Co do budoucna s hlasem lidu? Co je a bude fair play?

Avatar
Původní autoři

Ivan David
26. 11. 2017
Novinky.cz píší zde: “Někteří fanoušci kontroverzní skupiny Ortel porušili pravidla ankety Český slavík, tvrdí její organizátor v prohlášení.” Jako organizátor a vyhlašovatel ankety je uvedena “Musica Bohemica”, autor stanoviska jmenován není. “Při analýze hlasování dospěl k závěru, že kapela a její lídr Tomáš Ortel dostali podporu nad rámec pravidel fair play. Pořadatel se proto rozhodl započíst skupině i zpěvákovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nezjistil.”


„Porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby,” uvedli zástupci agentury Musica Bohemica.

Naskýtá se otázka, jestli má vůbec smysl vyhlašovat soutěž v níž hlasuje kdokoli, kdo pošle hlas. Jde samozřejmě o soutěž nikoli o tom, kdo je nejlepší zpěvák či zpěvačka nebo skupina, ale kdo je nejpopulárnější. Tedy, kdo má nejvíce fanoušků. Existuje-li pravidlo, že fanoušci se nesmějí organizovat a svého oblíbence podporovat a jestliže tak činí, organizátor přidělí soutěžícímu tolik hlasů, kolik se rozhodne, pak organizátor fakticky určuje pořadí a tím učiní hlasování nesmyslným. Kdo by se díval na takovou soutěž? Zvítězí soutěžení nebo kreativita při vytváření pravidel a pružnost při jejich tvůrčím uplatňování?

Máme věřit, že “skutečný názor” nevzniká přesvědčováním? K čemu si tedy oligarchové kupují média? Aby mohli šířit pravdu? Že je “názor” nezávislý mohou věřit jen jeho naivní nositelé. Kolik práce dá organizátorovi něco “nezjistit”, když je třeba?

Při započítání všech hlasů by zvítězil Tomáš Ortel. Shodneme se, že to zřejmě není nejlepší zpěvák. Ale má nejaktivnější podporovatele. Nemá nejvíc fanoušků, ale nejaktivnější na sítích. Představme si, že by se někdo rozhodl organizovaně podporovat Karla Gotta. Pak by Karel Gott vyhrál, protože by dostal tolik hlasů jako vloni, jako předloni, jako před třemi lety…? A nebo nevyhrál, protože by se organizátor rozhodl jinak. Také lze poškodit kohokoli tím, že mu bude anonymně organizována podpora…

Soutěž zrušit nelze, protože do ní dávají peníze sponzoři, některé lidi to živí či přiživuje…
Sociální sítě existují, lidé se spikávají, aby něco prosadili, to není teorie spiknutí, to je praxe.

Takže co? Nebude brzo volby rozhodovat Politica Bohemica a vyřazovat příliš či nevhodně organizované? Například ty, kteří mají na klopě “Volím Karla!”? Bude se hodnotit “duch” pravidel?
Doposud se efektivně spikávali vlivní manipulátoři, nyní by jim hrozilo, že se spikne kdejaký lid. To přímo volá po přijetí nových pravidel. Seznamy nevhodných webů brzy nebudou stačit. Ještě tak, aby si nakonec lid vládl sám! Takhle si tu revoluci nepředstavovali. Zakázat Facebook nelze, vlastní ho dolarový multimiliardář. Tak alespoň sledovat, evidovat, vyřazovat. Vivat! Frescat! Floreat! ZDE

Agentura Musica Bohemica sděluje na stránkách “Český slavík Mattoni” ZDE:
Prohlášení 

Při analýze hlasování do ankety bylo zjištěno, že ze strany některých fanoušků skupiny Ortel došlo k porušení pravidel ankety. Jde zejména o tu část pravidel, kde se v odstavci d) říká, že organizátor ankety má právo vyřadit hlasy, pokud dojde s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel. Toto porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby. Jsou zde uvedeny i konkrétní počty fanklubů a jejich členů, které je potřeba zapojit k dosažení cíle včetně výzvy, aby fanoušci hlasovali z více mobilů. Současně je zde doporučení, pro koho se nemá hlasovat na druhém a třetím místě, aby se záměr realizoval. Tedy opět ne, aby každý hlasoval podle svého skutečného názoru, ale tak, aby bylo dosaženo cíle (viz obrazová příloha níže). 


Takové jednání pořadatel v duchu zveřejněných pravidel jednoznačně vyhodnotil jako porušení pravidla fair play. V těchto případech má pořadatel právo hlasy, u nichž usoudí, že byly zaslány nad rámec fair play nezapočítat, nebo subjekt vyřadit. Po důkladném zvážení a s ohledem na to, že k porušení pravidel ankety nedošlo ze strany skupiny Ortel, ale některých jejich fanoušků, rozhodl se pořadatel započíst letos skupině Ortel i Tomáši Ortelovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nebylo zjištěno. 


Současně organizátor ankety připomíná, že cílem ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin v české populární hudbě. Každý hlasující by měl tedy hlasovat pouze sám za sebe, jen jednou, svobodně a podle svého skutečného názoru a v duchu fair play. Umístění v anketě by mělo být výrazem skutečných názorů fanoušků a jejich vůle hlasovat a nikoli faktu, který z fanklubů dokáže různými prostředky zorganizovat zaslání většího počtu hlasů. 


V minulosti získala skupina Ortel v anketě několik ocenění a to i přesto, že to vyvolalo kritiku. Jsme si vědomi, že letošní rozhodnutí pořadatele nevzbudí u fanoušků sympatie, ale přesto musíme jasně říci, že pravidla ankety platí i pro fanoušky skupiny Ortel. Organizované hlasování a jakési nahánění hlasů není fér nejen podle pravidel, ale je nefér vůči fanouškům ostatních zpěváků a skupin, kteří se chovají v souladu s pravidly. 


Takový přístup k hlasování může anketu vážně poškodit. Chceme ovšem zdůraznit, že při našem rozhodování jsme v žádném případě neřešili obsah písňových textů, které jsou někdy označovány za kontroverzní. Zde respektujeme vyjádření soudního znalce, že nepřekračují zákon. Řešili jsme jen a jen soulad zasílání hlasů s pravidly a se zásadou fair play. A tady musíme zjednodušeně říci, že to fanoušci se „sháněním“ hlasů prostě přehnali. 

Agentura Musica Bohemica sděluje na stránkách “Český slavík Mattoni” ZDE:
Prohlášení 

Při analýze hlasování do ankety bylo zjištěno, že ze strany některých fanoušků skupiny Ortel došlo k porušení pravidel ankety. Jde zejména o tu část pravidel, kde se v odstavci d) říká, že organizátor ankety má právo vyřadit hlasy, pokud dojde s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel. Toto porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby. Jsou zde uvedeny i konkrétní počty fanklubů a jejich členů, které je potřeba zapojit k dosažení cíle včetně výzvy, aby fanoušci hlasovali z více mobilů. Současně je zde doporučení, pro koho se nemá hlasovat na druhém a  třetím místě, aby se záměr realizoval. Tedy opět ne, aby každý hlasoval podle svého skutečného názoru, ale tak, aby bylo dosaženo cíle (viz obrazová příloha níže). 


Takové jednání pořadatel v duchu zveřejněných pravidel jednoznačně vyhodnotil jako porušení pravidla fair play. V těchto případech má pořadatel právo hlasy, u nichž usoudí, že byly zaslány nad rámec fair play nezapočítat, nebo subjekt vyřadit. Po důkladném zvážení a s ohledem na to, že k  porušení pravidel ankety nedošlo ze strany skupiny Ortel, ale některých jejich fanoušků, rozhodl se pořadatel započíst letos skupině Ortel i  Tomáši Ortelovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nebylo zjištěno. 


Současně organizátor ankety připomíná, že cílem ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin v  české populární hudbě. Každý hlasující by měl tedy hlasovat pouze sám za sebe, jen jednou, svobodně a podle svého skutečného názoru a v duchu fair play. Umístění v anketě by mělo být výrazem skutečných názorů fanoušků a jejich vůle hlasovat a nikoli faktu, který z fanklubů dokáže různými prostředky zorganizovat zaslání většího počtu hlasů. 


V minulosti získala skupina Ortel v anketě několik ocenění a to i přesto, že to vyvolalo kritiku. Jsme si vědomi, že letošní rozhodnutí pořadatele nevzbudí u fanoušků sympatie, ale přesto musíme jasně říci, že pravidla ankety platí i pro fanoušky skupiny Ortel. Organizované hlasování a jakési nahánění hlasů není fér nejen podle pravidel, ale je nefér vůči fanouškům ostatních zpěváků a skupin, kteří se chovají v  souladu s pravidly. 


Takový přístup k hlasování může anketu vážně poškodit. Chceme ovšem zdůraznit, že při našem rozhodování jsme v žádném případě neřešili obsah písňových textů, které jsou někdy označovány za kontroverzní. Zde respektujeme vyjádření soudního znalce, že nepřekračují zákon. Řešili jsme jen a jen soulad zasílání hlasů s pravidly a se zásadou fair play. A tady musíme zjednodušeně říci, že to fanoušci se „sháněním“ hlasů prostě přehnali. 


Organizátor ankety prohlašuje, že z porušení pravidel v žádném případě neobviňuje skupinu Ortel, ani žádnou konkrétní osobu. Vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl být prakticky kdokoli.
Obdobné aktivity a  výzvy byly zaznamenány i ve prospěch některých jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že šlo o subjekty, které se neumísťují na předních místech ankety a tyto výzvy měly jen minimální odezvu, rozhodl se pořadatel v  těchto případech nezasahovat. 


Organizátor ankety současně prohlašuje, že v budoucnu bude k posuzování souladu hlasování s pravidly obecně přistupovat mnohem přísněji. V případě, že zjistí vážné porušení pravidel ze strany jakýchkoli interpretů, fanoušků nebo fanklubů, bude ve větší míře využívat možnosti daný subjekt z  hlasování vyřadit.

Organizátor ankety prohlašuje, že z porušení pravidel v žádném případě neobviňuje skupinu Ortel, ani žádnou konkrétní osobu. Vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl být prakticky kdokoli.
Obdobné aktivity a výzvy byly zaznamenány i ve prospěch některých jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že šlo o subjekty, které se neumísťují na předních místech ankety a tyto výzvy měly jen minimální odezvu, rozhodl se pořadatel v těchto případech nezasahovat. 


Organizátor ankety současně prohlašuje, že v budoucnu bude k posuzování souladu hlasování s pravidly obecně přistupovat mnohem přísněji. V případě, že zjistí vážné porušení pravidel ze strany jakýchkoli interpretů, fanoušků nebo fanklubů, bude ve větší míře využívat možnosti daný subjekt z hlasování vyřadit.