USA stále zvyšují svou vojenskou přítomnost v Sýrii / US Keep Increasing Its Military Presence in Syria

Avatar
Původní autoři

Mehmet Ersoy
9. 8. 2017
Zprávy o násilných střetnutích a dělostřeleckých útocích v Rakka obklíčené kurdskou syrskou demokratickou frontou přicházejí denně. Podle Al Jazeera, LINK mezi 6. červnem a 30. červencem bylo město terčem koaličních útoků 1215 krát, zatímco od ledna a poloviny června bylo provedeno 1300 útoků. Aktivita USA v Sýrii roste nejen ve vzduchu, ale i na zemi. Včera korespondentka společnosti BuzzFeed Borzou Daragahi zveřejnila na svém Twitteru důkazy o přítomnosti amerických obrněných vozidel, která se stále častěji objevují v severní Sýrii.

Foto od Borzou Daragahi

Navíc, ve svém článku v BuzzFeedu, Daragahi porovnává zásah Donalda Trumpa do syrského konfliktu ve srovnání s účinkováním Baracka Obamy.

S bývalým prezidentem v úřadu americká armáda poskytovala hlavně zpravodajskou podporu, která pomáhala kurdským jednotkám na místě. Pentagon nyní zahájil rozsáhlou činnost rozmnožující zvláštní operační síly, dělostřelectvo, letectvo a vojenskou flotilu.

Kromě toho se v Sýrii objevil Alan Dwyer, specialista USAID na pomoc při katastrofách. Setkal se s místními úředníky a zástupci některých humanitárních organizací v městečku Ain al-Issa na sever od Rakky, což dokazuje, že USA mají s těmito územími svůj plán po porážce ISIS.

Donald Trump a jeho vojenští poradci se rozhodli přesunout zahraniční politiku země směrem k Sýrii. Zatímco Obama směřoval k vyloučení prezidenta Bašara al-Assadu a aktivně podpořil radikální opoziční skupiny, zdá se, že současný americký prezident vsadil na Kurdy a hodlá vytvořit autonomní region loajální Washingtonu bez souhlasu Damašku. To je důvod, proč americká přítomnost narůstá každým dnem.

Dnes však můžeme jen hádat, kam takové akce směrem k suverénnímu státu povedou. Je zcela pravděpodobné, že vyvolají další fázi krvavého konfliktu, místo aby pomohly hledat způsoby řešení tohoto problému.

US Keep Increasing Its Military Presence in Syria

News of violent clashes and artillery strikes in Raqqa sieged by the Kurdish-led Syrian Democratic Front come daily. According to Al Jazeera, LINK between June 6 and July 30 the city was targeted by coalition jets 1,215 times while 1,300 strikes were carried out since January and mid-June.

The U.S. activity in Syria is growing not only in the air but also on the ground. Yesterday, BuzzFeed correspondent Borzou Daragahi published on his Twitter footages of American armored vehicles more and more often seen in northern Syria.

Moreover, in his article at BuzzFeed, Daragahi notes how large Donald Trump’s interference in the Syrian conflict is compared to the one of Barack Obama’s administration.

With the previous president in office, the U.S. military provided mainly intelligence support aiding Kurdish troops on the ground. Now, the Pentagon started full-scale activity deploying special operation forces, artillery, aviation and fleet.

Besides, Alan Dwyer, a USAID disaster relief specialist, was spotted in Syria. He met with local officials and the representatives of some humanitarian organizations in Ain al-Issa town to the north of Raqqa, which proves the U.S. has a plan what to do with these territories after ISIS is defeated.

Donald Trump and his military advisers decided to shift the country’s foreign policy towards Syria. While Obama aimed at ousting president Bashar Al-Assad and actively supported the opposition radical groups, the current U.S. president seems to have bet on the Kurds and intends to create a autonomous region loyal to Washington with no Damascus consent. That is why the American presence keeps groing every day.

Today though, one can only guess what such actions towards a sovereign state will lead to. It’s quite possible that they will provoke another stage of the bloody conflict instead of helping to seek the ways for solving it.

Nové republice zasláno autorem