Bez VŘSR by Rusko neexistovalo

Avatar
Původní autoři

Ivan David
6. 11. 2017
Nemám příliš rád spekulace “co by kdyby”. Ale v tomto případě je těžko představitelné, že by Rusko přežilo prohranou válku, morální a hospodářský rozvrat, zhroucení ústřední moci, vysokou negramotnost, hospodářskou zaostalost spojenou s nerovnoměrným vývojem regionů, obrovskou diferencí v příjmech, vlastní obrovskou rozlohu spojenou s nízkou hustotou osídlení a zejména obrovský potenciál bohatství země.


Bez centrální moci a při velkém bohatství oligarchů pohrdajících vlastním obyvatelstvem a obdivujících Němce, Francouze, Angličany a Američany by nepochybně došlo k rychlému výprodeji bohatství země a jejímu faktickému rozdělení do sfér zájmu tehdejších velmocí. Rusko by zaniklo a Rusové přežívali jako národ bez skutečného vlastního státu a slabého národního vědomí, jako národ otroků. Rusko by stihl osud Polska v druhé polovině 18. století kvůli slabé centrální vládě a přílišné moci oligarchů (šlechtě) a kvůli zájmům sousedních zemí ZDE. Nemohlo by přežít druhou světovou válku.

Jistě jste si všimli, že nepokládám za tak důležité, že říjnová revoluce byla “socialistická”. Socialistická ideologie se podílela na “ruském zázraku”, ale později také na hospodářské stagnaci, která vedla k pádu SSSR a výprodeji Ruska za Jelcina. Obnova centrální moci za Putina byla poněkud náhodným jevem. Oligarchové jsou stále připraveni Rusko prodat, tak jako oligarchové na Ukrajině prodávají zemi, která jim nepatří.

Mýlím se?