P.C.Roberts: Washington ničí americkou moc

Avatar
Původní autoři

21. 10. 2017      PaulCraigRoberts
Čtenáři doma i ve světě se mě ptají, jak mají rozumět oznámení, že od nynějška bude Čína provádět nákupy i prodeje ropy v čínské měně kryté zlatem? A nejčastější jejich otázky jsou: Jde o útok Ruska a Číny na americký dolar? Oslabí to dolar? A oslabí jej to natolik, že jej vyřadí z role měny, ve které se s ropou obchoduje? Můj názor je následující: hodnota amerického dolaru závisí na tom, zda centrální banky, korporace a jednotlivci jsou s držbou svých aktiv v dolarech spokojeni. Jestliže spokojeni jsou, nezáleží na tom, jaké měny se k obchodování s ropou používá. A jestliže spokojeni nejsou, nebude na tom záležet taktéž.

Proč tomu tak je?

Jestliže totiž nechtěji držet dolary, budou se jich zbavovat, a v okamžiku, kdy bude obchodování dokončeno, převedou svá aktiva do jiných měn, nebo do zlata. Takže to, co Čína dnes dělá, není nic jiného, než že vytváří měnu, která bude pro držitele aktiv přitažlivější.

Je možné, že zlatem krytá čínská měna je tažením proti americké moci, ale já to vidím jinak. VIDÍM TO JAKO OBRANU PROTI AMERICKÉ MOCI.

Čína a Rusko se vyčleňují z dolarového systému, protože Washington využívá platební dolarový mechanizmus tak, aby mohl na jiné země uvalovat sankce a hrozit jim vyloučením z clearingového platebního systému.

Řečeno jinak: Washington namísto férového jednání používá svou světovou měnovou roli k tomu, aby jiné země ovládal. Rusko a Čína jsou však příliš silné na to, aby se nechaly ovládat – a tak se od dolarového systému oddělují. A jestliže je budou následovat i další země, přestane být dolar nástrojem amerického ovládání zbytku světa.

Bretton Woods vložil na Washington odpovědnost za světový finanční systém. Washington však tuto svoji moc zneužil tím, že použil dolarový systém k destabilizaci jiných zemí, nejčerstvěji např. Venezuely.

Toto zneužití světové měňové role v zájmu prosazení amerických finančních a obchodních zájmů na úkor zemí jiných, uvedlo do pohybu síly, které roli dolarů coby světové rezervní měny, vyřadí.

Pýcha a arogance Washingtonu tak americkou moc kus po kuse likvidují.

Překlad: Lubomír Man