Krymský most opět jede!

Avatar
Původní autoři
Automobilová arka jede

11.10.2017, Petr Ďoubalík

Stavitelé Krymského (Kerčského) mostu dnes zahájili přesun druhého mostního oblouku (arky). 

Na místě již stojí na oporách železniční arka, dnes za ní vyplula ta automobilová. Již včera se dalo tušit, že arka brzy vypluje, protože bylo oznámeno, že od 11.-14.10 bude zastavena veškerá přeprava v oblasti. Čekalo se jen na potvrzení dobrého počasí.

Mostní oblouk pro automobilovou dopravu tedy jede. Je o maličko lehčí, než železniční, váží “pouhých” 5 000 tun. Délka 227 m, výška 45 m, šířka 30 m. Zajistí jízdu 4 jízdními pruhy + bezpečnostní pruhy. Pod oběma oblouky budou proplouvat lodě z Azovského do Černého moře.

Zbývá vytáhnout most na pilíře, o 35 m výše. Ať se dílo podaří!

Info od Kapitána Krymu:

a info od Kirilla Mazilova:

a ještě třeba RT:

ještě jedno video od Kirilla Maazilova, pěkné záběry, v závěru vizualizace přepravy druhé arky: