Mrzkost našich elit

Avatar
Původní autoři

Petar Volgin
22.9.2017  blog autora

Je úplně jedno z jaké jsi strany, levé nebo pravé, jestli jsi sociáldemokrat nebo křesťanodemokrat, jestli jsi liberál nebo konzervativec. To jsou jen podrobnosti. Důležité je zřetelně demonstrovat poslušnost svým pánům. Pak si vyznávej ideje, jaký jen chceš“, píše bulharský publicista Petar Volgin o dosazovaní společenských elit nejen v jeho zemi, ale obecně v celé postkomunistické Evropě. Jeho postřehy je nutné chápat v kontextu toho, co se nyní děje na Balkáně – konkrétně úsilí americké diplomacie v Makedonii nebo Černé hoře.

Mrzkost se stala normou, je naším beztrestným dědictvím. Dusí nás v makro i mikro světě. Podívejte se na těch skoro třicet let přechodu k demokracii. Jsou plné mrzkosti. Ohromný díl státního majteku byl prodán pod cenou, způsobem, který byl bez diskuze kriminálním. Co jiného je to, když ne mrzkost? A kdo jsou její autoři? Všichni ti, co se považují za elitu, všichni ti, kdo posledních skoro třicet let bydleli ve vládě a parlamentu.

Je to zvláštní elita, doopravdy. Tým sestavený z agresivních a nevzdělaných individuí. Jak je to možné? Je náš národ tak neschopný, aby vydělil moudré, kulturní nebo prostě jen obyčejné lidi? Je schopen, rozumí se. Jenomže elity nevybírá národ. Dnešní špičky – politické, ekonomické, analytické, mediální – jsou dosazovány zvenku. Rukou těch, kdo si myslí, že rozumí všemu a mohou určovat osud světa. Těch, kdož dosazují vlády, aby je zase svrhli, těch, co řídí zeměkouli, tak aby se jim snad postavilo nějaký Bulharsko!? Tak to je jasný, že se nepostaví.

U nás jde proces delegování elit zvenčí velice hladce. Stačí dostatečně okatě demonstrovat oddanost Velkému transatlantickému bratru, pochvalovat jeho propagandistické výkřiky a členství v elitním klubu máš garantované. A je úplně jedno z jaké jsi strany, levé nebo pravé, jestli jsi sociáldemokrat nebo křesťanodemokrat, jestli jsi liberál nebo konzervativec. To jsou jen podrobnosti. Důležité je zřetelně demonstrovat poslušnost svým pánům. Pak si vyznávej ideje, jaký jen chceš.

Přemýšleli jste někdy o tom, proč je tolik bývalých stranických a svazáckých kádrů, tolik profesorů marx-lenismu, dnes tak upřímnými antikomunisty a fanatickými liberály? Je to prosté, jsou stejně užiteční novým pánům. Před rokem 1989 tito lidé byli nejvěrnějšími zbrojnoši Moskvy. Dnes jsou oddanými sluhy Washingtonu. Ale to, co dělají, je pořád to samé. Slouží jako bezhlaví translátoři cizích myšlenek. Na tom je taky něco mrzkého. Ale mrzkost je jejich řemeslo. Ani jim to nevadí. Někdejší mladé naděje z partajních škol komunismu, kariéristi a práskači jsou dnes mastnými grantovými magnáty, liberály a demokraty. Pravda, po letech trochu pustili pupík, je jich trochu víc, což mimochodem vypovídá o míře hedonismu. Transatlantičtí páni krmí dobře. Někdy sice geneticky modifikovaným krmivem, které škodí tělu i duchu. Ale neutuchající chuť grantojedů obhajovat kauzy svých vládců nijak neochabla. Před rokem 1989 potírali svobodu slova, protože je tak učili ve stranických školách. Dnes potírají svobodu slova, protože takové jsou direktivy ze zahraničních fondů. O co usilovněji zahlušují nepohodlné hlasy, o to blíže mají k dalšímu grantu. Peníze jsou mocné, můžou nechat zapomenout na každou vykonanou mrzkost.

A ti, jež peníze dávají, nejsou žádní hlupáci. Když u nás vyzdvihli novou elitu, velice umně se orientovali na mladé naděje minulého režimu. Donátoři moc dobře věděli, že přesvědčené svazáky nejsnáze a nejrychleji předělají na přesvědčené euroatlanťany. Když jsi dělal mrzkosti před tím, budeš je dělat zase. Sponzoři naší transformace nešlápli vedle. Vsadili na ty pravé. Na ty, kteří dělali a i dnes dělat budou práci slouhů. Problém je v nás, obyčejných lidech. Problém je, že trpíme tyto umělé elity.

Překlad: Michail Stavrev

Petar Volgin (*1969) je spisovatel a novinář, vedoucí publicistického pořadu 12+3 na prvním programu Bulharského národního rozhlasu (BNR) – Horizont. Od roku 2009 byl zakladatelem a vedoucím publicistické relace Dekonstrukce, která byla v říjnu 2015 zakázána na základě nařízení Rady elektronických médií Bulharska. Na podporu pořadu i autora se pořádaly demonstrace a podepisovaly petice. Volgin je častým terčem kritiky masových médií, politiků i veřejných intelektuálů. Jeho fejeton vyšel v elektronickém vydání časopisu A-specto: http://a-specto.bg/merzostite-na-blgarskiya-elit/