Petr Brandtner: Bordel podle Karla Sýse

Avatar
Původní autoři

29. 9. 2017
Básník Karel Sýs nedávno oslavil sedmdesátiny. Patří k literární generaci, která vstupovala před čtenáře na sklonku 60. a počátku 70.let. Vydal dlouhou řadu básnických sbírek, některé z nich se vryly do paměti i tím, že byly zarámovány půvabnými ilustracemi básníkova přítele Kamila Lhotáka. Sýs je ale také novinář, publicista a sžíravý kritik špatností ve světě kolem nás.


Dnes obdobné periodikum (za vedení Karla Sýse) vychází v podobě týdeníku Literatura-Umění-Kultura. Sýs se tu profiluje mj. jako glosátor veřejného dění, který užívá často nevybíravých obratů, ale v působivé metaforické zkratce. Řadu jeho krátkých fejetonů v poslední době zveřejnily také Parlamentní listy. Tyto drobné útvary na pomezí publicistiky a literatury vycházejí Sýsovi na pokračování i knižně. V řadě po sobě (s různě dlouhými odstupy) vyšly knihy Bordel v Čechách, Bordel na druhou, Bordel do třetice, Vymknuta z kloubů). Tuto řadu nejnověji následuje právě vydaná knížka Sýsovy publicistiky Bordel na kvadrát.

Navzdory názvu se však zde nejedná o popis zařízení, známého za starých časů jako “nevěstinec”, “vykřičený” či prostě “veřejný dům”. I když, pravda, věcí veřejných se Sýsovy postřehy týkají vždy a bez výjimky. Proč k jejich charakteristice používá právě ono expresivní slovo, poznáte hned, jakmile se do jeho knihy začtete. Dodejme jen, že vychází v nakladatelství Futura.

Foto: Petr Brandtner
Popisek: Přebal knihy Bordel na kvadrát, autor Karel Sýs