Odmítáme povinné kvóty EU na rozdělování migrantů. Žádné další války!

J.Skalský
9.7.2017   ČeskéNárodníListy

Nebudeme přijímat ani jiným způsobem migranty. Důvodů tohoto našeho postupu je několik. Především jsme se v minulých dobách nezúčastnili na vykořisťování afrických či asijských států. Československo nebylo koloniální mocností. Jimi byly například Francie, Holandsko, Belgie, Španělské, Portugalsko, Itálie, Anglie, USA a do první světové války i Německo.

Uvedené státy měly z kolonií značný a dlouhodobý ekonomický prospěch. Proto je jejich povinností migranty přijímat úměrně tomu, co z kolonií získaly. A pak je zde další silný důvod. USA, VB, Francie, a  kromě dalších i Německo, se zúčastnily ozbrojených akcí např. v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, Libyi, které zbavily miliony lidí jejich domovů. Statisíce dalších ztratily v těchto bojích životy. Infrastruktura států, v nichž probíhaly války, či dosud probíhají, byla z větší části zničena, státní moc silně oslabena či zcela vyvrácena. A právě odtud do Evropy míří miliony dalších migrantů.

Jsme přesvědčeni, že povinností států, které v uvedených válkách bojovaly, je vybudování zničených měst a vesnic, infrastruktury, nových domovů a pracovních příležitostí pro všechny ty, kteří jejich vinou museli opustit svá bydliště, případně i vlast. O těchto otázkách by měla jednat OSN. Jejím rozhodnutím by mněly být stanoveny konkrétní povinností válečnických států na obnovu všeho válkou zničeného. Na útraty válečnických států by měli být dopraveni i uprchlíci do své vlasti.

Naše účast v těchto válkách byla spíše symbolická, zanedbatelná, pokud vůbec se naši vojáci těchto „misí“, kterJ. Skalskýé někde měly spíše charakter agresí, zúčastnili, To je výstraha i pro budoucnost. Naši vojáci by neměli být napříště nasazeni v žádném konfliktu, pokud Rada bezpečnosti OSN nerozhodne o nutném užití zbraní.
 

A konečně dalším důvodem je skutečnost, že někteří ústavní činitelé států EU výslovně zvali migranty do svých zemí. Nejznámější z nich je A. Merkelová, kancléřka SRN. Zvala migranty, prohlašovala „my to zvládneme“. Nyní by se ráda o ně podělila. Tento postup není solidní. Němci, pokud strpí tuto dámu ve vedoucí ústavní funkci, musí počítat s tím, že o pozvané migranty by se měli postarat sami. My s tím nechceme mít nic společného ani v současnosti, ani v budoucnosti.

Pokud EU neuzavře své vnější hranice a do unie budou proudit další statisíce, pravděpodobněji miliony migrantů, pak to není náš problém. Poláci již dříve prohlásili, že uprchlický problém nezpůsobili a proto odmítají ho i řešit. ČR by měla zaujmout obdobné stanovisko, které by měla držet i nadále bez ohledu na případné sankce EU.

Bude-li v budoucnosti EU požadovat na státech východní Evropy i zvýšení příspěvků do unijní pokladny za členství, pak bychom v EU být již dávno neměli být.

Navíc EU má v úmyslu zbrojit a budovat tzv. evropskou armádu. Němci již uvažují o jaderných zbraní pro ochranu Německa a EU. Ani na tomto dobrodružství se nechceme podílet. Vzpomeňme si na listopad 1989! Změna vlády proběhla na základě určitých programových bodů. Vystoupíme z Varšavské smlouvy, NATO bude zrušeno, do žádného dalšího vojenského bloku nevstoupíme, odzbrojíme,. Žádné války, mír. To jsme chtěli a to i nadále požadujeme. Zbrojit s Evropou nechceme.

Půjde-li Evropa a svět cestou zbrojení, bude jen otázkou času, kdy dojde k malé či větší válce. Ta může se změnit kdykoliv ve válku jadernou, již lidstvo nepřežije. Jeho poslední zbytky budou umírat v průběhu jaderné zimy, která po větším jaderném střetu nastane. Proto jsme přesvědčeni, že do budoucnosti vede jen jedna cesta – mír a rozvoj.

J. Skalský