Kdo by to čekal, že pražská kavárna v zastoupení poslaneckých masturbantů předloží Babišovi a jeho ANO na zlatém podnosu super volební kampaň v podobě osmi hodin přímého přenosu ČT…

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer

10.9. 2017   Rukojmí
Jakýkoliv článek či rozhovor na předvolební téma o ANO v Babišových novinách je presstituty komentován jako reklama hnutí ANO v rámci střetu zájmů, o propagačních televizních šotech ani nemluvě.

A teď to vše mělo hnutí ANO bez potíží, za hubičku a se vším všudy, hlavně se striptýzem pochybné morálky Zaorálků, Sobotků, Kalousků, Bělobrádků a dalších politických nýmandů před miliony televizních diváků. Přetřásalo se Babišovo Čapí hnízdo, které dostalo zcela legálně dle někdejším ministrem financí Kalouskem schváleného zákona dotaci EU ve výši 50 milionů Kč, když nynější investice do kdysi zanedbaného statku činí z Babišovy kapsy kolem miliardy.

Navzdory presumpce neviny byl Babiš už de facto svým vydáním policii v očích sněmovních onanistů odsouzen, přestože zatím své zkoumaní v kauze Čapí hnízdo nedokončil ani Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); hlavně však Jrozhoduje až soud; také v Česku, kde zřejmě vládne zatím justiční mafie…

Kdo by to čekal, že pražská kavárna v zastoupení poslaneckých masturbantů předloží Babišovi a jeho ANO na zlatém podnosu super volební kampaň v podobě cca osmi hodin přímého přenosu ČT…? A Babišovci toho náležitě využili; před miliony diváků mohli živě kompromitovat poslanecké verbální onanisty i s jejich žvásty a ušít jim proslulé císařovy šaty, aby lidé u obrazovek mohli konstatovat: Ten sobotko-zaorálkovsko-bělobrádkovský císař pán je přece nahý… Babiš a jeho vydání k trestnímu stíhání…

Nyní část z projevu prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který přednesl v rámci zmíněné předvolební kampaně ANO v poslanecké Sněmovně v přímém přenosu ČT; ještě než ho poslanci spolu s jeho šéfem Babišem vydali policii k trestnímu stíhání:

Za prvé: Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody.

Za druhé:
A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš. Nicméně za druhé vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my, jako hnutí ANO, po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. To je také náhoda?

Za třetí:
Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a, omlouvám se za ten výraz, úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti.
Foto: ČTK

Andrej Babiš si ten den 23. března 2016 ve Sněmovně užil; ukázal také všem poslancům ceduli s fotografiemi opozičních poslanců – Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové (oba TOP 09), Petra Bendla z ODS a Davida Ratha (ex ČSSD), kteří podle něj dotaci na Farmu Čapí hnízdo schválili nebo ji kontrolovali. Farma Čapí hnízdo získala dotaci v roce 2008. Mimochodem v té době byl hejtmanem Středočeského kraje Petr Bendl z ODS…

Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta, uváděná v žádosti, ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda? A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení. A já jsem se mu marně několikrát snažil vysvětlit, že si to popletl, že to je soukromá firma. Ale my jsme ty akcie tedy prodali, ale k tomu se dostanu dál, za cenu znaleckého posudku.

Za čtvrté:
Ve své žádosti také pan komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN AGRO noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně. Což je další lež. Noví majitelé akcie převzali, zaplatili za ně a pan policejní komisař má samozřejmě důkazy, které ovšem mandátovému a imunitnímu výboru zamlčel a neuvádí je ani v žádosti. Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policií předány. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Nebyl. Pro mě to skončilo rozhodnutím představenstva a podpisem kupní smlouvy.

Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš na pražském sněmu hnutí ANO v únoru 2017. | foto: Petr Topič, MAFRA

Za páté: Celá žádost je, a je dobře, že je to dneska veřejný dokument, prošpikována výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou. Není tak jasné, v čem má fiktivnost dané transakce spočívat, natož z jakých důkazů na ni policejní orgán usuzuje. A to je taky náhoda?

Za šesté:
Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli horkou jehlou s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této Sněmovny. Jinak si totiž nemohu vysvětlit, že komisař Nevtípil žádá o moje vydání za to, že jsem 17. listopadu 2007 schválil převod akcií, které v tento den ještě ani neexistovaly. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž pan komisař zjistil, že v té době byla ZZN AGRO ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. To je další náhoda?

Za sedmé: Dle informací mandátového a imunitního výboru významným důkazem, který má policejní šetření posunout do další fáze, je jakýsi znalecký posudek. S jeho obsahem ovšem policejní orgány členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. To je další náhoda? Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení či nikoliv. Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo a dokonce, že toto pochybení je úmyslným trestným činem. To je další náhoda.

Za osmé:
Pochybnosti ve mně vyvolal i průběh zasedání mandátového a imunitního výboru, kde jsem byl tedy poprvé a mohl jsem se toho jednání účastnit. Text návrhu usnesení byl již připraven před jeho vlastním projednáním, fyzicky ležel na stole před členy výboru. Diskuse i samotné projednání policejní žádosti tak podle mého názoru byly pouze formální i přes to, že jsem se pokusil doložit, že policie záměrně zatajuje důkazy před Poslaneckou sněmovnou. Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají. Nicméně na tom textu připraveného usnesení, které máme na stole, se nezměnilo vůbec nic. Ani slovo.

A víte, ještě poznámka kolegy Humla, že se v mém případě zdá, že ta celá záležitost je nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá ta věc není úplná náhoda. Tím se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě tak to zaznělo. Mě to tam velmi pobavilo na tom výboru a v tu chvilku jsem měl pocit, že v tom nejsem úplně sám.

Po tomto výčtu mně, kolegyně, kolegové, dovolte ještě jednou stručně zrekapitulovat, co jsem měl vlastně dle pana komisaře Nevtípila spáchat. Jak uvádí ve své žádosti Sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše.

Nezdá se vám to absurdní? Aspoň právníkům v této Sněmovně? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím, že to prodáme jeho dětem a jeho manželce? A podepsat účelovou a fiktivní smlouvu, to je další trestný čin, účelovou a fiktivní smlouvu na prodej akcií, a nabyvatelé si tyto akcie nepřevzali a ani je nezaplatili.

Já se znovu ptám: Je trestným činem prodat nepotřebnou firmu za cenu dle znaleckého posudku a vydělat na tom 20 %? Ano, to je účel podnikání. Vytvářet zisk. A může se to povést někdy i bez výběrového řízení. A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli.

Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? A navíc, moje role, moje osobní role v tomto příběhu končí na konci roku 2007. O to, co bylo dál s prodanou společností, jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem já prodával desítky, nebo jsem se podílel na jejich prodeji. Cílem bylo vždy, logicky, na takové operaci vydělat, což si myslím, že je v podnikání normální…. (Konec části projevu pana Faltýnka…)

Tomu se říká ve sportovním žargonu pecka, tedy když něco padne jako ulité. Přitom poslanci stran se skomírajícími preferencemi se před kamerami nafukovali jako kohouti na smetišti. Zaorálek ze sebe bezostyšně dělal jediného skoro zachránce 44 tisíc hornických bytů, přitom však vůči svému premiérovi Sobotkovi alibisticky mlčel jako hrob o jeho podvodech s privatizací OKD.

Kdo je ten trapný náfuka Zaorálek, co to teď zkouší v boxerských rukavicích, na lodi, prý i na nuda plážích či jinde, aby se pokusil o marný oranžový zázrak… V nedávném projevu na sjezdu ČSSD během emotivním až hysterickém řečnění zazněly během půlhodinky nejméně dvacetkrát slovní a vysoce velikášské obraty – já, já mám, já chci, já udělám, já jsem připraven, mám osobní cíl, moje rozhodnutí… (Kdo neví, to mu připomenu definici: egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví; znamená přílišné sledování vlastního prospěchu a zájmu, hlavně na úkor druhých…)

„Mám vysoké ambice – vyhrát volby. Nikoho nenechám si do toho mluvit; přejímám celou zodpovědnost na sebe…“ prohlásil sebevědomě malý Napoleon a šéf české diplomacie i nový volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Pár dnů poté se nechal vyděračsky slyšet: „Pokud vyhraje ČSSD a já se stanu premiérem, jsem rozhodnut vrátit se ke kauze bytů OKD; chci je získat pro lidi,“ uvedl pateticky pro Lidové noviny. Mezi řádky lze však rovněž číst výhrůžku: „Běda vám, pokud se nestanu premiérem, budete mít po ptákách i po Bakalových bytech…“

V kuloárech se rovněž chlubil svým sexuálním životem, když prý nudistické pláže zná, nic proti nim nemá a klidně na ně kdykoliv půjde exhibovat. Jeho bývalá žena, sestra bývalého ostravského primátora Kajnara, co ho jeho švagr Zao Ce-tung vystrnadil z postu šéfa radnice i z ČSSD, by mohla vyprávět o jeho bujarém životě ještě v roli dramaturga ostravské ČT, o jejích redaktorkách a dalších hvězdách z rodiny Bursíka ani nemluvě.

A další chuťovka: Odvolání velvyslance Borůvky ze Švýcarska však nebylo pro neschopnost, ale jen kvůli jeho manželce Aleně, která prý si moc pouštěla ústa na špacír, ale hlavně proto, že otevřeně Zaorálka obvinila ze sexuálního harašení, lhaní, manipulace a zvýšené konzumace alkoholu na ministerstvu. A Zao Ce-tung s nekontrolovatelnou pravomocí ministra zahraničí konal, než vše praskne….

A je zde jiná figurka – Sobotka, premiér nepremiér, prostě nic; nejraději bych mu znovu řekl: „Váš život má spoustu protivenství; prý nesnášíte barevnou televizi, aby se nepoznalo, jak se z těch Vašich lží červenáte přesně dle vzoru dívek, co se dřív červenaly, protože se styděly, dnes se jako děvky stydí, jelikož se červenají… Nedávno jste totiž pokrytecky na Bakalův „obchod snů“ s byty prohlásil: „Je to jeho velké morální i podnikatelské selhání…“ Fakt jste se nestyděl?

Bylo to přece Vaše ministerstvo financí, co za sekundování Vašeho osobního přítele Radka Pokorného připravilo OKD včetně 44 tisíc hornických bytů k prodeji v roce 2004, tedy v době Grossovy vlády, která tento prodej na podzim téhož roku schválila. Byl jste přece jako ministr financí zodpovědný rovněž za prodej 45,88 procenta akcií OKD…?

Je pravda, že odpověď Evropské komisi ohledně podezření z nekalého obchodování připravil Radek Pokorný, jenž současně pracoval i pro Zdeňka Bakalu, který poté finálně OKD získal? Je pravdou, že právě ona odpověď Evropské komisi byla na hlavičkovém papíru Vašeho ministerstva financí, i když se hájíte tím, že dokument podepsal tehdejší náměstek Eduard Janota. Ten už ale byl po smrti, nemohl se hájit; nebyla tato Vaše argumentace neetická a morbidní…? Sobotka morbidní…

A co Vám ještě dnes říká tandem Sobotka – Pokorný, jenž dál fachčí perfektně v duchu Divide et impera – Rozděl a panuj. Ministru průmyslu a obchodu Ing. Janu Mládkovi vaz zlomila nominace osob do rad Českého telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního úřadu. Proč? Jelikož právě Vaše duo zapracovalo – do rad jste totiž společně se svým přítelem Pokorným dosadil své lidi, jejichž výběr se Mládkovi nezamlouval, postavil se Vám, odmítl jmenovat nekompetentní lidi a tak musel odejít…

Je to rovněž v rámci prospěchu ČSSD, když Váš přítel advokát Pokorný klidně obědvá v luxusní restauraci s šéfem Vrchního soudu Burešem…?
Jste přesvědčen, že se určitě nesetkali jen proto, aby si popřáli hezký den, nebo že by to bylo proto, jelikož advokát zpravidla něco chce; soudy přece rozhodují, zvláště když jejich šéfové nejednají v české justiční mafii právě košer, nebo se snad mýlím…?” Konec úryvku z mého otevřeného dopisu, který Sobotka ve své hrané bohorovnosti nikdy nečetl a ani číst nebude…

A co hvězda trojkoalice Bělobrádek, co už sedm let vede lidovce, které převzal zadlužené a mimo Sněmovnu. V roce 2013 se s nimi dokázal vrátit do sněmovny a přivést je i do koaliční vlády s ČSSD a ANO. Nedávno prý měl jiný sen. Prohlásil, že už má plné zuby tradičního obrázku lidovců: Toho poštěkávajícího šestiprocentního ratlíka, hada na tři, jazýčku na vahách, který chce být vždy u toho, a proto jde s každým… Od kovaného lidovce, co chce být vypočítavě chvíli se Starosty a pak zase s Babišem, je to tedy velmi trefná poznámka…

A co mu říká např. tzv. protiklausovský sarajevský atentát v roce 1997? Staronová vládní koalice ODS, KDU-ČSL a ODA získala jen 99 mandátů a byla odkázána na toleranci ČSSD. Na rozdíl od předchozího období si navíc menší strany ODA a KDU-ČSL prosadily zmíněným sarajevským atentátem odstranění vládní majority ODS. Stále hlasitěji se také ozývala KDU-ČSL, jejíž předseda Josef Lux vytýkal zbytku koalice přílišný liberalismus a v září 1997 prohlásil, že nezmění-li se politika vlády, změní se vláda… A jistě též Bělobrádek dnes ví, jakým to pro lidovce tenkrát dopadlo fiaskem…

Po odchodu KDU-ČSL z Klausovy druhé vlády se z tehdejšího premiéra Václava Klause a šéfa lidovců Josefa Luxe stali političtí nepřátelé. |
Nedávno odletěl český letecký speciál do USA a na palubě s kým jiným než opět s Pavlem Bělobrátkem, jenž je rovněž místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, Šlo o jeho již čtvrtou oficiální cestu za velkou louži, čímž si vytvořil rekord mezi čs. politiky v cestách do USA. Jak asi přijmou daňoví poplatníci cestovní účet: služební diety – 3 300 Kč/den, náklady na letecký speciál: 3 miliony Kč/týden…

Takže v tom Pavel Bělobrádek zase lítá při popíjení šampáňa a flirtování s letuškami a nějaký problém s nucenými kvótami, za jejichž nedodržení vyplázne Czechia asi tolik, co stojí jeden jeho let do USA, ovšem ne z kapsy exdrogového lidovce, nýbrž z účtu reálného daňového poplatníka.

A jak dlouho se hlasovalo o 700 tisíc korun českých pro prezidenta Zemana, aby mohl letět do Ruska vzdát úctu památce 27 milionů obětí 2. sv. války? Nakonec milostivě dostal jako hlava státu jen 300 tisíc, když svůj pobyt v Moskvě o den zkrátí… Jak dlouho Vám schvaloval Parlament ČR miliony na výlety do USA…?Jako šéf KDU-ČSL, který se až ve svých 27 letech dal na tu pravou katolickou víru (to já v kostelíčku na Valašsku ministroval už od deseti roků), nemá asi ponětí, že bratru 50 tisíc jeho spoluvěřících bylo ještě nedávno negramotných a nikdy o základní školu nezavadili ani omylem. A že je tu i další složitá a nyní, bohužel, už jen hypotetická otázka; patří všechny vrácené pozemky, lesy a budovy skutečně církvím? Nebyly mnohé válečnou kořistí už během husitských či křižáckých válek? Nepatřil kdysi z velké části majetek, který teď církev dostala vrácený, bohatým donátorům, tedy zazobaným lidem z prostředí aristokracie či bohatého měšťanstva….?

Inu, prý s obviněným Babišem by prý Bělobrádek do vlády nešel (opak je pravdou – šel by s kýmkoliv, jen aby dosáhl svého koryta…), ani on tedy nemá páru o presumpci neviny. Ostatně jako předseda KDU-ČSL nemusí mít dostatečné vzdělání, naštěstí se přidal k poslaneckým masturbantům, co by pro červené světýlko televizní kamer přes plot skočili, přičemž během přímého televizního přenosu dali ve svém populistickém opojení Babišovi na zlatém tácu bezplatně bratru osm hodin živého vysílání předvolební kampaně pro jeho hnutí ANO…