Povyk kolem burkin a zásadní problémy nemocné společnosti.

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
11. 7. 2017
Národ opět rozdělen na slušné, okázale tolerantní korektní občany teatrálně vystavující své zvláštní pochopení jakékoli jinakosti a lidumilné srdce na dlani a na ty normální, lépe chápající, která bije. (např. zde) V daném případě, korektně chápaná a tolerovaná jinakost muslimů, vystrkuje růžky i u nás. Na rozdíl od vyspělejších zemí, kde je již od doby prosazování burkin ve veřejných bazénech a podobných, nesmělých začátků, zaznamenáván evidentní, výrazný pokrok ve formě vyžadování muslimských práv, (samozřejmě jen pro muslimy). 


Pokročilejší formy vyžadování muslimských práv, než je počáteční forma v podobě prosazení burkin do veřejných bazénů, kam byl vstup povolen pouze a výhradně v plavkách, žádné bermudy a podobně, lze poznat ze spousty videozáznamů z vyspělejších zemí. Násilí, rozbíjení výloh, převracení aut, teroristické útoky s řadou mrtvých a zmrzačených domorodců, zakázané zóny, kde neplatí zákony hostitelských zemí a kam se neodvažuje ani policie.

A vždy to začíná zcela nevinně. U nás burkinami ve veřejných bazénech a méně nevinně – masírováním dětských mozků ve školách.

Dlužno zmínit se i o pojmu „spravedlnost“, na který normální lidé bývají citliví. Těm přeslušným, okázale tolerantním korektním občanům zamilovaným do jakékoli jinakosti, je pojem všeobecná spravedlnost naprosto cizí a egál, protože uznávají pouze tu jejich spravedlnost, která preferuje pouze jejich názory s představami o spravedlivém upřednostňování práv minorit, na úkor práv většinové společnosti. V jejich předstíraném zaslepení lidumilnou šlechetností odmítají vnímat, že vývoj s jejich pomocí směřuje ke vzniku většinové společnosti muslimů, u kterých se pak práva pro menšiny nedovolají ani náhodou. Leda tak se dovolají práva stát se mučedníkem s mučednickou hlavou na kůlu.

Svoboda podnikání. Jeden podnikatel vlastnící hospodu musí respektovat zákaz kouření bez výhrad, i když je vlastníkem hospody. Svoboda nesvoboda – nemá nárok to nějak ovlivnit. Jiný podnikatel vlastnící bazén pro veřejnost, v pohodě změní zažitá pravidla, kdy kluci v bermudách nesměli do bazénu a povolí vzdor veřejnému mínění vstup v burkinách, bez ohledu na cokoli, vždyť je to jeho bazén. A navíc – lidi volte mne, jsem tolerantní korektní lidumil. Mohl bych toho ještě připsat spoustu, ale mám právo v mém věku na lenost.

V Hamburku lidé na protest proti způsobu vládnutí elit a nespravedlnostem, které ten způsob provází, konali barbarsky devastačně, přesně tak, jak to odkoukali od preferovaných imigrantů. Můžeme se pohoršovat, jistě.

Můžeme se ale zamýšlet nad tím, proč to tak je. Proč elita řídí a směruje politiku a dění prostřednictvím jejích poskoků ve vládách tak, aby to vyústilo k násilnostem, k terorismu a k chaosu. Když demokracie selhává (nejsou voleni požadovaní poslušní poskoci elit), jsou vydány těm poslušným lidským mrvám ve vládách především zemí EU, těm, kteří by mohli být ve vládách volbami nahrazeni méně poslušnými, jsou jim dávány pokyny takové, aby vedly k událostem v Hamburku. Tedy k imigrační invazi s přikázanou tolerancí k porušování zákonů imigranty. Potažmo k jasnému, zcela zřetelnému prokázání absolutní bezmoci a neschopnosti demokratického systému.

Jednoduše a prostě k jeho nahrazení totalitním režimem zvaným fašismus. burkinami to začíná a koncentráky pro jinakost-ní jedince z minorit končí.

Tolerantních korektních občanů, dnes teatrálně vystavující své zvláštní pochopení jakékoli jinakosti, se to ve značné většině netýká. Ti se okamžitě přizpůsobí, převrátí kabáty a zaměří svou dnešní horlivost pro jinakost, v ještě razantnější horlivost pro její potírání.