“Uvidíme, jak funguje vychvalovaný americký systém”: Putin pověří Ministerstvo zahraničních věcí RF, aby podalo žalobu v souvislosti s diplomatickými objekty v USA

Polina Duchanová
6. 9. 2017     zdroj     (kráceno)
Ruské ministerstvo zahraničí se bude muset obrátit na americký soud v souvislosti s uzavřením řady ruských diplomatických budov v USA. Ruský prezident Vladimír Putin to uvedl na tiskové konferenci k výsledkům summitu BRICS. Hlava státu poznamenala, že pro Moskvu je poměrně obtížné budovat dialog s Washingtonem, kde elity “zaměňují Rakousko za Austrálií” (rusky je Rakousko Австрия – Avstrija, pozn. překl.)…


Budeme odporovat prostřednictvím soudu

Moskva neponechá bez povšimnutí demarši Washingtonu, která uzavřela několik ruských diplomatických zařízení v USA. Ministerstvo zahraničí bude pověřeno, aby zpochybnilo rozhodnutí administrativy u amerického soudu. Prezident Vladimír Putin to uvedl na tiskové konferenci k výsledkům devátého summitu BRICS, který se konal v Číně.

“Americká strana zbavila ruskou stranu práva používat svůj majetek. Jedná se o jednoznačné porušení vlastnických práv. Pro začátek dám proto pokyn ministerstvu zahraničí, aby se obrátilo na soud. Uvidíme, jak efektivně funguje vychvalovaný americký soudní systém”, řekl Putin.

Současně poznamenal, že USA měly právo požadovat uzavření generálního konzulátu a dvou diplomatických budov, ale kritizoval způsob, jakým to bylo oznámeno.

“Že Američané snížili počet našich diplomatických zařízení, to je jejich právo. Druhá věc je, že to bylo zjevně provedeno hulvátským způsobem. To naše americké partnery nekrášlí”, řekl prezident.

Politik rovněž vyjádřil politování nad obtížemi v dialogu s Bílým domem. “Je obtížné vést dialog s lidmi, kteří si pletou Rakousko s Austrálií (rusky je Rakousko Австрия – Avstrija, pozn. překl.). S tím se ale nedá nic dělat. … Americký národ, americký lid, Amerika je velká země, která toleruje tolik lidí s tak nízkou úrovní politické kultury”, řekl Putin.

Současně připomněl, že Rusko má právo snížit počet amerických diplomatů v Rusku o dalších 155 osob. Podle něj tato možnost i vyplývá ze skutečnosti, že do původního počtu byli zařazeni pracovníci stálé mise Ruska při OSN, kteří nejsou formálně diplomaty.

“Přesně řečeno, když už máme mluvit o plné paritě, pak to v Moskvě není 455 diplomatů USA, ale minus 155. Takže si vyhrazujeme právo rozhodnout i o tomto počtu amerických diplomatů v Moskvě, ale ještě to neuděláme, uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet”, shrnul prezident…

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová