Drzost samostatnosti a respekt k vůli sousedů?

Avatar
Původní autoři

Yekta Uzunoglu
29. 9. 2017
Deník Referendum, je obecně vnímán jako levicově orientovaný deník, proto by se mělo předpokládat alespoň náklonnost k právu těch slabších, těch bez práv, těch potlačovaných či diskriminovaných. Přesto deník, který nese název Referendum, uveřejnil dle mého vnímání, jakožto příslušníka druhořadého národa, skandalózní komentář pravě ke kurdskému referendu, které se konalo 25.09.2017.


Referendum o kurdském referendu!

Z celého článku čiší podle mých nedokonalých čichových buněk (nervus olfactorius) mně cizí jistá – svérázná a patrně v Evropě již běžná zaujatost či závaznost či angažovanost samotného autora pro jakousi věc. Připomíná mně – což asi není trestné – postoj jistých islámologů či arabologů, kteří nejméně jeden rok stráví na náklady hostitelské země své luxusní dovolené a pak píši „fundovaně“ o islámu či o arabských zemích!

Článek nese titul:

Vyhlásí Kurdistán nezávislost proti vůli svých sousedů?” Tento titul použil pro článek jeho autor – “specialista” na Turecko atd.

Přitom autor je ale i příslušník malého národa ve střední Evropě, který byl stovky let pod nadvládou cizích mocností, následně obsazen Hitlerovským Německem a po té Sovětským svazem, u kterého by se oprávněně očekávala empatie s osudem podobně utlačovaných národů a navíc, když s příchodem demokracie autorova vlast nejen že byla “nereferendem” rozdělena, ale vyrabována do posledního hřebíku i až ve skladech továrny na hřebíky v Žatci.

Opovažuji si klást nejen autorovi, ale i jeho deníku včetně jejich čtenářů, pár naivních otázek Kurda pocházejícího odněkud z divokého Kurdistánu:

– Když vzniklo Československo 28. října 1918, někdo z Čechu či zakladatelů Československa, bral ohled na vůli sousedů, třeba na Rakousko – Uhersko či Německo?

– Když USA vyhlásili nezávislost, ptali se na vůli svého stvořitele, Velké Británie? Nevím, ale doslechl jsem, že za jejich nezávislost byla vedena dlouhá válka, kdy se spojili i věčným nepřítelem své rodné zemi, to jest s Francií!

– Braly státy, které vznikly po rozpadu Jugoslávie, ohled na vůli svých sousedů?

Jak se zda, Seznam “bezohledných” zemí, které zakládali svoje státy proti vůli svých sousedů, je nekonečný! Proto by mně spíš zajímalo, který stát při svém vzniku bral ohled na “vůli” svých sousedů!

Přitom často v těch sousedních zemích nežijí příslušnici stejného národa, kterému jsou odepřena základní lidská práva, jak je tomu v případě Kurdů! Kde v těch sousedních státech žijí desítky milionů bez základních lidských práv a jak asi autor předpokládá, jaká že je jejich vůle vůči drzým Kurdům v Iráku, kteří šli k urnám volit, aby s referendem zkusili rozhodovat o své vlastní budoucnosti?

Ptám se onoho příslušníka toho malého stovky let kdekým utlačovaného národa ve Střední Evropě a autora toho článku: Ptali se vaši politici při rozdělení vaší bývalé vlasti, to jest Československa, v 1992 na vůli svých vlastních občanů a občanů sousedů, to jest Čechů a Slováků? Poskytli jim to jejich základní právo, aby svůj názor vyjádřili v referendu, to jest tím nejlegitimnějším instrumentem demokracie? Tím jménem, kterým se zaštiťuje váš portál!

Ale ti nehorázní, necivilizovaní Kurdové, jdou v jedné části své země, která je násilím rozdělena již 100 let, rozhodovat o své budoucnosti referendem a to proti vůli svých utlačovatelů! Ti jsou ale drzí! No ne?