Legionáře a I. ČSR nelze kritizovat z pozic historického analfabetismu

Avatar
Původní autoři
Jiří Jaroš Nickelli
16.8.2017 ČeskéNárodníListy

Jistý autor napadl dne 14.8.2017 na Parlamentních listech tradici československých legionářů a odkaz I.ČSR (Legionáři byli vlastizrádci a dezertéři. První ČSR žila ze slávy Rakouska, jehož rozpad Češi nechtěli). Tyto nesmysly a naprosté lži šíří autor,jenž je umělec, nikoli vojenský nebo obecný historik. Tak to vezměme po pořádku.

Za první, legionáři byli tzv. dezertéři a vlastizrádci jen z pozic rakouskouherské monarchie. Byli to dobrovolníci, bojující na straně Dohody a Ruska proti usurpátorům. Autor jako zde manifestní nevzdělanec neví, že rakouský císař a král Franz Josef I. porušil dvakrát slavnostní korunovační slib, nutný pro legitimní vládu nad Korunou Českou a nad Dalmácii. A to i z pozic monarchistického legitimismu! Napsal jsem o tom studii, kterou se nikdo neodvážil popřít. Byl legitimním císařem a králem jen a jen pro Rakušany a Uhry! Pro Čechy a Dalmaty byl obyčejným usurpátorem, uchvatitelem, jehož korunovační slib Češi vytiskli na toaletním papíře. Dvakrát slíbil české reprezentaci práva Koruny České, dvakrát to nedodržel. Konstatoval to i český zahraniční komitét pro zřízení nového státu. Přísaha usurpátoru byla oktrojovaná. Platila jen pro Uhry a Rakušany. Poslední legitimní habsbursko-lotrinský panovník Koruny České byl Ferdinand Dobrotivý, neprávem ostouzený Rakušany.

Franze Josefa zhodnotil roku 1914 správně Francouz Ernest Denis, excelentní historik a přítel Čechů jako zločinného starce vinného vražděním I.války, kavalíra beze cti, který pošlapal práva porobených národů. Pan autor si to může přečíst v knížce Vzkříšení Čech.

Za druhé, autor nečetl knihu F.Peroutky Budování státu. Tam by se dověděl mnoho o prohnilosti a válečných i mírových dluzích Rakouska. Díky ministru Rašínovi a jeho osvícené politice ČSR neskončila na hnojišti válečných dluhů, tak jaképek žití “ze slávy Rakouska” Jen idiot může tvrdit, že Rakousko, o kterém britský premiér Gladstone správně pravil, “Neexistuje místo na mapě světa, kde by Rakousko udělalo dobře”, Rakousko-Uhersko proslulé skandálními procesy v Záhřebu a v Marmaroši, Rakousko na chvostě evropské ekonomiky jako polofeudální agrární stát, kde jediné průmyslové centrum vybudovali císařem nenávidění Češi, Rakousko, kde za války arcivévoda Bedřich nechal popravit 60 tisíc Čechů v civilu, Rakousko I.internačního velkotábora v Jindřichovicích, toto Rakousko-Uhersko nenáviděla většina Čechů, Slováků, Rusínů, Rumunů, Dalmatů – Italů, Poláků, Srbů i pokrokových Chorvatů a Slovinců. I ruský car nakonec pochopil, že Čechové a Slováci bojují za svůj uloupený historický stát na straně Slovanů proti germánskému Drang nach Osten. Proto posvětil Českou družinu. Toto autor nezná?

Kdo miloval Rakousko-Uhersko? Klerikálové, velkostatkáři, uhlobaroni, Vatikán a bankéři. Feldkuráti, kteří křtili kanóny a ožírali se v kasinech. Kavárenští povaleči, čtoucí ty samé noviny v Pešti, ve Vídni, v Grazu i v Brně, a dokonce i v Haliči. To byla ta celá “sláva Rakouska”,kterou může hájit jen historicky nevzdělaný idiot nebo ten, kdo neměl v rodinách pamětníky rakouského úpadku. I když nakonec chtěl zachránil Rakousko-Uhersko mladý Karel I., ušlechtilý slaboch pod knutou své Zity, vše doslova zvoral. Rebeliemi v Uhrách jen zničil poslední šance na vyrovnání zbytků říše s okolím.

Konečně za třetí – Česi si nepřáli rozpad Rakouska? Kteří “Češi”? Kardinálové a faráři, nečeská pozemková šlechta – a ta ještě ne celá, byli i šlechtici vlastenci zemského patriotismu Koruny České a pár sociálních demokratů, kteří viděli spojení s Rakušany a Uhry jako výhodné pro budoucí převrat v monarchii. Proti mase porobených národů to byly hrstky někdejších elitářů, k nimž se přidalo pár představitelů sociáldemokratů, kteří tak páchali i rozkol ve vlastní partaji. Dnes stejní elitáři hájí takovým způsobem Evropskou unii – nálepkováním a urážením odpůrců Unie, která jakoby symbolicky pokračuje v elitářství, mocenském machismu a byrokratické mašinérii, typických pro staré Rakousko-Uhersko. Nechť se jde pan autor vycpat se svým nálepkováním legionářů, I.ČSR a adorací shnilé staré monarchie, o které historik Denis, jemuž autor nesahá ani po paty, pravil – “Hrobaři, odkliďte tuto mrchu! Místo pro národ český!”

Autor propadl menšinovému prohabsburskému třeštění, které nemá jiný cíl, než dehonestovat republiku v nadcházejícím stém výročí založení. To je celé. Je tragický a směšný zároveň.


Dr. Jiří Jaroš Nickelli
ČSOL Brno I
 

Související článek: