Nevybírejme si vůdce, nýbrž programy!

Jaroslav Tichý
9. 7. 2017
Před nedávnem se mi dostal do rukou článek pod názvem „Sjednoťme se občané, vyberme si vůdce!“. Dovoluji si k takové úvaze mít však několik zásadních připomínek:
Za prvé: Nevybírejme si vůdce, nýbrž programy, na kterých se bude většina lidí schopna sjednotit. Vůdci totiž říkají často dnes to, zítra ono, a to i v rozporu s programem vlastní strany. Skuteční vůdci ze stran, jejichž program bude atraktivní pro voliče a přitom realizovatelný, vyplynou z podmínek a úkolů doby. Často jimi nemusí vůbec být ti, kteří se automaticky do takové pozice staví, ač fakticky nemají téměř žádný program. Forma je tak předřazená obsahu a podle toho to pak vždy dopadne.


2/ Domluvit se na společném postupu – znamená sjednotit se na programu určité strany, který si vybereme (přednostně ten program, nikoliv stranu! tu až podle programu!). Nemůžeme si vybírat programy podle vůdců, nýbrž vůdce podle programu. K čemu nám totiž budou vůdci bez programů, na nichž bychom byli schopni se sjednotit? Totéž platí o stranách. Rozhodující je tedy program, nikoliv strana či (její) vůdce.

3/ je také naprosto nezbytné si ujasnit příčinu a následek. Například invaze migrantů do Evropy je až následek! Příčinou bylo podepsání Lisabonské smlouvy a smluv navazujících, a to již někdy před téměř 10 lety. A tyto smluvní dokumenty podepisovali za náš stát s EU námi zvolení představitelé. Tady je příčina, která se nyní “pouze” realizuje. Když jsme si ujasnili příčinu, ptejme se, z čeho ta příčina pramení? Proč vedení EU na něco takového vůbec tlačilo a tento tlak ještě zesiluje? Kdo vedení EU vlastně řídí? Kdo za ním stojí v pozadí? Co tím sleduje? Až se těchto poznání dobereme, začněme logicky přemýšlet, jak se z toho vymanit. Toto vše by námi – podle programu vybraná – strana měla nejenom říkat, měla by dávat i návrhy na řešení, “jak z toho ven”. Pokud to nedělá, hledejme dále!

4/ Před naší zemí a jejími občany stojí velké problémy a přímo existenční hrozby, nejedná se jen o islamizaci. K těm největším hrozbám dále patří zejména:

a/ nebezpečí našeho zatažení do 3. sv. války s Ruskem;

b/ snaha o zrušení dekretů prezidenta Beneše a tedy i principů naší poválečné existence jako státu

c/ další gigantické okrádání našeho státu a jeho obyvatel v případě předání těžby lithia a dalšího přírodního bohatství do cizích rukou za směšných podmínek;

d/ zhroucení chybného ekonomického modelu, přijatého počátkem 90. let u nás a samozřejmě i další…

A máte snad dojem, že o těchto věcech některý z oněch “vůdců” vůbec hovoří, natož aby to měl v programu? Já tedy vůbec ne. Má to v programu pouze Aliance národních sil, tak k tomu ale nepotřebuje vůdce, po němž volal autor článku. Uvědomme si jedno: žádná alternativní strana, která půjde do koalice se současnými parlamentními stranami (bez rozdílu) potřebné změny nepřinese. Ani nemůže. Kdyby totiž tyto parlamentní strany tak chtěly učinit, již dávno to provedly či alespoň o to usilovaly. Nestalo se tak, ač některé z nich na to měly cca 25 let času.

Ba ne občané, nehledejme vůdce, nýbrž program některé ze stran, na kterém se můžeme sjednotit a pak ho jít společně uvádět do života.

Jaroslav Tichý je aktivní v Alianci národních sil