Times: Rusy je třeba ničit – nezaslouženě vlastní přírodní zdroje!

Avatar
Původní autoři

10. 9. 2017    zdroj    a původní zdroj
Nedávno redaktor vlivného britského časopisu The Economist Edward Lucas v neméně vlivném britském listu The Times vyjádřil dávný sen Anglosasů: “… ruská ekonomika je založena na nezasloužených (ano, právě tak to je napsáno!) příjmech z těžby a prodeje přírodních zdrojů”. Nejedná se o přeřeknutí, nýbrž jde o dlouholetou strategickou politiku: zbavit národy, které “nezaslouženě” vlastní území, těchto území podle příkladu indiánů či australských původních obyvatel. Zesnulý Zbigniew Brzezinski napsal dlouho před rokem 2017: “… Rusko je i v dnešní době totéž jádro Země – Heartland, jak je konceptuálně v minulosti definoval Mackinder. Podmanit si a rozdělit Heartland na části je klíčem k americké globální hegemonii”.


A řekl v rozhovoru:

“Rusko musí být rozděleno do tří samostatných států – jeden s centrem v Petrohradu, druhý s centrem v Moskvě, Sibiř vyčlenit do samostatného státu”. Samozřejmě, pokračuje, aby zdroje těchto územích nespravovalo Rusko, ale “civilizovaný svět”. “Civilizovaný svět“ je literární pseudonym pro americkou hegemonii, samotné USA a jejich “naše zkurvysyny”.

Tento zjevný zájem o zabavení území se všemi dary přírody a likvidaci tuzemců zbavuje smyslu jakýkoli právní a diplomatický dialog. Vždyť dialog na velvyslanectví nebo u soudu lze provádět pouze v případě, že soupeř uznává nějaká tvá práva. Pokud například advokáta u soudu zbaví slova na celou dobu zasedání, tak proč ho tam vůbec potřebujeme?! Je také zřejmé, že advokát, kterému není umožněno mluvit = nepřítomnost advokáta.

Je zřejmé, co chtěli Američané na Ukrajině: nejprve zničit Rusy, pak Ukrajince. Je také jasné, co se stalo: body úkolu si vyměnily pořadí. Znamená to, že Ukrajinci, kteří projevili slabá místa a poddajnost, začali být ničeni dříve než Rusové, kteří žijí díky aktivnímu odporu. Rozhodli se, že když TITO indiáni nepodléhají, půjdou zatím zničit jiné plemeno! Stejně je musíme zničit VŠECHNY, jaký je rozdíl, zda v tom či onom pořadí?

Jasně se ukázalo, že je-li tam Trump, nebo Trump tam není, nemůžeme se vůbec na nic spoléhat při rozhovoru s NATO. Jejich spory o využití naší země se vztahují pouze na území, pro nás platí konsensus: neexistence. Nejprvě američtí poradci vnutili Jelcinovi ekonomiku primitivního kmene: “vše výměnou za suroviny”, zbavili náš národ jakékoliv formy účasti na světové produkci.

Nyní The Economist a Times ve společném náporu analytické horlivosti dokazují čtenářům (a není to bulvár, jsou to mozkové trusty elity, i The Economist, i Times), že suroviny, které Rusové prodávají (nic jiného neprodávají), Rusům patří nezaslouženě. Zpočátku nám smetli z povrchu země celou ekonomiku, teď i samotnou zem vytrhávají zpod nohou! Mají bohaté zkušenosti – začali Irskem, kontinenty již třetí století čistí od “domorodců” …

P.S. Přivřeme-li oči nad invazemi do Srbska, Iráku, Libye, Sýrie. Státními převraty v Kirgízii, na Ukrajině a v Gruzii, odstoupením od smlouvy o protiraketové obraně, vytvořením protiraketového obranného systému ve východní Evropě. Zasahováním do vnitřních záležitostí Ruska, prohlášením amerických politiků, že budou bránit hospodářské integraci s našimi sousedy, že Putin všechno pokazil a neocenil americké přátelské sankční gesto pro blaho ruských zájmů.

P.S. Takových hrobníků Ruska byly za 1000 let desítky milionů. Někteří pohřbívali a pohřbívají Rusko v médiích, jiní přicházeli na ruské území se zbraněmi, aby “spravedlivě” rozdělili bohatství Ruska.

A kde jsou nyní tito hrobaři?

Tito hrobaři dávno shnili v zemi, ale Rusko je a bude dalších 1000 let!

Glosa (citát z knihy “Homo Unus” ):

Při vší úctě k severoamerickým indiánům, my nejsme indiáni.

Jsme Rusové, kteří vybudovali technotronické impérium, a pokud si někdo myslí, že může přijít, okrást nás a zahnat naše děti do rezervací, hluboce a ve velkém se mýlí. A aťsi zatím staré dobré koloniální metody dávají obstojné výsledky, aťsi se zatím západním Machrům daří ve velkém, levně skupovat nicky, které se představují jako elita naší země, aťsi se jim zatím daří vypěstovat místní compradory a vyprávět jim pohádky o tom, jak si oni a jejich potomci budou žít jako v bavlnce ve svých nových domovech, pokračování pohádky bude naprosto odlišné od očekávání.
Naši bílí bratři mají již dávno na čase si uvědomit, že tady není jejich prérie.
Je to Rusko, a ti, kteří přicházeli do naší ledové pustiny pro vlnu vždy, za všech okolností z ní vylézali úplně oholení.

“Porážka Ruska je i po nejskvělejších vítězstvích vně jakékoli pravděpodobnosti. Dokonce i nejzdařilejší výsledek války nebude mít za následek zhroucení hlavní síly Ruska, která je založena na milionech původních Rusů. Pokud by se dokonce i rozdělilo prostřednictvím smluv, stejně rychle se ale znovu spojí, jako se spojují části rozřezaného předmětu ze rtuti. Toto nezničitelnelné impérium ruského lidu, mocné svým klimatem, prostorem a skromností, jakož i existencí pouze jedné hranice, která potřebuje obranu, se stane po své porážce naším přirozeným a po odplatě prahnoucím protivníkem”.   Otto von Bismarck