Upozornění členům parlamentí vyšetřovací komise pro únik informací z policejních spisů

Avatar
Původní autoři

vlk
31.8.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Řádově před měsícem parlament ustanovil svou vyšetřovací komisy, vedenou poslancem za TOP 09 Plíškem, která má za úkol vyšetřit úniky z  závažných informací z  policejních spisů. 12. září má předložit závěrečnou zprávu sněmovně o  tom, co zjistila. Její práce tedy končí. Nicméně, podle mne ještě ani zdaleka není hotova. A  o  tom, co zatím ani nezačala šetřit, ačkoli se to přímo nabízí má být dnešní text.
Ministr vnitra tuto dlouholetou a  zavedenou informačně únikovou praxi označil za rakovinu ve státní správě a fungování policie. Samozřejmě, že má pravdu.

Úniky informací znají i jinde než v  České republice – stačí se podívat, jak to dnes funguje ve Spojených státech, kde protitrumpovská hysterie a posedlost dosáhla naprosto nevídaných rozměrů a  řádně a demokraticky zvolený prezident si nemůže být jist loajalitou nikoho ze svého bezprostředního i  vzdáleného okolí a  úniky i těch nejdůvěrnějších informací jsou natolik masivní, že mu v podstatě znemožňují výkon funkce. A naše „demokracie“ tak dostává naprosto šílený rozměr, který bych osobně vyjádřil definicí – občánku , zvol si koho chceš, ale když se nám, tedy samozvaným elitám (ekonomičtí oligarchové, intelektuálové ze slonovinových věží, intervjůci, pokládající svůj pohled na svět za jediný možný a  tím také jediný správný, plus militantní páchači dobra z  různých NGO, atd.) nebude líbit, tak ho prostě buď úplně znemožníme nebo dokonce z úřadu dostaneme. Bez ohledu na tvou volbu!

A únik informací, které lze použít k  pošpinění je samozřejmě velmi důležitou a účinnou zbraní, ne li tou nejdůležitější.

Jenže v  USA s tím, ve velkém, začali až nyní a jde prvoplánově jen a pouze o odvolání Trumpa. A  pouze slovo únik je také jediným společným jmenovatelem k  tomu, co šetří Plíškova parlamentní komis. Jakkoli se nás Babiš snaží přesvědčit, že jde o  nastrojené a vykonstruované kauzy proti němu, není to nic, než jeho tradiční „pochoutky“ pro jeho věrného a  slepě věřícího Pepu Koblihu. Protože ačkoli ona komise byla vytvořena jako přímá reakce na nahrávky Babiše s Přibilem, úniků ze spisů je prostě v  Čechách a  na Moravě už 25 let hafo. V podstatě jsou k  dispozici při každé větší a menší politické aféře. A  dokonce i kriminální. Někteří novináři na nich v  podstatě založili svoji kariéru. Stačí uvést Sabinu Slonkovou nebo Jaroslava Kmentu. Sllonková se svými speciálními zdroji nijak netají a  Jaroslav Kmenta? Byl to on, kdo shromáždil a  zřejmě i pověsil na internet obsáhlý spis o  českém podsvětí, jeho fungování a  vazbách, známý jako Krakatice a  naposled vydal trilogii o  Radovanu Krejčířovi. Kde detailně cituje z policejních spisů a  operuje s intimními poznatky od policejních vyšetřovatelů.

Vzhledem k  tomu, že si na tom udělali jméno, dokonce v malém českém žurnalistickém rybníčku – velké jméno, žádný div, že to po nich zkoušejí mnozí další. Třeba takový Přibil. Jenže ne každý, vlastně žádný, takovýhle šmírák kategorie Přibil je Slonková nebo Kmenta, či  Wollner. Můžeme diskutovat a  mít naprosto různé názory, jestli Slonková, Wollner a Kmenta ty důvěrné informace vytěžují s  cílem poskytnout naprosto nutnou a  fatální službu veřejnost a  demokracii a  jsou opravdu těmi tzv. hlídacími psy, či  jdou za senzací, kvůli zvýšení čtenosti a tím větších příjmů z  reklam pro svého vydavatele, či  kvůli osobnímu egu nebo jestli jde v  jejich případě o  poškození někoho, koho nemají například rádi, či o mix těchhle a  jiných možných motivů. V jejich případě lze mít naprosto oprávněně na jejich činnost různý pohled a  to dokonce diametrálně odlišný. Ale nevěřím,že u normálně myslícího občana může vzniknout u někoho, jako je Přibil, který prostě na zveřejněných nahrávkách zcela transparentně říká, co sehnal, proč to sehnal a  koho tím hodlá poškodit. Od Babiše jen chce, aby určil kdy se to má spustit. Pro mne totálně špinavá šmíra.

Jenže ačkoli já osobně nemám sebemenší pochopení pro různé Přibily, kteří prostě kvůli snaze zavděčit se, jsou ochotni prolézt každou sebeodpornější stokou a  naopak u  Kmenty, Wollnera a  snad i  u Slonkové věřím na jejich čisté úmysly a  snahu bránit demokracii, v konci to vyjde v podstatě na rovno. Milan Chovanec má pravdu – úniky informací od policie a  justice jsou prostě rakovinou. Metastázami, které ochromují její fungování. Pokud jste ještě nečetli spis Krakatice a  máte rádi detektivky nebo thrillery, zkuste tu Kmentovu trilogii o Krejčířovi!!! Plně se to vyrovná Forsythovi nebo Johnu le Carrému, jen je to všechno z reálu. Tedy zejména první dva díly – Padrino Krejčíř a Žralok. Budete zírat, co všechno je u nás možné!!! Poslední kus – Afričan je, alespoň podle mne, o  mnoho slabší. Nicméně viz dále, velmi a  velmi poučný. Zjistíte, že jsme za Zulukafry z  JAR asi tak o  nějakých 200 let zpět. Na internetu snadno vyhledáte ve formátu, který vám bude vyhovovat nejlépe.

Jestliže jste nyní nabyli dojmu, že vlastně dělám na kose reklamu Kmentovi, jde o  omyl. Na jeho trilogii chci upozornit jen proto, abych doložil, jak masivní úniky od policie minimálně byly, protože Krejčíř a jeho obhájci na tom vystavěli svoji činnost – Krejčíř kriminální, obhájci Krejčířovu nepostižitelnost zákonem! A  netrpme iluzí, že Krejčíř byl a  je jediný, kdo díky kontaktům do policejních a justičních špiček je v podstatě mimo postižitelnost zákonem. Tedy u nás. V  Jižní Africe, jakkoli je tato země těžce zkorumpovaná, mu, kupodivu, uměli velmi účinně přistřihnout křídla a vypořádat se s  těmi, kteří se mu z policie snažili přihrávat, jak byl zvyklý v  ČR. A  dokázali jeho „jazyky “ v policejních uniformách pozavírat, i  když šlo například o tamního policejního prezidenta a další těžké papaláše. V  českých poměrech nepředstavitelné. Tady Krejčíř a podobní dosáhnou toho, že jsou masově propouštěni nepohodlní a neúplatní policajti! Proto říkám – Milan Chovanec má pravdu – úniky od orgánů činných v  trestním řízení jsou rakovina!

Koukám, že jsem se zase jednou rozjel a už jsem značně mimo hlavní téma. Tím je Plíškova komise a její činnost a jedno moje upozornění na cosi, čím by měla doplnit svoji agendu, než ji uzavře.

Jsem totiž přesvědčen, že ačkoli má šetřit zejména inkriminované hovory Babiš -Přibil a  tam zmiňované kauzy, nemá sebemenší šanci na úspěch. Má k dispozici jen onu nahrávku z internetu, o  které Babiš samozřejmě tvrdí, že to bylo sestříháno – proč ovšem potom podával trestní oznámení na neznámého pachatele, že byl odposloucháván? – , z které prostě Přibilovi ani Babišovi debatu nad policejním spisem nikdo NEDOKÁŽE. To fyzikálně prostě není možné. A tudíž ani právně. A nic na tom nemění výslech premiéra, ministra vnitra, policejního prezidenta, šéfa GIPS, Šlachty, Bradáčové, nyní i  nejvyššího státního zástupce a  dalších vysokých funkcionářů. Maximem bude spousta indicií, náznaků a  nepřímých důkazů, ale nic víc. A novináři opět napíší – zase jedna komise, která nic nevyšetřila.

To mne jako občana, který chce, aby Česká republika byla spořádanou zemí, v  maximální možné míře, silně irituje. Chci a očekávám, policie i  justice budou rigorózně dodržovat svoje vlastní interní předpisy.

Proto si dovoluji p.t. komisi a  její členy upozornit na jeden drobný, nicméně signifikantní únik policejních informací.

Před měsícem – konkrétně 25. a 26. července jsem zveřejnil na Kose následující články:

a

, který jsem opřel zejména o  informace ze serveru Aktualne.cz, konkrétně o  tento článek:

Myšlenky odporující zájmům státu šíří až sto vlivných lidí, tvrdí vnitro. V hledáčku má na 40 webů

kde mi šlo konkrétně o tyto pasáže:

„Jednak v to počítáme aktivní autory alternativních médií, jednak skupinu pseudoexpertů či autorit, které se snaží intenzivně prosazovat narativy, které jsou v rozporu s českými bezpečnostními zájmy definovanými Bezpečnostní strategií ČR, do veřejné debaty a mediálního prostoru,“ sdělil mluvčí ministerstva, Jiří Korbel a  takto definoval okruh lidí, kteří podle Chovancova úřadu šíří „dezinformace“.

Ne nemyslím si, že Plíšek a  spol. by se měli zabývat, respektive přidat k honu na čarodějnice – v  daném případě alternativní weby – , ale chci komisi nasměrovat na toto prohlášení autorů článku

1 – Seznam sledovaných dezinformačních webů na vnitru oficiálně neexistuje, protože by si jej mohl kdokoli vyžádat podle zákona o poskytování informací.

2 – Na stovkách stran dokumentů určených pouze pro služební využití, které Aktuálně.cz získalo, se však pravidelně objevuje do 40 webových stránek s označením „alternativní“, do této položky jsou zamíchané jak čistě dezinformační servery, tak i weby, které dezinformace či zavádějící informace publikují jen občas.

Pane poslanče Plíšku a  další členové komise – vnitro má jakýsi seznam podvratných webů, který ovšem oficiálně neexistuje, pro, aby ho případně, podle zákona o přístupu veřejnosti k informacím nemuselo vydat – jak je něco takového vůbec možné?! Už tohle by vám zatraceně mělo vadit, protože policie tím ostentativně obchází zákon!!! Ale pro vás by mělo být elementárním spouštěčem velkého výslechu na vaší komisi konstatování Aktualne.cz, že má stovky stran dokumentů, shromážděných vnitrem na základě tohoto seznamu, přesto, že tyto jsou klasifikovány jako pro služební potřebu!!!!!!

Z mého laického pohledu jde o flagrantní a přiznaný únik informací od policie. Jsem přesvědčen, že minimálně oba autoři zmíněného textu z  Aktualne.cz tedy pánové Jakub Zelenka a  Martin Prchal by měli být vaší komisí okamžitě a  důkladně vyslechnuti! Mělo by vás zajímat, jak k  oněm stovkám stránek pro služební potřebu policie a ministerstva vnitra přišli! Pokud tedy pro komisi náhodou neplatí, že není únik jako únik. Že některý je vlastně v pořádku! Únik je prostě únik. Neexistuje dobrý a špatný. Jen únik. Stejně jako rakovina není dobrá nebo špatná. Jen rakovina. Pevně věřím, že do uzavření komise v  tomto ohledu budete ještě konat.

Předem děkuji.

– – –