednali v politice, kde byli zastoupeni. Nechci opakovat vše, čeho se lidovci od dob svého vzniku dopustili, nicméně současnou politikou KDU-ČSL, alias Lidovců potvrzujete, že jste zůstali  věrni těmto tradicím, protože Vaše zájmy nejsou jiné, než se znovu paktovat s lidmi, kteří se ani po více jak 70 letech nechtějí smířit se s pozicí poraženého státu a důsledky z toho vyplývající. Dnes znovu, prostřednictvím frau Merkelové se Německo snaží vytvořit Evropu nikoli pro rovnoprávnou spolupráci se zachováním národních států a jejich identity, ale za vydatné pomoci Francie, dostat ty menší, dosud samostatné národy Evropy zpět do područí Německa.

     Jste člověk chytrý a vzdělaný, nicméně  proradného charakteru, bez cti a svědomí, bez vlasteneckého cítění, tedy typický křesťanský lidovec. Za  tuto pro stát nebezpečnou sudetoněmeckou angažovanost pane vice premiére, nepatříte do české vlády, ale před soud.

      „Přijde den a my zúčtujeme spolu“, napsal Petr Bezruč v jednom svém díle.  Věřím, že tento den pravdy  brzy nastane a odhalí tak Vaši pravou tvář, Váš zaprodaný, falešný a vlastizrádný charakter. Stále platí varovná slova prezidenta dr. Beneše o tom, že nepřátelé státu se budou znovu snažit náš národ znovu zradit a zaprodat a že je třeba dát si na ně pozor. Vy jste dnes jeden z těch, na které je třeba si dát zvláště mimořádně velký pozor. Naštěstí volby jsou za dveřmi…

Bez obligátních zdvořilostních frází                                                   Jiří  B a ť a, důchodce

Dne 7. června 2017

Dopis panu vicepremiérovi Bělohlávkovi mu záměrně neposílám, neboť nejsem přesvědčený, že jej jednak do nedostane, resp. pokud ano, nebude jej číst. Stejně jako jiní politici i on má k názorům nás občanů averzi, nezajímají jej, natož aby     na ně dal, případně je respektoval. Proto dopis předkládám jen veřejnosti, jejichž jménem je také psán. Doufám, že s jeho obsahem budou občané souhlasit.