Tiskovka k “obnovení” Mariánského sloupu v Praze (VIDEO)

Avatar
Původní autoři

Václav Dvořák
11.9.2017 Nová republika a Nezávislá média

Na tiskové konferenci ve čtvrtek 7.9.2017 uvedli odpůrci “obnovení” Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí důvody, proč nesouhlasí se stavbou sloupu: jde o akci malé katolické sekty, která ani nesplňuje základní povinnosti spolkové registrace, sekty, která se vyhýbá diskuzi a pokoutnými cestami chce prosadit stavbu, která symbolizovala katolickou totalitu v pobělohorské době a národnostní útlak.

Stavba sloupu je sice vydávána za akt smíření mezi katolíky a reformovanými církvemi, ale jeho symbolika, umístění i historie mluví o pravém opaku. Na tiskové konferenci vystoupili odborníci, představitelé reformovaných církví a občanských iniciativ. Všichni účastníci konference se shodli na tom, že stavbě sloupu, který byl rozhořčeným davem povalen na podzim roku 1918 jen 5 dní po vyhlášení republiky a s jehož zbouráním souhlasil i tehdejší prezident T.G. Masaryk, se musí zabránit.