O volbách na Nové republice

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
18. 10. 2017      RadimValenčíkPíše
 Za hojné účasti proběhla včera (18. října) diskuse na fóru Nová republika, kde jsem měl možnost přednést několik úvodních poznámek. Během diskuse i obsáhlejších vystoupení přítomných jsem získal řadu inspirací a pomohlo mi to si řadu věcí více ujasnit. Nechci opakovat to, co jsem říkal (většinu jsem již publikoval na svém blogu), ani reprodukovat průběh diskuse (necítím se k tomu oprávněn a ani jsem si nepořizoval poznámky). Chtěl bych se podělit o některé postřehy a podněty:

1. Myslím, že panovala shoda na tom, že jdeme do složité doby turbulencí, kde pozitivní řešení se neobejde bez tlaku zdola. Čím kvalifikovanější bude tlak zdola, tím menší rizika a ztráty nám hrozí. Stávající “elity” selhaly (což bude asi slabé slovo), velmi dobře to ilustrovalo jednání Sněmovny ke kauze LITHIUM přenášené v přímém přenosu.

2. Největší odlišnosti v pohledu na současné dění se týkaly zásadního problému: Nakolik lidé a jako zvláštní problém pak mladší lidé jsou schopni správně vyhodnocovat své zkušenosti. I na této diskusi (podobně jako dříve třeba v Litoměřicích) jsem byl obviňován z přílišného optimismu. Ano jsem optimista. Ale v optimismu mě utvrzuje i to, že diskuse na tomto fóru a i dalších fórech, kterých jsem měl možnost se účastnit, jsou ze strany jejich účastníků stále kvalifikovanější a hojněji navštěvovány. Pokud se týká mladých lidí, zde je na místě i určitá pokora ze strany nás starších, resp. zkušenějších. V dnešní době je složité se orientovat a za to neseme i svůj díl odpovědnosti i my.

3. Živě se diskutovala otázka: Co bude po volbách významnější – proces sestavování vlády, nebo přeskupování politických sil v důsledku toho, že rekordní počet mandátů získají nestabilní strany? Na to byly různé názory. Podle mě bude sestavením vlády pověřen Babiš, vládu sestaví a bude vládnout, bez ohledu na to, zda jeho vláda dostane důvěru či nikoli. Není totiž nikdo, komu by se mohlo podařit přinést prezidentovi návrh na sestavení jiné vlády, která by získala důvěru (pokud nedojde k již zmíněnému přeskupování politických sil). A pokud by prezidentem nebyl Zeman a  někdo jiný chtěl pověřit premiérováním člověka, který nebude schopen sestavit vládu s perspektivou získání důvěry ve Sněmovně, urychlilo by to příchod turbulencí, které nás tak jak tak čekají.

4. Povolební situace se dle mého názoru bude lišit od předcházejících předvolebních situací ještě jedním důležitým momentem, který naváže na přeskupování politických sil. Doposud se “mírné” přeskupování politických sil odehrávalo pouze pod tlakem jádra současné globální moci. Tentokrát nebude nevýznamný i tlak zdola. Více než 2/3 mandátů totiž budou výsledkem protestní volby. Tato skutečnost přispěje ke “zviditelnění” jádra současné globální moci, jeho role, mechanismů fungování i procesu přeměny, kterým prochází. Pro kvalifikovaný odpor proti zlu to bude mít naprosto zásadní význam.

5. Zazněl požadavek jasné, srozumitelné a realistické vize. Ano. Různá historická období, která vedou k dramatický situací, jsou poznamenána právě tím, že setrvačný pohled na společnost není schopen přinést potřebnou vizi. A bez vize dochází ke ztrátě étosu, rozkladu morality i racionality. Existence kvalifikované vize je nezbytnou podmínkou kvalifikovaného odporu a tlaku zdola. Mimo jiné, proto jsem se již dříve rozhodnul hned po volbách začít pracovat na konkretizaci vize vycházející z analýzy podstaty proměn, kterými budeme muset projít. Uvítám podporu v tomto snažení, tj. připomínky, kritiku, náměty atd. k seriálu, který bude pravidelně na svém blogu uveřejňovat. A to i  včetně uceleného prezentování různých pohledů na to, jak by měla realistická vize navracející étos a jistotu konání vypadat.

Během diskuse jsme tipovali výsledek voleb. Tak se podívejte, jak kdo to vidí: