Pokuta 900 tisíc denně – další „dar“ od byrokratické EU !

Avatar
Původní autoři
Josef Nožička
5.10. 2017   Rukojmí

Evropská komise se rozhodla žalovat Českou republiku kvůli tomu, že nepomáhá pracovníkům z Evropské unie tak, jak to vyžaduje její směrnice.Evropská unie stanovila všem členským zemím, aby do května loňského roku zapracovaly do své legislativy vnitrostátní předpisy, které by na jejich území zajišťovaly všem pracovníkům ze zemí EU příslušná práva. Tento příkaz z „Velkého Bruselu“ splnily všechny země vyjma České republiky a Lucemburska. Proto Evropská komise nyní navrhuje, aby obě země platily pokutu až do doby, než požadavky Bruselu splní (viz odkaz zde).

Její výše má v případě České republiky činit zhruba 900 000 korun denně. České republice je konkrétně vytýkáno, že zatím neurčila subjekt, který by pracovníkům z jiných zemí EU poskytoval „podporu a pomoc při prosazování jejich práv.“ Základní unijní smlouvy totiž zajišťují všem občanům EU nejenom právo v kterékoliv zemi pracovat, ale také právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a další pracovní podmínky.
Je samozřejmě pravdou, že když tuto podmínku stihlo do požadované lhůty splnit 26 z celkového počtu 28 zemí Evropské unie, tak ji mohla, či spíše měla splnit i Česká republika. Zvlášť když v přímých televizních přenosech často vidíme, kolik nesmyslného žvanění se především v Poslanecké sněmovně odehrává a kolik jiných nesmyslných zákonů či předpisů naši zákonodárci vymýšlejí i bez příkazů z Bruselu.
Ovšem na druhou stranu, požadavek Evropské komise na povinné přijetí legislativy ohledně práv pracovníků z jiných zemí EU mi přijde jako byrokratický nesmysl. Naše země (tak jako i jiné státy EU) je přece právní stát, kde platí právní předpisy včetně Zákoníku práce, a v případě jejich porušování je možno se obrátit na soud. A především by mě pak zajímalo, jak bude nově vzniklý úřad ověřovat, když si zde přijde občan z Polska, Rumunska či Slovenska stěžovat, že dostal od svého šéfa menší odměny než některý český pracovník a je tím pádem přesvědčený o diskriminaci kvůli své národnosti? Nebo když nedej Bože bude při výběru uchazečů o pracovní místo před ním upřednostněn český adept?
Na příkaz Bruselu tak pouze vznikne zbytečný úřad, který bude nepochybně zaměstnávat velké množství dobře placených úředníků. Jen by mě v této souvislosti zajímalo, zda se v Bruselu například někdo zastane i zaměstnanců automobilky Škoda, pokud se opravdu část její výroby přesune do Německa a řada českých zaměstnanců tak přijde o práci.