Diagnóza pro A. Merkelovou: idiocie v pokročilém stadiu

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
5. 9. 2017
Německá kancléřka Angela Merkelová se určitě velkými písmeny zapíše do dějin poválečné Evropy jako nejsvéráznější, nejumanutější, nejsvěřepější, nejsebevědomější, nejkontroverznější, ale především současné Evropě nejvíce škodící politik(čka) hned po Hitlerovi. Sice nezbrojí, nevyvolává astmosféru a potřebu války (i když ne tak docela, protože i ona má na doktrině NATO v rámci EU svým způsobem podíl), ale i tak žene evropany do existenční záhuby.


    Hlavní problém spočívá v tom, že Merkelová,  bůhví čím posedlá a umanutá politická deviantka, dala zelenou imigantům z blízké či střední Asie, resp. Afriky a s otevřenou náručí jich vítala jako své „milé příbuzné“. Kdyby však jen zůstalo u toho, že jim dala možnost (proti všem zvyklostem, pravidlům, mezinárodním normám a zákonům) houfně a bez (pasové) identifikace projít několika suverénními státy EU, kde jinak pro každého občana EU stále platí, že se při kontrole osobnosti musí prokazovat platným cestovním pasem, ale názorově umanutá Makrela po zjištění, že čeho je moc, toho je příliš i pro Německo, požadovala  a cestou EU formou kvót nadále požaduje,  že tyto imigranty, původně směřující hlavně do SRN, případně do Anglie, musí také přijímat další členské země EU. Jaký je výsledek v přijímání imigrantů, zvláště v zemích V4, je známo.

     Nicméně, jakkoli je Německo přesyceno množstvím imigrantů (o jejich situaci a pobytu, včetně jejich „aktivit“ není třeba se rozepisovat), jakkoli to SRN stojí stamiliony eur, notabene jakkoli se proti imigrantům a jejich dalšímu příchodu protestuje statisíce nespokojených Němců, přesto se německá „Matka Tereza“ rozhodla umožnit příchod dalším imigrantům. Navzdory všem neblahým zkušenostem, resp. skutečnostem, které však zřejmě Merkelová  vnímá jen zcela okrajově (pokud vůbec) , pokrytecky vyjádřila pochopení pro všechny Němce kteří mají za to, že islám do Německa nepatří a nemá v Německu co pohledávat.Ovšem také nezapomněla dodat, že se to týká jen radikálního islámu, který do Německa nepatří.  Merkelová věrolomně  (a zřejmě také zcela zbytečně) požádala  muslimské duchovní, aby svým islámským věřícím důrazně vysvětlovali, že teror je v rozporu s islámem.Své  do značné  míry  nevěrohodné vystoupení „pohnojila“ výrokem „Avšak islám, který je       v souladu s ústavními principy, do Německa patří!“ A je vymalováno!

     Dost možná mi budou někteří lidé oponovat, ale takový způsob vidění a chápaní pro přijímání a pobyt imigrantů může mít jen člověk se sotva  průměrným IQ, natož člověk, který  de facto vede (řídí) a ovlivňuje celou Evropu. Lze ještě pochopit rčení, že ne každý muslim, potažmo islamista musí být nutně radikál, resp. terorista, nicméně faktem zůstává, že každý radikál či terorista je islamista, tedy i muslim. Jestliže A. Merkelová na jedné straně uznává a má pochopení pro německé občany, že islám jako takový  do Německa nepatří, pak by svůj názor neměla podmiňovat tím, že to platí pouze pro radikální islám, zatímco ten „neradikální“ má v Německu své místo. Jakoby ji nestačili všechny dosavadní  ne zrovna nejlepší zkušenosti, jakoby islám nebyl nebezpečný jiným způsobem a jakkoli se zdá či může být přijatelný (jak pro koho) , opak je pravdou. Otázkou však je, jaké vize má frau Merkelová s budoucností Evropy. Pokud se domnívá, že pobyt a začleňování muslimů, potažmo islamistů se všemi nuancemi islámu (uplatňování Koránu, šaríe a jiných islámských zvrhlostí a nelidských) bude pro Německo přínosné prosím, je to věc Německa,  německé vlády a německých politiků, protože němečtí občané (až na výjimky)  bezpochyby s takovým přístupem implementace imigrantů a jejich islámu budou sotva souhlasit.

      Byla-li zmínka o tom, že Merkelová vůdcovsky ovládá Evropu, pak asi nebude od věci si uvědomit, že prosazování direktiv EU bude také brzy prošpikováno multikulturními direktivami pro ostatní členské země pro povinným přijímáním imigrantů, potažmo jejich začleňování a v neposlední řadě i respektování islámu jako nového, údajně přínosného obohacení multikulturního života Evropy a jejich občanů. A to se všemi důsledky, které na úkor současné, vyspělé, tisícileté evropské křesťanské kultury z případné podpory  imigrace a následné implementace islámu  do občanské společnosti evropských států vyplynou!

     Terorismus je jistě záležitost velmi závažná a nebezpečná, jenže je to jen prostředek k prosazení islámské  náboženské ideologie. Terorismus  ve své podobě je zločinná činnost nejradikálnějších představitelů islámu za účelem zastrašování odpůrců islámu, kteří se protiví Alláhovi, který chtěj nechtěj je islámským bohem pro všechny islamisty, ať už jde o muslima řadového, méně či více radikálního nebo teroristu ! Idiotka Merkelová  se  může sebevíc utápět ve vizi, že imigranti budou především přínosem   pro německou ekonomiku  je naprosto krátkozraká ne-li úplně slepá ke skutečnostem, že pro Evropu, její občany a evropskou národní    a kulturní  a křesťanskou identitu je  hlavním nebezpečím samotná idea islámského náboženství . Představa frau Merkelové, že začlenění islámských imigrantů do společnosti bude stejně bezproblémové jak tomu bývá při začleňování evropských imigrantů (např. Ukrajiny, Moldávie a pod.) je nepředstavitelně mylná a ve svých důsledcích může mít pro Evropu a její národy  nesmírné tragické důsledky a následky.

      Je mi líto německých, tak i nás evropských občanů, kteří doplatíme na šílené, sebevědomé, nekritické, kontraproduktivní a trestuhodné jednání  A.  Merkelové, které ve svém důsledku může znamenat celoevropskou identifikantní genocidu států a národů Evropy. Nepřijatelný postoj Angely Merkelové, její zabejčenost, sebevědomá umanutost a vědomé přehlížení odporu německých, ale i evropských občanů s dalším přílivem imigrantů-islamistů je pro Evropu nepřijatelné a  Merkelová, vzhledem k možným, ne-li jistým důsledkům svého počínání, by měla být prohlášena jak za nebezpečnou, ale hlavně za nesvéprávnou, protože svým konáním ohrožuje mravní, kulturní a duchovní hodnoty a samotnou existenci Evropy.