Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě

Avatar
Původní autoři

Václav Umlauf
16.10. 2017 e-republika (kráceno, ale škoda nepřečíst celé)
Banksterské jedno promile prorazilo cestu neoliberálnímu zotročení státu, které realizuje oligarchické jedno procento. A tento pseudo-marxistický zábor státu nyní vítězně provádí korporátní elita přímo angažovaná v politice. Současný systém korporátního fašismu nás žene na cestu neoklasického otroctví, přesně podle proroctví neoliberálního Hayeka. Článek Vznik a vláda globálních parazitů ukázal na grafech vývoje duševního vlastnictví v letech 2010-15, že ve světě se prosazuje vzdělaná střední třída jako nositel nových technologií a patentů. Jenže jedno procento této třídě ideologicky zatemnilo mysl. 


Střední třída proto sama od sebe cpe vlastní bohatství do pohádkového koryta jednoho promile. Novodobí znalci Marxe pochopili, že ideologie dává moc menšině nad většinou. Proto je třeba nacpat do hlav střední třídy neoliberální ideologii jednoho procenta korporátních bossů a jednoho promile banksterů. Střední třída pak hrdě nosí brýle vyrobené jedním procentem, protože jsou fakt slušivé a módní. Tím sdílí perspektivu světa vyvolených, kteří střední stav zničí. A už spolehlivě ničí celou zeměkouli a nás všech 90 % normálních socek. Holt máme tu smůlu, že na této zemí bydlíme s jedním procentem v jednom společném ekosystému. Článek o globálních parazitech měl tuto základní tezi.

Jedno procento ukazuje korporátní moc nad střední třídou tím, že cyklicky ničí duševní hodnoty a reálný kapitál, který tato třída vydělá. Toto rituální pálení reálných peněz na fatální svatbě střední třídy a jednoho promile se jmenuje “finanční krize”. Tím se udržuje reálná moc jednoho promile nad zotročenou ekonomikou a nad bohatstvím zbytku světa.

Jako důkaz byla uváděna situace střední třídy v USA. Střední třída v USA se během pěti let stala žebráky a je tak pitomá, že do tohoto cirkusu jednoho procenta pilně naskočila, skáče na pódiu jako cvičená opice a ničí sama sebe. Třída banksterů ovládla klasický produktivní kapitál pomocí finančního parazitického kapitálu napojeného na centrální banky. Toto je třeba ukázat na konkrétních příkladech z USA.

Neohegeliánský stát jako neoliberální dojná kráva

Neoliberalismus ideově založili vyděšení němečtí a rakouští intelektuálové jako Friedrich August von Hayek, kteří před Hitlerem utekli do Británie a do USA. Tito intelektuálové pozorovali, jak se stát dostal do rukou Hitlerovi a Stalinovi. Proto tvrdili, že se nesmí opakovat mocenská a ideologická okupace moderního buržoazního státu. Stát představoval pro tyto intelektuály typu neohegeliánské levice výplod Hegelova absolutního ducha. Moderní hegeliánský stát určuje povahu práva, včetně majetkového práva a základních občanských práv. Závěr neohegeliánů konvertovaných na neoliberály byl po epoše Hitlera a Stalina, po reálném socialismu a po studené válce zcela jasný a nekompromisní. Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.

Evropa má ideje, ale jejich globální ekonomický, politický a ideologický marketing dělají Američané. Tento marketing provedla v případě evropských neoliberálů ekonomická verze tzv. Chicagské školy. Tito ekonomicky zabednění elitáři odmítli své sociologické kolegy v Chicagu, kteří zkoumali sociální patologii velkoměst vázanou na ekonomické postavení jednotlivých tříd. Ekonomové typu Miltona Friedmana už zcela bez zábran sloužili diktátorům jako byl Pinochet. Američtí neoliberální ekonomové perfektně zvráceným způsobem naplnili smysl hlavního Hayekova díla Cesta do otroctví (1944). Tito manipulátoři nové ideologie peněz se už nestarali o filosofické nuance, protože to není americká way of life. Brutálně účinní penězokazi pochopili s marxisty a neohegeliány, že je třeba dostat pod kontrolu stát přes tisk peněz a mysl lidí přes ideologie.