Zvládneme to – semkneme se – nenecháme se zastrašit – evropské hodnoty si uhájíme

Avatar
Původní autoři

Luděk Prokop
20. 8. 2017
Zaměstnanci státních institucí plní zadání, protože v nich chtějí ještě dál, a sice nyní, v tento daný čas ještě vegetovat za každou cenu. Zítra ať se děje, co se děje. Každý den dalšího vegetování dobrý. Cenou bude zhroucení této civilizace i s jejími institucemi ovlivňovanými v činnosti pravidelnými volbami. Ty volby a jejich výsledky, se začaly vymykat a jejich “údržba” zejména ovlivňování počalo být příliš náročné. Totalita socíku, přehodila vládu a řízení státu jako horký brambor “demokratickým” domácím i cizozemským dravcům, toužícím po vládě a po ukořistění majetků s dalším kořistěním. Past, do které lidé spadli, nesla jméno „demokracie“. 


A protože je vládcům planety to všechno málo, demokracie je drahá, přináší komplikace a překážky, jejichž odstraňování je stále pracnější a namáhavější, bylo rozhodnuto připravit jinou past. Past pro odstranění předešlé pasti jménem demokracie. Tak, aby to lid pochopil a dokázal přijmout. Proto imigrační invaze s terorismem nemá logiku. Migrační přesuny stále nejsou u konce a pokračují. Zároveň s tím jsou konány teroristické útoky z řad imigrantů a jejich počet narůstá. Tím roste i nevraživost k imigrantům a odpor k imigraci.

Imigrace je někým řízena a štědře financována, to je již notoricky známo. Logiku by to mělo, pokud by proces invaze v jejím průběhu a před dokončením tohoto procesu, nebyl narušován teroristickými útoky. Vyvstává kardinální otázka, zda vůbec a kdy má být imigrační invaze ukončena. Další otázkou je, proč štědře dotovaní imigranti po uhrazení nákladů na jejich přepravu, proč sami sobě hází klacky pod nohy, páchají a mohou páchat teroristické útoky a demokratické instituce tomu jen přihlížejí. Nejsou tomu schopny zabránit a evidentně nečiní žádná skutečně účinná opatření. Pouze stupidně omílají stupidní, v daných případech až provokační hesla jako: zvládneme to – semkneme se – nenecháme se zastrašit – evropské hodnoty si uhájíme.

Předstírání jalové činnosti s naprosto neúčinnými výsledky, respektive nečinnost s předstíranou stupiditou, mohou vzbuzovat dojem choromyslnosti vedoucích politiků ve vedení EU a jejích členských zemí. Výsledek toho všeho lze předvídat. Obávám se, že je předem dán i určen. A sice přesvědčit lid zemí západní demokracie o tom, že demokracie je nefunkční systém, ve kterém není možné vyřešit absolutně nic. Systém, který není schopen zajistit bezpečnost občanů, který není schopen odvrátit existenční hrozby. Který není schopen plnit základy fungování státu.

Nechtějme podezírat politiky, že jsou tak hloupí, aby si toho všeho nebyli vědomi. Nicméně jako „pomocná elita“ „diskrétní elity“, jejíž členové veřejně nevystupují a ve veřejnosti jsou neznámí, musí politikové vyšších úrovní, politikové tvořící onu „pomocnou elitu“, musí poslouchat a plnit pokyny „diskrétní elity“, která řídí procesy fungování lidské společnosti. Nezapomínejme, že pomocné elity se skládají z vyšších a nižších úrovní a podle toho i požívají velmi vysokých, vyšších, středních, či nižších životních nadstandardů (slušně řečeno).

Jak jsem již výše uvedl. Demokracie je příliš drahá, přináší komplikace a překážky a jejich odstraňování je stále pracnější a namáhavější. Náklady na volby, vícenáklady na to, aby volby dopadly tak, jak dopadnout mají. Problémy s nově zvolenými politiky, problémy s odbouráním jejich naivních představ o službě lidu, neřku-li nějakých jiných idejí. Je-li zvolen nový politický subjekt, problémy se umocňují. A s tím vším se zvyšují i vícenáklady, Co si budeme povídat.