Malá poznámka k velké polemice o lithiu

Avatar
Původní autoři

Ivan David
9. 10. 2017
Konstatuji, že ministr Vlády ČR (pokud se dobře pamatuji) nesmí bez schválení Vládou ČR podepsat žádný dokument, z něhož by mohly pro ČR vyplynout závazky (nebo ztráty) přesahující 50 mil. Kč. Jestli na takto podepsaný dokument je možno hledět jako na neplatný, to je ovšem jiný problém. Ministr zdravotnictví Jan Stráský rozhodl, že o nárocích na odškodnění firmy Diag Human mají rozhodovat rozhodci a nikoli soud (kde by Diag Human musel prohrát). Překročil tím mnohanásobně svoji pravomoc. Česká republika bude platit miliardy, Jan Stráský nebyl zastřelen na úsvitu, naopak ještě léta v klidu vykonával funkci ředitele krajského úřadu a v klidu užívá důchodu (a možná i jiných zdrojů).