Rusko mění Nikaraguu na svou “Kubu 21. století”

Avatar
Původní autoři

23. 8. 2017    zdrojzdroj
“V posledních letech bylo strategické proniknutí Kremlu do velkého sféry bezpečnosti USA patrné zejména v Nikaragui, ale Vladimír Putin činil také kroky ve vztahu ke Kubě a Venezuele, jsou posilovány jeho kontakty se Salvadorem, napsal korespondent ABC Emili J.Blasco. Douglas Farah, výzkumný pracovník Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS, Washington), popsal “nejkontroverznější aspekty ruské přítomnosti v Nikaragui”, uvádí autor.


1. V dubnu začala jihovýchodně od Managui fungovat stanice Chaika, která je oficiálně považována za pozemní stanici GLONASS. List uvádí: “Objekty jsou podřízeny Roskosmosu, působit na nich mohou pouze ruští pracovníci. Projekt byl realizován v podmínkách naprosté neprůhlednosti: informace o kontraktu s Roskosmosem nebyly oznámeny, ani informace o ceně a charakteristice zařízení, ani o jejich chodu”.

Farah je přesvědčen, že stanice je používány i pro špionáž. Poznamenává: “Značná blízkost amerického velvyslanectví a značná velikost vzbuzují podezření”.

2. V loňském roce povolila vláda Nikaragui vstup asi 400 zahraničním vojákům. “Převážně se jednalo o ruské vojáky a oficiálním účelem jejich přítomnosti byla instruktáž ohledně realizace humanitárních a vojenských operacích a také účast na společných cvičeních. Do tohoto počtu jsou zahrnuty i posádky ruských válečných lodí, které vplouvají do přístavů v Nikaragui. Povolení kotvení těchto lodí jsou rovněž znásobeny”, uvádí se v článku.

Ortega dal jasně najevo, že přítomnost ruské armády je dočasný jev a že jejich počet se mění. Mezitím “experti uvádějí, že jsou přítomny hlavní síly s více než 200 ruskými vojáky (za rok přijde do Nikaragui a odejde odtud asi 500 vojáků), tento kontingent v určitých časových intervalech rotuje”, říká se v článku.

3. Ortega počítá s tím, že výstavba hlubinného přístavu v Nikaragui na karibském pobřeží bude financovat Tchaj-wan a další země, včetně Ruska. Farah se domnívá, že existence tohoto přístavu by odpovídala strategickým zájmům Ruska.

4. V roce 2016 přišlo do Nikaragui 20 ruských tanků T-72BV, celkem se očekává 50 tanků. “I když byla oznámena cena 80 milionů dolarů, později vláda Nikaragui přiznala, že je to dar”, konstatuje článek. Podle autora není jasné, zda Moskva dodala nebo se chystá dodat další zbraně za peníze nebo bezplatně. “V seznamu jsou čtyři hlídkové čluny, dvě raketové lodě a je neuvedený počet bojových a cvičných letadel; dříve Nikaragua obdržela 12 systémů protivzdušné obrany a dva vrtulníky”, sděluje článek.

Experti předpokládají, že tanky potřebuje Ortega výhradně pro sebeobranu v případě, že dojde k masovým protestům proti jeho režimu.

5. Výcvikové středisko kádrů pro boj proti obchodu s drogami

“Od roku 2007 země obdržela podle údajů Centrální banky Nikaragui ruskou pomoc v rozsahu 151 milionů dolarů. V uplynulém období Moskva posílala obilí, staré vozy taxi a autobusy a také spolupracovala se zemí v rámci různých úmluv. Nedávno bylo v Managui otevřeno výcvikové středisko kádrů pro boj proti obchodu s drogami”, uvádí článek.

Farah tvrdí, že v budově střediska je štítek, na němž je uvedeno, “že budova patří ministerstvu vnitra Ruska, ne že bylo s přispěním ruské vlády pouze postaveno”. “Expert tvrdí, že v budově jsou poschodí, kam mohou pouze ruští pracovníci, což je znamení, že tam je prováděna činnost, která přesahuje rozsah sděleného rámce”, konstatuje článek.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová