Volby ČR 2017: Krize programů stran/1 – ODS

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
28.8.2017 blog autora

S tím, jak se blíží říjnové volby, se stále více projevuje prázdnota programů jednotlivých politických stran. Ani jedna ze stran není schopna (a její vedení patrně ani nechce) pojmenovat příčiny současných problémů, ukázat vzájemnou souvislost těchto problémů, a teprve na tomto základě formulovat program jak v podobě akčních kroků obrany a nápravy, tak i dlouhodobé vize vyplývající z pochopení podstaty současné přelomové doby.

Abych nebyl obviněn z toho, že požaduji něco nereálného: Splnění této základní podmínky přijatelného programu by bylo možné, pokud by ta či ona strana vyšla například (může využít i něco lepšího, pokud to bude mít) z analýzy reality alespoň na úrovni výchozích tezí postupně rozvíjených ve třech monografiích, které jsou dostupné zde:
http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Místo toho nabízejí jednotlivé politické strany nesplnitelné sliby, o kterých ví, že jsou nesplnitelné, a ani je nehodlají plnit. Do voleb je ještě hodně daleko a tato skutečnost může vést k nepředvídatelným událostem. Nejvíce jsou ohroženy strany programového typu (KSČM a ČSSD) s nimi pak i strany tradiční (ODS, KDU-ČSL).

Vzhledem k tomu, že právě dnes na rizika, která z toho vyplývají, upozornil V. Klaus, začnu touto stranou. V. Klaus uvedl v pořadu v pořadu Partie televize Prima:

“Pravici nevěřím, nevidím příliš mnoho šancí, že by v těchto volbách mohla vzniknout nějaká úspěšná strana. Navzájem si uberou voliče. Tradičně se zlobím na Top 09, která je bezbarvá středová strana. ODS je tichá, málo zřetelná, málo výrazná. Dostala mnoho nahrávek, ale ona toho nevyužila”.
Viz: https://www.novinky.cz/domaci/441778-klaus-pravici-neverim-nevidim-prilis-mnoho-sanci.html

To, že V. Klaus míří do vlastních řad, je v pořádku. Vítězem z dlouhodobějšího hlediska bude ten, kdo se jako první vyrovná s vlastními problémy. Proto skutečný fanda té strany, která je mu nejbližší, se pozná podle toho, zda si uvědomuje nutnost nápravy a co pro ni dělá.

Každá strana potřebuje k plnění své společenské role étos. Ten ODS měla, když zvládala složité přeměny od strnulého systému s málo funkčním trhem ke standardnímu ekonomickému systému. V tomto období se rodila jako programová pravicová politická strana a stala se součástí tradičního českého politického spektra (kde zaujala přibližně pozici někdejších prvorepublikové národně sociální strany).

Po splnění své mise nebyla schopna inovovat program tak, aby v něm zachytila příčiny rychle narůstajících problémů. Stala se stranou, která částí své politiky tyto problémy zastírá a tím se diskvalifikuje před velkou částí svých potenciálních voličů. Rovněž tak je stranou, která není schopna odpoutat se od slouhovství současné globální moci. A to přesto, že v obou parametrech je na tom řádově lépe než TOP, a proto v současné době mírně posiluje.

K tomu podrobněji:

1. ODS jako celek není schopna vidět devastující roli struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které paralyzují roli institucionálního systému společnosti. Sama tento systém totiž spoluvytvářela a je jím kontaminována. Ani po té, co prošla dlouhým obdobím opozice, v ní nezvítězilo obrodné křídlo, které by se s tímto chtělo poprat. A to přesto, že konzervativní pravice jak ve světě, tak i u nás, dříve nebo později bude nucena z konzervativních pozic usilovat o funkčnost základního řádu. (Mj. z tohoto objektivního požadavku čerpá Trumpova politika, je ovšem otázkou, zda se tuto historickou šanci podaří v USA využít.)

2. Podstatnou částí své politické reprezentace, i přes svůj euroskepticismu, se ODS nedokáže odpoutat od politiky slouhovství současné globální moci a v důsledku své programové prázdnoty se silně podřizuje politice stupňování napětí s Ruskem a oživování antikomunistických motivů. Svým způsobem je to trapné, protože tím znehodnocuje pozitivní odkaz vyvedení naší společnosti ze slepé uličky a otevření prostoru pro další pozitivní vzestup. Čím více o sobě bude dávat vědět “zastydlý revanšismus” v podání Němcové a spol., tím více může tato strana před volbami ztrácet. A naopak – čím více se budou projevovat modernizační a realistické prvky v podání V. Klause mladšího, tím více může posilovat.

ODS je stranou stále ještě perspektivní (prostě proto, že má určitou zkušenost a nikdo jiný zde není), má hluboké vnitřní nevyřešené problémy, které nebude před volbami otevírat, ale které se i tak budou projevovat. Fundamentální ideová diskuse čeká tuto stranu spíše po volbách.

V rámci standardního volebního modelu tipuji ODS těsně pod 10 % na třetí místo, viz:
http://radimvalencik.pise.cz/4247-volby17-007-memplexy-turbulence-standardni-model.html

(Pokračování)


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4719-volby-cr-2017-krize-programu-stran-1-ods.html