Podstatné části jednání Poslanecké sněmovny 16. 10. 2017 o lithiu

Avatar
Původní autořiLudvík Smýkal
18. 10. 2017


„Po té neuvěřitelné snůšce lží a demagogie, musím říct, že větší prasárnu, ….. , jsem tady ještě nezažil.“ (Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec)
Když 16.10.2017 ve 13,02 hodin zahájil předseda PSP ČR Jan Hamáček, v náhradních prostorách Poslanecké sněmovny a ve značně improvizovaném prostředí, jednání o žádosti 62 poslanců ke svolání schůze Poslanecké sněmovny ve věci těžby lithia australskými těžaři na území České republiky, iniciované KSČM, zřejmě vůbec netušil, čeho bude svědkem … Podobně to zřejmě netušila Česká televize nebo webový portál iDnes.cz, když zařadily přímý přenos z jednání PS do svého vysílání. Zřejmě všichni žili v představě, že sněmovna opět rázně „smete ze stolu“ návrh KSČM, podle nich „nedemokratické strany“.

Tím větší muselo být jejich překvapení a zklamání, když program mimořádné schůze PSP ČR „Posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky“ byl schválen, projednán a na její závěr přijata usnesení navržená KSČM a SPD. Stojí za zmínku, že Česká televize ukončila svůj přenos raději ještě před jejich schvalováním a premiér Sobotka ani nevyčkal ukončení schůze. Překvapení a zklamání z průběhu a výsledků jednání zřejmě převládlo i ve většině médií, pokud o něm vůbec alespoň velmi stručně informovala. Zřejmě pochopila, že řada členů vlády a poslanců, si na tomto jednání vůbec neuvědomovala, co o sobě a svých stranách navzájem vypovídají.

Na uvedeném jednání PS toho bylo řečeno mnoho, pokusím se k informaci a zamyšlení uvést, co považuji za nejdůležitější. Ostatní se na mne snad nebudou zlobit, zájemci o celé jednání si vše mohou přečíst na https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/061schuz/s061055.htm. Na úvod uvádím schválené návrhy usnesení, které považuji za nejdůležitější, dále „ nejzajímavější příspěvky“ některých členů vlády a poslanců. V žádném případě jsem nemohl vybrat vše a tak jsem se snažil zachytit přístup jednotlivých vystupujících k danému téma. Při jejich čtení je třeba vzít v úvahu, že někdy jsou „vytržená z kontextu.“

Návrhy KSČM
“Poslanecká sněmovna po informaci vlády ČR o tzv. Memorandu mezi MPO ČR a firmou EMH a. s. žádá vládu, aby memorandum vzhledem k zřejmé neurčitosti jeho předmětu prohlásila za nulitní.”                                                                                                                                                                           Pro 82, proti 1. Návrh byl přijat.
“Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společností European Metals Holdings není pro Českou republiku závazné a odvolání se na dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií podepsané v Canbeře 29. 7. 1991, a další mezinárodně uznávané smlouvy o ochraně investic, které je v memorandu uvedeno, se právní závazností memoranda pro Českou republiku v případných arbitrážních sporech netýká.”                                                                                                                                                                                                            Z přítomných 110 pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Návrh SPD
“Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.”                                                         Z přítomných 110 pro 68, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Poslanec Pavel Kováčik:  Memorandum o porozumění v oblasti těžby a zpracování lithia v České republice, které stát s onou firmou European Metals Holdings podepsal, podepsal ji pan ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, může být jen takovou malou viditelnou částí obřího podvodu. Něco jako vrcholek ledovce, jehož devět desetin bývá obvykle pod vodou. Pro české veřejné rozpočty však může mít stejně ničivý dopad jako ledovec pro Titanic. Memorandum bylo podepsáno v rozporu se zákonem číslo 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Vláda jej však minulý týden odmítla zrušit. Pokud tak neučiní v rámci svých kontrolních pravomocí vůči vládě ani Poslanecká sněmovna, která se kvůli tomu právě teď sešla, tak se australsko-americké firmě otevře možnost vytěžit, v uvozovkách, z českého státu obrovské peníze. Klidně i v objemu několika státních rozpočtů, myšleno České republiky.“
Nejpodstatnější je však forma, jakou se měl stát na kapitálovém vstupu podílet. Podle informací obsažených v materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu, s nímž se tento úřad snažil získat podporu k odborů a zaměstnavatelů v tripartitě, mělo jít o majetkový vklad ve formě převodu pozemků nad ložiskem lithia v oblasti Cínovce. Jakýkoliv ministr včetně ministra průmyslu a obchodu však podle § 22 zákona o majetku státu může sám podepsat převod pozemku pouze do výměry 200 metrů čtverečních. To určitě není.K převodu většího pozemku nebo pozemků o větší výměře potřebuje předchozí souhlas ministra financí.
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček „…chtěl bych se na tomto místě vyjádřit k této kauze, k této naprosto vykonstruované a umělé kauze, která v uplynulých dnech zaplavila veřejný prostor a média a která mne osobně velmi poškozuje. Chtěl bych na tomto místě jednoznačně vám i občanům České republiky znovu sdělit, že se jedná o sprostý útok na mne, na mnou řízený resort a sociální demokracii ze strany pana Babiše, jeho hnutí a komunistů. Chtěl bych na tomto místě znovu a jednoznačně odmítnout, ale i vyvrátit dezinformace a lži, které se již několik dní objevují na veřejnosti a v médiích v souvislosti s tématem případné budoucí těžby lithia na území České republiky. Jediným a skutečným cílem této uměle vytvořené kauzy je skandalizovat mne, sociální demokracii a odvrátit tak pozornost od skutečných problémů pana Babiše, ať už jde o jeho kauzu Čapí hnízdo, ve které je pan Babiš trestně stíhán pro podezření ze spáchání dotačního podvodu, nebo rozhodování Ústavního soudu na Slovensku, který minulý týden rozhodoval o tom, jestli byl pan Babiš spolupracovníkem StB, nebo nebyl.“
„Podívejme se třeba na názorový veletoč ohledně dopisu pana Brabce z 26. září letošního roku. Je to dopis, který jsem od pana kolegy obdržel jako reakci na svůj dopis, ve kterém jsem jej informoval o záměru uzavřít ono memorandum, seznámil jsem jej s jeho konečným textem a vyzval jsem jej, zda se svým podpisem k němu nechce připojit. Dnes se pan kolega Brabec dodatečně vymlouvá. Tvrdí, že dopis nepsal a že jeho úředník udělal chybu.“
„Pan předseda hnutí ANO Babiš zaznamenal v médiích, nebo se to dozvěděl ještě předtím přímo od ministra Brabce, že jsem dne 2. října uzavřel ono memorandum k lithiu se společností European Metals Holdings. Řekl si: No to by přece mohl být skvělý příběh, jak překrýt kauzu Čapí hnízdo nebo rozhodování Ústavního soudu na Slovensku, protože samotné podstatě problému téměř nikdo nerozumí, ale jednoduchému mediálnímu sloganu “loupež za bílého dne” bude rozumět každý. Když do toho ještě zamotáme australskou firmu, nikdo nebude pochybovat o tom, že to je zlodějna, že tady někdo chce rozkrást nerostné bohatství státu. Takhle krásně se ten příběh dá občanům České republiky vyprávět“.
Dalším nápadem pana Babiše a komunistů bylo za každou cenu propojit kauzu lithium s kauzou OKD. To se bude přece dobře prodávat! Nikdo tomu nerozumí, ale potřebujeme do toho Bakalu nějak zamotat. Proto si kolegové vymysleli celý ten propletenec a jejich vazby, kterými chtějí obalamutit občany naší země a stůj co stůj do toho nepřítele státu Bakalu nějak vtáhnout. To tomu příběhu samozřejmě dodá pořádné grády. Ale to jsou, dámy a pánové, přeci estébácké metody, které, zdá se, agentu Burešovi nejsou vůbec cizí. Chce se mi z vás, pánové, opravdu zvracet“.
Stát od počátku 90 let zcela rezignoval na systematický průzkum nerostných surovin na našem území. To je holý fakt a potvrdí vám ho každý. Stejně tak se v uplynulých letech zbavil veškerých svých těžařských aktivit, bývalé těžební firmy buď zanikly, nebo se transformovaly, nebo se zprivatizovaly. Státu v zásadě zbyla jen těžba uranu na Dolní Rožínce, podotýkám, z pochopitelných důvodů, která byla nedávno ukončena. Státní podnik Diamo se tedy věnoval a do budoucna bude věnovat především zahlazování následků po bývalé hornické činnosti. Tedy stát se v minulosti vykašlal na průzkum svého nerostného bohatství, o jeho potenciálu z hlediska strategických a z dnešního pohledu perspektivních surovin neměl a dodnes nemá dostatek podrobných informací. Zároveň stát nikdy po celou tu dobu nikde nedefinoval svůj zájem toto změnit, nebo se dokonce znovu pokusit vykonávat nějakou těžební činnost“.
„Druhým a naprosto zásadním momentem celé této kauzy je vydání průzkumných licencí společnosti Geomet s.r.o., na všechna čtyři průzkumná území na Cínovci.“ „ Průzkumné licence byly ze strany Ministerstva životního prostředí vydávány nebo prodlužovány v letech 2010 až 2017. První licence na ložisko Cínovec 1 byla vydána Ministerstvem životního prostředí 20. 7. 2010, prodloužena byla 10. 7. 2014. Druhá licence na ložisko Cínovec 2 byla vydána 24. listopadu 2011, prodloužena 31. 8. 2015. Třetí na ložisko Cínovec 3 pak 23. září 2016. A čtvrtá na ložisko Cínovec 4 pak 18. dubna letošního roku.“
„Společnost Geomet je kromě toho na dvou částech ložiska již také právoplatným držitelem druhého stupně licence, kterou je předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru. Dnes tedy díky postupu Ministerstva životního prostředí a ministra Brabce neexistuje žádná zákonná možnost, jak tento pro stát nepříznivý stav skutečně změnit. Podotýkám – aniž by to vyvolalo riziko soudních řízení, sporů nebo arbitráží, které by reálně vedly k zastavení či zakonzervování celého projektu a riziku, že místo tohoto projektu bude realizován nějaký konkurenční projekt, např. v Srbsku“.
Trvám na tom, že memorandum není smlouva ani dohoda. Z uzavřeného memoranda nevyplývají žádná práva, žádné závazky ani povinnosti. Memorandum obsahuje pouze proklamace a úmysly svých účastníků“.
Ministr vnitra ČR Milan ChovanecJá jsem přesvědčen o tom, že to je snaha vypustit mlhu, která má překrýt a zakrýt některé problémy, které tady byly definovány. A samozřejmě to má za cíl odradit některé voliče, kteří by chtěli volit sociální demokracii. Já jsem si teď s jedním člověkem psal. Jmenuje se pan Dalibor. Na konci řekl, že právě díky této kauze nám hlas nedá.“ „Kolegů z KSČM bych se rád zeptal, jestli ta příprava s hnutím ANO na dnešní schůzi a na ty otázky není náhodou společná. Já tu vidím strašnou spoustu společných znaků a skoro mi přijde, že to je z dílny jednoho advokáta z Agrofertu. To má úplně stejné znaky. Když se na to podíváte a zamyslíte se, tak je to vcelku zjevné.“
Místopředseda PSP Vojtěch Filip: „Víte, připadá mi s podivem, vy, kteří jste, promiňte mi, eurohujerští takovým způsobem, že byste se nejraději převedli některé evropské normy i s chlupama, tak najednou nedbáte na to, že o veřejné zakázky se má ucházet firma jenom se zveřejnitelnou strukturou, tzn. s veřejnými vlastníky. A vy uzavřete memorandum, promiňte mi, v rozporu se zákonem o nakládání s majetkem České republiky, tak jak vám ukládá český právní řád, ale dokonce s dceřinou firmou, která se tváří jako australská, která je registrována na Panenských ostrovech a která si na to objedná speciální firmu, která zakrývá skutečné vlastníky. Vy si myslíte, že to je balamucení? My naopak chceme, abyste to rozkryli. Jestliže je řečeno, že sedm procent vlastníků je českých, té firmy, která to skutečně vlastní, tak proč to nemůžeme zveřejnit? Proč si na to objednali zakrytí té vlastnické struktury? K čemu to mělo sloužit ?“
„…., když jsem si přečetl některé chaty mezi těmi investory, tak to také může být tím, že těch pět lidiček, kteří jsou zaměstnáni v té dceřiné společnosti, kteří mají v Austrálii jeden domeček, a bydlí v obýváku ta firma – chatuje o tom, že to možná koupí nějaký velký investor, nějaká velká banka a možná nějaká automobilová společnost. Protože o to jde. Oni mají ve stovkách tisíc australských dolarů majetek, to není žádná společnost, která by měla obrovský majetek. A vy tady říkáte, že to je strategický partner. Prosím vás, jakého strategického partnera sem chcete přivést – s pěti lidmi v jednom obýváku?
„A vy nám tady chcete vytírat zrak a poslat to do politické podoby. Já to do politické podoby poslat nechci. Já chci, abyste říkali pravdu a abyste řekli, jestli to tedy chcete svěřit zahraniční firmě, s tím, že okradete občany České republiky o výnosy, anebo jestli jste schopni alespoň trochu uvažovat, jako uvažoval jeden z dříve nejchudších států Evropy, Norsko, když našli ložiska ropy a plynu a určili, že těžba bude dána vždycky těm firmám, které budou společné se státními podniky, které k tomu zřídili. Dneska využíváme Norské fondy, které jsou po celém světě, a Norsko si může bez své účasti v Evropské unii – promiňte mi – dělat, co chce, protože na to prostě má. Ale bylo to o tom, že ty zásoby nejsou jenom podle ústavy v majetku státu a všech občanů, ale že je také fakticky, právně, v tom majetku ponechali.
Jak jsme se od té takzvané průzkumné licence dostali k tomu, že musí dostat těžební licenci. Nemusí. Nic takového v horním zákoně není. A prosím vás, neříkejte takové věty, kterými tady opravdu znevažujete sami sebe a děláte z veřejnosti hlupáky. Proč si myslíte, že vám to profesoři na univerzitách vezmou jako hotovou věc? Že jste to říkali vy, protože máte zrovna nějakou funkci? „
 „Tento stát při svém vzniku v roce 1993 ještě nebyl zadlužen. Jeho dluhy byly minimální. Majetek státu byl přes 2,5 bilionu korun ve výrobních prostředcích. Dnes je prodáno za 2 biliony korun tehdejších cen a náš dluh je více než 1,6 bilionu. Takže vám za těch 3,5 bilionu dluhů, které jste nadělali, opravdu nemohu poděkovat.“
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli jsou čtyři dny před volbami. V době, kdy byla rozpoutána a fabrikována tato umělá kauza lithium, tak bylo několik týdnů před volbami a politik Andrej Babiš měl v té době problém. Bylo oficiálně zahájeno jeho trestní stíhání v případě podvodu s evropskou dotací v kauze Čapí hnízdo. Trestně stíhán byl nejenom předseda hnutí ANO Andrej Babiš, ale také jeho první místopředseda Faltýnek. Takže předseda hnutí ANO má velký problém: je oznámeno zahájení jeho trestního stíhání a je potřeba odvést pozornost veřejnosti. Určitě z pohledu hnutí ANO není radno, aby se až do voleb mluvilo o tom, že v čele hnutí je politik, který je trestně stíhaný, a že dokonce statutárním místopředsedou tohoto hnutí je taky politik, který je trestně stíhaný. V minulosti to totiž bývalo tak, že když v čele nějaké strany nebo hnutí stál někdo, kdo měl problém se zákonem a býval trestně stíhaný, tak v minulosti to bývalo v této zemi tak, že takovýto politik odstoupil a ten problém si řešil mimo špičkovou politiku.
Andrej Babiš se rozhodl změnit pravidla a přepsat pravidla, a proto nepotřebuje, aby se o tom mluvilo, že se přepisují pravidla a že se mění pravidla. Jak už jsem řekl, je potřeba odvést pozornost veřejnosti. (Výkřiky v sále: Lithium!) Lidé a novináři by se totiž mohli ptát, jak je možné, že oba trestně stíhaní politici zůstávají v čele hnutí ANO a nadále kandidují do voleb. A tak se, vážené poslankyně a vážení poslanci, použije scénář Vrtěti psem. Vymyslí se kauza lithium, která zaplní média tak, aby se nemluvilo o Čapím hnízdu a trestním stíhání poslance Andreje Babiše.
Umělá a zcela vylhaná kauza lithium se po několika dnech hodí poslanci Babišovi ještě z jiného důvodu. Slovenský Ústavní soud totiž zrušil rozsudky nižších soudů, podle kterých byl poslanec Babiš veden v evidenci agentů komunistické státní bezpečnosti neoprávněně. Znovu tedy na základě rozhodnutí slovenského Ústavního soudu platí, že pan Andrej Babiš je evidován jako agent státní bezpečnosti Bureš. Slovenský Ústavní soud dokonce uvedl, že rozhodnutí soudu nižšího stupně bylo založeno na výpovědích nedůvěryhodných svědků, kteří se aktivně podíleli na prosazování komunistického režimu. Jak uvedl slovenský Ústavní soud, jejich angažovanost na objektivitě (?) protiprávním a nemorálním režimu vyvolává pochybnosti o jejich důvěryhodnosti. Tolik, vážené poslankyně a vážení poslanci, citace Ústavního soudu Slovenské republiky. Poslanec Andrej Babiš má tak druhý problém. Možná ještě vážnější než ten první, kterým je trestní stíhání. Je evidovaným agentem komunistické státní bezpečnosti a estébáci, kteří v jeho prospěch vypovídali u soudu, aby mu pomohli, budou zřejmě pro příští jednání u soudů na Slovensku nepoužitelní.
Shrnuto a podtrženo, vážené poslankyně a vážení poslanci, jde o scénář Vrtěti psem. Jako kdybyste ten film vzali a opsali ho do české reality. Žádná velká fantazie, žádná velká kreativita, prostě použijete osvědčený scénář. Cílem je prostě odvést pozornost úplně jinam. Proto byl vykonstruován lživý útok na ministra průmyslu a obchodu Havlíčka v souvislosti s těžbou lithia. Jako záminka bylo použito právně nezávazné memorandum, které ministr Havlíček podepsal. Právně nezávazné memorandum.
Poslanec Michal Kučera: „I přesto, že jsem přesvědčen, že tato předvolební hysterie, kterou vyvolal zejména dnes trestně stíhaný Andrej Babiš a také pravděpodobný agent StB, je snahou odvést pozornost od zcela zásadního tématu těchto voleb, kterým je zachování demokracie a prozápadního směřování České republiky, toto je prosím tématem voleb. Nic na tom však nemění situace, že vláda v otázce těžby lithia zcela selhala v ochraně ekonomických zájmů státu. Vzájemné obviňování mezi ministerstvy průmyslu a obchodu a životního prostředí, kdo za to může, je učebnicovým příkladem neschopnosti této vlády spravovat tuto zem. Tato neschopnost se bohužel netýká pouze těžby lithia.“
Místopředseda PSP Jan Bartošek: „Rád bych zde pogratuloval hnutí ANO a jeho předsedovi Andreji Babišovi k tomu, že se po několikaletém působení v české politice těmito svými intrikami, pletichařením a konáním ministra Brabce zařadili mezi ty takzvané standardní politické strany, na které opakovaně útočili. Protože nepředvedlo hnutí ANO nic jiného než to, za co kritizovalo své okolí. V podstatě morálku nám zde jde kázat člověk, který byl vydán k trestnímu stíhání jako předseda politického hnutí, stejně tak jako předseda jeho klubu. To znamená, tito lidé nám sem přicházejí a říkají, jak má svět vypadat. Nejdřív by si měli zamést především před vlastním prahem.“
„Zajímavé také je, že ve svém otevřeném dopisu ministru Havlíčkovi pan poslanec Andrej Babiš vytýká členovi vlády, že podepsal memorandum – a tady cituji – bez projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a bez otevřené veřejné diskuze. Bez ohledu na to, jaký sporný charakter má zmíněné memorandum, dovolte, abych zde vyjádřil svůj údiv nad tím, jak najednou šéf hnutí ANO se odvolává k autoritě Poslanecké sněmovny, do které opakovaně kopal s tím, že je to žvanírna, že je to ztráta času, tak najednou se mu hodí to, že se k tomu Poslanecká sněmovna nevyjádřila. Takže máme být rukojmí v rukou předsedy hnutí ANO, že někdy se mu Sněmovna hodí, a její stanovisko, a někdy jí může pohrdat! V tom byste si v rámci hnutí ANO měli udělat jasno.“
„Jednou z nich je i Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, podepsaná v Cambeře 30. září 1993, a existuje značné riziko, že European Metals Holdings, která má mimochodem sídlo na Britských Panenských ostrovech, využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě této zahraniční firmě. Firma tak může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude domáhat náhrady škody za zmařenou investici. Lze čekat, že přitom bude argumentovat, že Havlíčkovo memorandum si investor může vykládat ve smyslu článku 3 jako povzbuzení investice. „
„Také je potřeba říct, že tato firma zapsaná v daňovém ráji, u které nevíme, kdo vyjma jejich manažerů s drobnými podíly jsou i skuteční majitelé, to vnímám jako riziko pro český stát. Hrozí riziko odlivu zisků z přírodního bohatství všech občanů, které mohly sloužit například na důchody nebo výstavbu dálnic“.
„A na závěr ještě jednu důležitou informaci. Tato mimořádná schůze se sešla z iniciativy hnutí ANO, KSČM a SPD, tedy jedno hnutí, které vede osoba podezřelá z několika nejenom morálních selhání, a v druhé řadě pak strany, které mají rétoricky a ideologicky podezřele blízko k extrémům – levým či pravým. A pozoruhodné na tom je to, jak si tyto dvě strany rozumějí. Jistě není bez zajímavosti, že tato aktuální kauza již na jaře a v létě tohoto roku mimořádně rezonovala v médiích, která jsou považována za dezinformační. I to je myslím důležitý argument, který zde musí zaznít. Paradoxem je navíc to, že na ochranu národního bohatství dnes upozorňuje KSČM, tedy strana, jejíž ideologická předchůdkyně umožnila ukrást naše zásoby uranu zájemci z tehdejšího Ruska. Nechť je toto účelové spojení ANO, KSČM a SPD varováním pro všechny slušné občany této země.“
Poslanec Andrej Babiš: „ – teďka ani nevím, jestli někdo počítal, jestli se tady vyslovilo víckrát jméno Babiš, nebo lithium.𨢁
„Tahle firma, která sídlí – teď jsme se čerstvě dozvěděli – na Britských Panenských ostrovech, nemá s Českou republikou vůbec nic společného. Je to schránková firma, která nikdy netěžila lithium. Takže já jsem se jenom ptal pana Havlíčka na jednoduché otázky, proč podepsal memorandum s touhle firmou. Ta firma nikdy netěžila, je to schránková firma, stále se tam mění majitelé, akcionáři, a vykázala ztrátu 8,5 milionu dolarů od založení. Jo? Takže je to samozřejmě firma, která je transparentní.“
A to není jenom jediný tunel, který nám ČSSD připravila. Oni připravili ještě další tunel a to je rozdělení ČEZ, kde se připravuje ta lukrativní část, ten obchod a distribuce, že si koupí jejich kámoši, to je stejná parta tady, která funguje, a samozřejmě nám, nám všem občanům a firmám, zůstane ta výroba. A oni potom budou diktovat, kolik bude stát elektřina. A potom to bude stejné jako ty soláry. Těch tisíc miliard, o které jsme přišli díky solárům.
 „Takže pokud někdo mluví o tom, že nebyla nějaká surovinová strategie, tady byla, všechno jsme prodali. Napřímo. ČSSD, pan premiér prodával OKD, pan premiér prodával Mosteckou uhelnou. Takže to je výsledek té privatizace.“
 Já znovu opakuji, že ta firma, australská nebo britskopanensko-virginská, nemá s Českou republikou nic společného. Oni přece nemají žádnou licenci. Já o tom nevím. Nebo nechť pan Havlíček řekne, že mají ještě nějaký jiný papír. Vždyť přece ten Geomet patří firmě ve Velké Británii a ta kvaziaustralská firma má jenom kancelář v Austrálii a sedí úplně jinde.“
Takže ono to připomíná vlastně – a ještě co je samozřejmě důležité, že tam sedí nějaký pan Havlík. Pan Havlík, který chodil na stejnou školu jako pan Bakala. Pan Havlík – (Oživení a smích v sále.) No, to si dohledejte, chodil na stejnou školu jako pan Bakala. A dvacet let s ním spolupracuje. A já v tom dopise se také na to ptám pana Havlíčka. Ano? Takže je to náhoda? Je to náhoda? No, já myslím, že to není náhoda, že někdo, kdo spolupracoval s panem Bakalou, tam sedí. Pan Pavlík (řekl Pavlík). On říká: práva na lithium nám nikdo nevezme, říká zástupce (nesrozumitelné) Dnes nám už vyhrožuje, na webu má, že už to je jeho.
Takže to, co jsem nepsal do toho dopisu – a já bych se tady chtěl veřejně zeptat pana ministra Havlíčka prostřednictvím pana předsedajícího: Zásadní otázkou, na niž by poslanci měli žádat od vlády odpověď, je, jestli existuje ještě nějaký doposud veřejně nepublikovaný dokument spojený, sjednaný s tou firmou EMH, v němž stát hovoří právě o vkladu pozemků nad ložiskem. Právě tato informace je totiž obsažena v pracovním dokumentu Strategie státu při těžbě a využití zdroje lithia z dílny MPO, který byl projednáván na půdě vládní Rady pro hospodářskou a sociální dohodu.“
„ …já znovu opakuji, to memorandum nemělo být podepsané a podle mého názoru to memorandum není platné. Není platné, protože mezi australskou schránkou není žádný vztah. Není žádný vztah. Geomet je ten, který měl licenci na průzkum, a podle toho zákona, který jsme tady zdědili, i přednostní právo na těžbu. Ale takové přednostní právo měly i firmy, které tady zkoumaly zlato. A také zkoušely těžit. Ale neuspěly. Ale nikdo s nimi žádné memorandum nepodepsal. A otázka je, kolik ten Geomet má těch pozemků kolem Cínovce. To jsou všechno věci, které bychom měli vědět, protože toto je poslední nerostná surovina, která zůstala v rukách státu, a bylo by dobré, aby nám ji skutečně nevzali.“
Vážení, my jsme prohráli Diag Human v Lucembursku za 14 mld. Já jsem ještě jako ministr financí stahoval naše aktiva na základě jednoho bezvýznamného dopisu, kde někdo napsal, že chce podnikat s krevní plazmou. A tady máme jednoznačně základ na to, aby někdo zaútočil na náš rozpočet. A já to považuji za skandální a považuji to skutečně ze velký problém, a já můžu říct za naše hnutí, že my určitě jsme přesvědčeni, že to memorandum je neplatné, protože není žádný důvod a nebyl žádný vztah mezi ČR a touto australskou firmou.
„Ale pokud to říká pan premiér a mě tady kritizuje a moralizuje, člověk, který už v roce 1996 podváděl a měl černé duše a měl být vyloučen z ČSSD, člověk, který udělal 400 mld. dluhu, člověk, který privatizoval Mosteckou uhelnou za hubičku, Škodu Plzeň za 300 mil., tu Škodu Transportation dneska, která má údajně hodnotu pro Číňana 90 mld., ano, a člověk, který jeho kámoš Březina radil paní Valachové, jak rozdělovat ty peníze do sportu v tom bytě, sociální demokracie, která zapomněla zdanit církevní restituce, člověk, kterému radila jedna paní z J.P. Morgan a stálo nás to 14 mld. na špatných úvěrech, ano?, člověk, který prodal OKD pod cenu a zdevastoval celý region, který obral lidi o 43 tisíc bytů, který posílal pana Přikryla do spisu na soud podle těch mailů, člověk, který byl předseda strany, která neuznává pohledávku vůči panu Altnerovi, člověk, který podepsal první herní automat s Hušákem roku 2003, člověk, který nadělal miliardy škody tady.“
„A to, že naše tradiční strany nám prodaly téměř všechno, až na jednu výjimku. A to byl pan ministr Grégr. Ten nebyl pokladní v ČSSD jak pan Havlíček. A pan ministr Grégr prodal Transgas RWE za 134 mld. korun. 15. května 2002 přistály tyto peníze na účtu Fondu národního majetku. To byl premiér pan Zeman a pan Grégr byl ministr průmyslu. A pan Grégr to prodal proto, vážení důchodci, a teď poslouchejte dobře, protože to byl pokus, a jednoznačně bylo řečeno, že těch 134 mld. bude použito na založení státního důchodového účtu. No ale co se nestalo? 15. 7. nastoupil pan premiér Špidla, to je dva měsíce, s panem ministrem financí Sobotkou, a nejenom že nezaložili ten státní účet, ale ty peníze utratili.“
„…po tom, co jsem tady dneska slyšel, po té neuvěřitelné snůšce lží a demagogie, musím říct, že větší prasárnu, a odpusťte mi to slovo, protože ho normálně nepoužívám, jsem tady ještě nezažil.
„Především úředníci Ministerstva životního prostředí při udělování průzkumných licencí postupují podle platných zákonů této země, které platí, a už to tady padlo, 25 let.“
„Pokud žadatel, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, splní podmínky uložené zákonem, musí být žadateli tato žádost udělena nebo prodloužena. Naprosto zásadní, a to tady nezaznělo – a já se nedivím, že nezaznělo, protože to kolegům ze sociální demokracie určitě do krámu nejde -, je to, že taková žádost nemusí být povolena, pokud je tam nesouhlas s tzv. státní surovinovou politikou. A tady se dostáváme ke klíčové roli MPO při udělování průzkumných licencí. Vyplývá totiž naprosto logicky z rozdělení kompetencí resortů. Ministerstvo životního prostředí, jak už vyplývá z názvu resortu, posuzuje toto povolení, tedy průzkumnou licenci, především z pohledu možných vlivů průzkumných prací na životní prostředí, a MPO pak schvaluje licenci z pohledu strategie a zájmu státu v oblasti nerostných surovin, tedy samozřejmě i z pohledu, zda udělení licence soukromé firmě na tu či onu surovinu je v zájmu státu.“
MPO mělo tedy mnoho let ve své gesci a má v surovinové politice zásadní nástroj, jak regulovat žádosti o průzkum na jakoukoli komoditu. Ale využilo ho až v letošním roce. A já neříkám, že je to vina ministra Havlíčka, protože on skutečně tu surovinovou politiku v nějaké podobě zdědil. Ale je to určitě vina v tomto případě jeho předchůdce a i jeho předchůdců, kteří s tou surovinovou politikou od roku 1999 nic neudělali a nyní svádí vinu na úředníky Ministerstva životního prostředí, že postupovali podle zákona. Nepřipadá vám to neuvěřitelné a skandální? Prostě opravdu skandalizovat úředníky za to, že dodržují zákon platný tady 25 let a vždycky se zeptají toho dotčeného druhého resortu, zda to mohou udělat, zda je to v souladu s politikou, on jim to schválí, a dneska někdo říká, že prostě je to vlastně špatně. Že 25 let dodržují zákon a je to špatně?
„Tvrdím jednoznačně, vážené kolegyně, vážení kolegové, že k tomu unáhlenému podpisu memoranda nebyl a není žádný věcný ani časový důvod. Ten těžař nebo ta firma Geomet má sice průzkumnou licenci, stejně jako desítky dalších firem, ale minimálně čtyři další roky bude řešit další složitá povolování, která navíc budou teprve rozhodovat o tom, zda bude vůbec moct začít těžit, nebo ne. Navíc, a to všichni víte, doteď není vůbec vyjasněna průmyslová technologie získávání lithia z lithné slídy. Takže do těžby z toho ložiska Cínovec zbývá minimálně čtyři roky. A v této souvislosti je potřeba se ptát, proč, proč proboha, čtyři nebo dva týdny před volbami dojde k takto zásadnímu podpisu? Protože to, že ta firma má průzkumné licence, to se ví sedm let, vážení. A myslím, že v této Sněmovně a nebo v Senátu byl speciální seminář k lithiu, na kterém toto bylo informováno a nevyvolalo to žádný rozruch. A ten rozruch, a naprosto oprávněně, vyvolal až fakt, že dva týdny před volbami ministr české vlády sám o své vůli podepíše takhle základní dokument, o kterém dnes tvrdí, že vlastně vůbec závazný není a že je úplně v pohodě, ale míra hysterie kolegů ze sociální demokracie potvrzuje, že to asi tak úplně v pohodě nebude.“
Poslanec Jaroslav Faltýnek: „ Já celou dobu poslouchám bedlivě debatu a vůbec jsem nepochopil – jak pan ministr Havlíček, tak pan premiér říkají vlastně celou dobu, že to memorandum je vlastně nezávazné, o ničem, tak proč se tedy podepisovalo. Na tu otázku tady zatím nikdo neodpověděl. To, že agentura Bison & Rose napsala dva hezké projevy jak panu ministrovi, tak panu premiérovi, to je sice fajn, ale na tu základní otázku, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího, tady pořád nebylo odpovězeno. A já doufám, ať už tady dneska budeme jakkoli dlouho, že aspoň na tu jednu základní otázku, proč to memorandum, které je podle vás k ničemu, proč bylo vlastně podepsáno.?
Zajímavé je, že vlastně ministerstvo zveřejnilo toto memorandum až na výzvu prezidenta republiky. To tady dneska nezaznělo. Je potřeba si to připomenout. A my si myslíme, že stát by se měl chovat s péčí řádného hospodáře a těžbu by měl organizovat stát a měl by ji mít ve své gesci, třeba prostřednictvím státního podniku Diamo, který by mohl případně vytvořit nějaké technologické konsorcium se zahraniční firmou, ale za výhodných podmínek pro český stát. Ale samotná těžba a zpracování lithia by měla zůstat v rukou státu.
„Takže co z toho plyne? Plyne z toho to, že český stát bude v ideálním případě mít nějaká nekvalifikovaná pracovní místa a obrovskou ekologickou zátěž po zhruba dvaceti letech těžby. Reálně totiž hrozí, že veškeré zisky z lithia a z výroby lithiových baterií budou mít soukromé firmy napojené na zahraniční vlastníky.
Poslanec Zbyněk Stanjura: „ …jsme na takovém netradičním předvolebním mítinku. Všechny strany najednou. Nevím, jak ten úřad pro dohled nad financováním, jak nám to rozúčtuje. Možná by to mohli dát těm, kteří to svolali. Ale když už jsme na tom předvolebním mítinku, tak by bylo škoda, aby opoziční politici nepřipomněli, že tady vláda ČSSD, ANO, KDU ruku v ruce vládne čtyři roky a teď se čtyři dny před volbami tváří, že jsou největší soupeři. Současně se připravují, že by případně po těch volbách, které budou tento týden, zase vládly spolu.“
Poslanec Marek Černoch: „Nechci tady vykřikovat žádné populistické fráze, spíše se zeptám pana ministra Havlíčka, jaká je vůbec právní forma tohoto memoranda. Protože tady od začátku této diskuse zaznívá, že právní forma není žádná, na druhé straně že memorandum se vlastně nedá zrušit. Takže otázka je, jaká je právní forma, jestli by mohlo dojít ke zrušení tohoto memoranda, protože si myslím, že tím by se třeba věc vyřešila. Ale to je otázka.“
Poslanec Miroslav Kalousek: „My si dovolujeme říct, že vláda selhala v obraně ekonomických zájmů České republiky v rámci surovinové politiky. To, že selhala, jsme si nevymysleli, to říkáte sami, protože jedno ministerstvo obviňuje druhé, které selhalo víc a které za to může. Jeden předseda vládní strany obviňuje druhého předsedu vládní strany a zpátky, kdo za to může, že vláda selhala, ale pro nás jako pro Poslaneckou sněmovnu a pro nás jako opoziční stranu selhala vláda jako celek. Abych nezapomněl na třetí stranu, KDU-ČSL, která žádné takové ministerstvo nespravuje, tak bych jim rád připomněl, že v té vládě seděla taky a že surovinová politika je politikou vlády, a že když se dneska tváří, že tam ty čtyři roky nebyli, tak je to úsměvné, alibistické, možná i lidovecké, ale v každém případě je to nezbavuje stejné odpovědnosti, kterou nesou vládní strany ČSSD a ANO 2011.
„A úplně stejně bych jenom doplnil, když vyčítal panu ministru Babišovi to, co všichni víme. Pes by od pana předsedy Babiše kůrku nevzal, já tedy taky ne. Ale já s ním neseděl čtyři roky ve vládě. A já dokonce neříkám, že jsem připraven s jeho hnutím vládnout dál, ba dokonce zcela jasně to vylučuji na rozdíl od KDU-ČSL. Takže zase, pane místopředsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, z koho si tady děláte legraci? Je to odpovědnost všech tří vládních stran.
A úplně stejně dovolte, abych stručně okomentoval vystoupení pana předsedy Babiše, když už jsem mu dal tedy za pravdu, že opravdu pan ministr Havlíček to neměl podepisovat, neměl, tak pak následovala naprosto neuvěřitelná tiráda, oslavný paján na pana předsedu vlády Sobotku. Ten člověk, který, dvojtečka – to se opakovalo asi šestnáctkrát, promiňte, že to nejsem schopen ocitovat. Ale když to shrnu, tak nám pan předseda Babiš v podstatě vylíčil pana premiéra jako pologramotného škůdce České republiky, ale vyčítal mu věci, které všechny věděl, když s ním šel do vlády. Já jsem si dával pozor, tam nebylo nic nového. To všechno pan předseda Babiš věděl, když řekl “ano, pan předseda Sobotka je můj premiér”, dokonce několikrát říkal “já jsem mohl rozhodnout, jestli to bude Sobotka nebo… já jsem byl loajální”. Tak proboha, s takovýmhle člověkem, tak jak nám tady pana premiéra Sobotku vylíčil, jak mohl jít do té vlády? A z koho si dělá srandu pět dní před volbami, když tady teď tohle předvádí?“
“, a na konci pan premiér pravděpodobně měl odejít kanálem a oběsit se, tak to tady říkal člověk, který je demokratickou institucí, Policií České republiky, obviněn z kriminálního činu podvodu a hrozí mu deset let vězení. To tady říkal člověk, který je demokratickou institucí, Ústavem pro paměti národa, oprávněně evidován jako udavač komunistické tajné bezpečnosti.
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán „Co toto memorandum vlastně je? Tady zaznívalo: Je to závazné, není to závazné. Ono je vlastně oboje pravda. Memorandum of understanding je něco, co v našem právním řádu, v naší právní teorii vlastně neexistuje. Ten pojem je z angloamerického práva. My posuzujeme každou listinu, kterou podepíšou dvě strany, podle jejího skutečného obsahu, takže se nemůžeme bavit obecně o tom, jestli je memorandum of understanding závazné, nebo není, můžeme se bavit o tom, zda nějaké závazky vyplývají z tohoto konkrétního dokumentu. A když se na něj podíváme, zjistíme, že ve prospěch České republiky, pokud jde o tu protistranu, pokud jde o tu podivnou soukromou společnost, tak tam žádné konkrétní závazky skutečně nejsou. To znamená, pan ministr nám jako České republice podpisem tohoto dokumentu nepřinesl vůbec nic.
Ovšem na druhou stranu je to trochu jinak, protože je tam poměrně nápadně, nijak zvlášť skryt, odkaz na mezinárodní dohodu o ochraně investic, tu BIT s Austrálií, a pak je tam napsáno, že máme tedy všichni společnou vůli těžit, a dokonce že také máme všichni společnou vůli, aby se získala všechna potřebná povolení. Takže dámy a pánové, já jsem mezinárodní arbitráže dělával, když jsem ještě byl svobodný občan a ne ministr. Dělal jsem tři nebo čtyři jenom tedy z těch asi dvaceti, které u nás byly, a můžu vám říct, že takovéhle memorandum jako pro advokáta soukromého subjektu by bylo krásným snem. Tohle memorandum je velice dobře využitelné v mezinárodní arbitráži pro případ, že bychom se do budoucna rozhodli provést nějakou změnu, to znamená změnu té mnohokrát tady diskutované surovinové politiky nebo podmínek, za kterých tady lze, nebo nelze těžit. A to je ten důvod, proč se ozývám a proč jsem se ozýval už na té vládě a proč jsem na té vládě navrhoval, abychom jako vláda vyslovili nesouhlas s tímto memorandem, protože tím bychom to legitimní očekávání té soukromé společnosti negovali samozřejmě, že ano. Bohužel sociální demokraté zablokovali přijetí takového usnesení, které by celou situaci ještě zachránilo. Já se domnívám, že pokud by to udělala aspoň tato Sněmovna, mohlo by to z pohledu mezinárodních arbitráží pořád ještě hodně zachránit“.
Poslanec Pavel Kováčik:  „Znovu říkám, KSČM v této kauze není spřažena s nikým, ani se sociální demokracií a prvním ministrem Sobotkou, Havlíčkem, ani s hnutím ANO a Andrejem Babišem, ani s panem Kalouskem až na výjimky si nerozumíme programově, ani s kýmkoliv jiným. My jsme spřaženi snad pouze a výhradně s občany České republiky, alespoň s těmi občany, kteří nám teď v těchto chvílích také vyslovují v našem snažení podporu. Tato schůze by se konala tak jako tak. Jsem rád spolu s poslaneckým klubem KSČM, že můžeme být přece jenom tím hráčem, který tak trošku rozbíjí ten mýtus, že tady jsou dvě strany, které se mají o co prát. Jsme tady jako Komunistická strana Čech a Moravy a její poslanecký klub, který inicioval tuto schůzi, děkuje všem, kdo se k té iniciativě vzhledem k závažnosti toho problému, ne vzhledem k tomu, že je před volbami, ne vzhledem k tomu, že to navrhují právě komunisté, připojili.  
Všechna ta usnesení, příspěvky členů vlády a poslanců, rozpory v jednotlivých vystoupeních a mezi nimi, apod. jsem chtěl původně okomentovat, ale věřím, že pozorný čtenář si udělal a udělá názor sám. V případě potřeby může využít výše uvedený odkaz na webové stránky PSP ČR.
Závěrem musím napsat konstatování : „Osobně mne překvapilo, že závěr této mimořádné schůze poslanecké sněmovny zcela „ovládly“ KSČM a SPD“.

Věřím, že šlo o „blýskání se, na lepší časy ..“.